Gå til hovedinnhold

Julestuggu: Mikhail Gorbatsjov

 


Würmstuggus julekalender tar i år for seg den marxist-leninistiske verdensbevegelses lederskikkelser i ymse land verden over gjennom de siste hundre år. Hver dag frem mot jul tar vi for oss en (eller i høyden to) av den revolusjonære sosialismens våpendragere i kampen mot det liberale demokratiet, fascismen og monopolkapitalismen.Luke 25: Mikhail Gorbatsjov


Idag, 25. desember 2021, er det 30 år siden Mikhail Gorbatsjov gikk av som Sovjetunionens president og dermed i praksis oppløste den sosialistiske etterfølgerstaten til det russiske keiserdømmet. Selve presidentembedet, som bare hadde eksistert i halvannet år, hadde allerede i flere måneder vært uten reell makt, for Sovjetunionen var kun en fantomstat uten innhold nå, og alle visste at det var Russlands president Boris Jeltsin som var mannen med makten i Kreml.


Gorbatsjov ble født i Syd-Russland i 1931, altså midt under den første femårsplanen. Etter endt utdannelse ved universitetet i Moskva begynte han å klatre i parti- og statsapparatet. I 1980 ble han medlem i politbyrået under Brezjnev, og etter Brezjnevs, Andropovs og Tsjernenkos død, ble Gorbatsjov i 1985 valgt til generalsekretær i kommunistpartiet, den første sovjetlederen siden Lenin med universitetsutdannelse. 


I motsetning til det kommunistiske etablissementet og russere flest hadde Gorbatsjov en reell tro på sosialismen og leninismen. Han trodde at at Lenins ideer kunne hentes frem igjen og danne grunnlaget for en styrket, mer demokratisk Sovjetunion som kunne konkurrere med Vesten. Han skred til verket md stor reformiver. 


Markedsmekanismer og elementer av privat næringsliv ble forsiktig innført i økonomien, som selvfølgelig fortsatte å være dirigert fra sentrum. Den såkalte glasnost-politikken gjorde det mulig å kritisere makten og peke på uheldige sider ved Sovjetunionens historie (og dem var det som kjent mange av). Aviser som hittil hadde vært servile formidlere av myndighetenes «sannhet», begynte nå å stille spørsmål ved myndighetenes maktutøvelse (inkludert Gorbatsjovs reformer), så vel som statens ideologiske grunnlag.


Gorbatsjovs prosjekt var i utgangspunktet å redde sosialismen og Sovjetunionen. Men etterhvert begynte han å bevege han seg bort fra denne målsetningen og mer i retning av det vestlige ikke-marxistiske sosialdemokratiet. Demokrati, selvbestemmelsesrett og høyning av den materielle levestandarden ble viktigere enn kommunistisk ideologi og opprettholdelse av makthegemoniet i Øst- og Sentral- Europa. Nedrustningsavtaler ble inngått, de demokratiske revolusjonene i 1989 fikk gå sin gang uten sovjetisk innblanding, og omsider ble det mulig å stemme på andre enn kommunister i sovjetiske valg. I 1991 fikk nasjonalismen et politisk gjennombrudd da republikk etter republikk erklærte seg uavhengig. Medio desember meldte de siste medlemsstatene seg ut av unionen. Juledagen 1991 nådde prosessene Gorbatsjov hadde satt i gang, sin logiske konklusjon. Sovjetunionen gikk inn i historien.


Dette var siste luke i Würmstuggus julekalender 2021. Vi takker for følget og ønsker alle våre lesere en riktig trivelig julehøytid. Vi har allerede planer for neste års julekalender.


God jul!Jurij Abramotsjkin/Wikimedia Commons

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Hatpropaganda i skolebibliotekene

  Vi har mottatt et foruroligende brev fra en av våre lesere. Vi publiserer det i uavkortet form.  Kjære Würmstuggu Jeg er en kjærlig forelder til en 15-åring som går på ungdomsskolen. Her om dagen kom hen hjem og fortalte noe som rystet vår lille familie langt inn i ryggmargen. Dette hendte mens klassen var på biblioteket for å finne en bok å lese. Mens vår unge skoleelev gikk der mellom bokhyllene på jakt etter lesestoff, fikk hen øye på noen bøker hen har hørt meget om, men aldri lest. (Vi er påpasselige med å gi hen egnet litteratur med gode verdier.) Der stod nemlig «Harry Potter»-bøkene av J.K. Rowling i all sin fargerike, forlokkende prakt. Her må noen ha sovet i timen, tenkte vi, for ingen som følger med i nyhetsbildet kan vel ha unngått å få med seg at Rowling er en moderne hatprofet som sprer sin giftige transfobiske propaganda ikke bare på «sosiale medier», men også gjennom disse tilsynelatende harmløse barnebøkene og de filmene de er basert på. Da vårt barn konfronterte bib

Rasehets i NRK

  En ting mange ikke er klar over, er at japanske gameshow av den særegne typen som nylig ble parodiert på NRK, har dype røtter i japansk tradisjon. De eldste variantene av denne underholdningsformen kan dateres helt tilbake til 700-tallet, og mye tyder på at de er enda eldre enn det.  Disse gameshowene utgjør en inngrodd del av den japanske kulturen og spiller en grunnleggende rolle for enhver japaners identitet og selvforståelse. Og dette gjelder ikke bare japanere. Japans enorme påvirkning på andre østasiatiske kulturer gjennom århundrene har ført til at det japanske gameshowet også med tiden har blitt en del av folkesjelen i land som Korea, Kina, Vietnam, Laos, Kambodsja, Thailand og Mongolia, medregnet disse nasjonenes diasporaer på andre kontinenter og ellers alle som har en eller annen genetisk forbindelse til disse folkene. Derfor er det beklagelig at NRK har tillatt seg å angripe denne essensielle delen av den østasiatiske raseånd på denne måten.  Würmstuggu berømmer derfor at

"Palestinerne burde vært utryddet fra jorden."

Den islamkritiske og proisraelske propagandaorganisasjonen Med Israel For Fred har en aktiv tilstedeværelse på Facebook. På organisasjonens Facebook-side og i gruppen " Nordmenn som støtter Israel " foregår det daglig livlig debatt om aktuelle temaer som opptar norske israelvenner: bibelske profetier om endetiden, muligheten for et renraset stor-Israel, Arbeiderpartiets bånd til nazismen og islam, nyhetsmedienes store antisemittiske/sosialistiske konspirasjon og fremfor alt - hvorvidt det eksisterer palestinere, og om disse menneskene har livets rett.  De fleste har vel etterhvert fått med seg at Facebook-kommentarer regnes som offentlige ytringer, og at dette medfører et redaksjonelt ansvar. Daglig leder Conrad Myrland og hans moderatorer har et svært avslappet forhold til dette. Det skal svært mye til før rasistiske kommentarer blir fjernet. Kanskje ikke så rart egentlig, i og med at organisasjonen ser på det som sin hovedoppgave å forsvare politikken til et