Gå til hovedinnhold

Julestuggu: Mikhail Gorbatsjov

 


Würmstuggus julekalender tar i år for seg den marxist-leninistiske verdensbevegelses lederskikkelser i ymse land verden over gjennom de siste hundre år. Hver dag frem mot jul tar vi for oss en (eller i høyden to) av den revolusjonære sosialismens våpendragere i kampen mot det liberale demokratiet, fascismen og monopolkapitalismen.Luke 25: Mikhail Gorbatsjov


Idag, 25. desember 2021, er det 30 år siden Mikhail Gorbatsjov gikk av som Sovjetunionens president og dermed i praksis oppløste den sosialistiske etterfølgerstaten til det russiske keiserdømmet. Selve presidentembedet, som bare hadde eksistert i halvannet år, hadde allerede i flere måneder vært uten reell makt, for Sovjetunionen var kun en fantomstat uten innhold nå, og alle visste at det var Russlands president Boris Jeltsin som var mannen med makten i Kreml.


Gorbatsjov ble født i Syd-Russland i 1931, altså midt under den første femårsplanen. Etter endt utdannelse ved universitetet i Moskva begynte han å klatre i parti- og statsapparatet. I 1980 ble han medlem i politbyrået under Brezjnev, og etter Brezjnevs, Andropovs og Tsjernenkos død, ble Gorbatsjov i 1985 valgt til generalsekretær i kommunistpartiet, den første sovjetlederen siden Lenin med universitetsutdannelse. 


I motsetning til det kommunistiske etablissementet og russere flest hadde Gorbatsjov en reell tro på sosialismen og leninismen. Han trodde at at Lenins ideer kunne hentes frem igjen og danne grunnlaget for en styrket, mer demokratisk Sovjetunion som kunne konkurrere med Vesten. Han skred til verket md stor reformiver. 


Markedsmekanismer og elementer av privat næringsliv ble forsiktig innført i økonomien, som selvfølgelig fortsatte å være dirigert fra sentrum. Den såkalte glasnost-politikken gjorde det mulig å kritisere makten og peke på uheldige sider ved Sovjetunionens historie (og dem var det som kjent mange av). Aviser som hittil hadde vært servile formidlere av myndighetenes «sannhet», begynte nå å stille spørsmål ved myndighetenes maktutøvelse (inkludert Gorbatsjovs reformer), så vel som statens ideologiske grunnlag.


Gorbatsjovs prosjekt var i utgangspunktet å redde sosialismen og Sovjetunionen. Men etterhvert begynte han å bevege han seg bort fra denne målsetningen og mer i retning av det vestlige ikke-marxistiske sosialdemokratiet. Demokrati, selvbestemmelsesrett og høyning av den materielle levestandarden ble viktigere enn kommunistisk ideologi og opprettholdelse av makthegemoniet i Øst- og Sentral- Europa. Nedrustningsavtaler ble inngått, de demokratiske revolusjonene i 1989 fikk gå sin gang uten sovjetisk innblanding, og omsider ble det mulig å stemme på andre enn kommunister i sovjetiske valg. I 1991 fikk nasjonalismen et politisk gjennombrudd da republikk etter republikk erklærte seg uavhengig. Medio desember meldte de siste medlemsstatene seg ut av unionen. Juledagen 1991 nådde prosessene Gorbatsjov hadde satt i gang, sin logiske konklusjon. Sovjetunionen gikk inn i historien.


Dette var siste luke i Würmstuggus julekalender 2021. Vi takker for følget og ønsker alle våre lesere en riktig trivelig julehøytid. Vi har allerede planer for neste års julekalender.


God jul!Jurij Abramotsjkin/Wikimedia Commons

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Hatpropaganda i skolebibliotekene

  Vi har mottatt et foruroligende brev fra en av våre lesere. Vi publiserer det i uavkortet form.  Kjære Würmstuggu Jeg er en kjærlig forelder til en 15-åring som går på ungdomsskolen. Her om dagen kom hen hjem og fortalte noe som rystet vår lille familie langt inn i ryggmargen. Dette hendte mens klassen var på biblioteket for å finne en bok å lese. Mens vår unge skoleelev gikk der mellom bokhyllene på jakt etter lesestoff, fikk hen øye på noen bøker hen har hørt meget om, men aldri lest. (Vi er påpasselige med å gi hen egnet litteratur med gode verdier.) Der stod nemlig «Harry Potter»-bøkene av J.K. Rowling i all sin fargerike, forlokkende prakt. Her må noen ha sovet i timen, tenkte vi, for ingen som følger med i nyhetsbildet kan vel ha unngått å få med seg at Rowling er en moderne hatprofet som sprer sin giftige transfobiske propaganda ikke bare på «sosiale medier», men også gjennom disse tilsynelatende harmløse barnebøkene og de filmene de er basert på. Da vårt barn konfronterte bib

Würmstuggu avslører: Vi trollet nyhetsbildet

  Den observante Würmstuggu -leser har nok fått med seg at vi ved enkelte anledninger har prøvd oss på den humoristiske genren «satire» i det siste. Vi innrømmer gjerne at vi har har latt oss inspirere av komikeren Andrew Doyles hyperwoke figur «Titania McGrath» . «Titania» var i utgangspunktet en parodikonto på Twitter, men har etterhvert også blitt spaltist i diverse publikasjoner, særlig Spike , og har dessuten gitt ut et par bøker.  Vi hadde også lyst til å lage figurer som kunne oppfattes som virkelige personer og levde et eget liv utenfor Würmstuggus spalter. Den siste tiden tiden har det pågått en debatt om fenomenet kanselleringskultur, altså forsøk på å frata folk jobben basert på meninger de gir uttrykk for. Dette er noe vi i redaksjonen har opplevd selv. Vi har lagt merke til at folk som støtter slike kanselleringsforsøk, vanligvis ut fra et «woke» venstreradikalt ståsted, som regel benekter at slikt finner sted, i hvert fall her i Norge. Derfor tenkte vi at dette kunne dan

Fra Würmstuggus postkasse: Om språket, historien og Instagram-antirasismen

  Vi har mottatt et brev fra en av våre lesere: Kjære Würmstuggu Jeg er en pensioneret Skolemand der undres: Hvad er Eders Syn paa den moderne antirasistiske Bevægelse slik den har manifestert sig i den offentlige Debat de senere Aar? Er I paa Parti med Fremtiden, eller tilhører I det socio-økonomiske Bundfald der kaldes «hvite, privilegerte Gubber»? De der bad Mig skrive dette Brev, opplyste Mig om at I tidvis publiserer meget avancered Stof der vanskeligt laar sig processere af unge Sind samt Sindene til eldre Borgere der plages af noget der visstnok kaldes «intellektuell Ladskab». Kan De venligst give Mig et svar paa dette? Med venlig hilsen «Pensioneret Skolemand» Redaktør Dalberg svarer: Jamal Sheik fikk mye oppmerksomhet for et års tid siden da han via sin Instagram-konto « rasisme_i_norge » kritiserte TV Norges fjernsynsserie « Nissene over skog og hei » for å ha med en «rasistisk» figur, Espen Eckbo s «Ernst Øystein», og sågar klarte å få strømmetjenesten D-Play til å av