Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra november, 2020

Kim Il-sung og journalistene: Syvende runde!

Kim Il-sung: Svar på spørsmål fra utenlandske journalister Vennskapsforeningen Norge - Korea, 1975 Vi er kommet til syvende runde av Den store leder Kim Il-sung s visdomsord til utenlandske journalister. Denne gangen er det Taha al-Basri fra Irak og egypteren Abdel Hamid Ahmed Hamrouche som får ta del i Kims visdom om sosialismens fremganger i Korea og verden. Begge disse «intervjuene» er datert 1. juli 1969, altså fire år etter de forrige  «Intervjuet» til al-Basri handler for en stor del om ting som har vært behandlet tidligere i denne boken. Det handler om hvordan de fascistiske USA-imperialistene og deres quislinglakeier i Seoul undertrykker det koreanske folket og står i veien gjenforening av Korea. Kim besvarer også et spørsmål om sitt syn på de arabiske folkenes kamp for å frigjøre palestinerne fra sionisme og imperialisme. Kim kan forsikre om at ikke bare han, men hele det koreanske folket støtter de arabiske folkenes kamp mot USA-imperialistene og de israelske aggressor

Tankar om valet i Amerika

Medan desse orda vert skrivne, er det framleis usikkert kven som vert valt til amerikansk president dei neste fire åra. For dei som har følgt med på nyhenda dei siste månadene er dette kanskje litt rart, for i pressa har det heile tida vore ganske klart at Joe Biden kjem til å vinne dette valet med god margin. Ja, skal ein ta dei norske nyhendeformidlarane på alvar, er det ingen tvik om at Donald Trump er ein av Amerikas mest hata menn. Likevel viser opptellibga av røyster så langt at det er om lag så jamt som det kan få blitt.  Gjennom dei siste fire åra har det vore skrive og sagt mykje om at den sittande presidenten er ein representant for ein av dei antidemokratiske ideologiane som oppstod i Europa i mellomkrigstida, fascismen. Då er det ikkje så reint lite merkeleg at han har late gjennomføre eit fritt val der folk av begge (ellar kanskje me heller skal seie alle) kjønn, frå alle samfunnslag kan velje mellom fleire kandidatar, ikkje berre til presidentembetet, men også til represe