Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra august, 2013

Så du skyggen

Så du skyggen under treet der de unge piker danser som i transe denne aften? Se, de stanser og musikken stilner. Flere må ha sett den. Her på sletten under fjellet sløves sansene om kvelden. Bare bitre kråkehyl og åtsellukt kan vagt fornemmes. Noen drar hit for å glemme, noen for å gjenoppvekke fortiden, og noen for å miste alt de har av ære. Hør, en mektig stemme skjærer gjennom stillheten, forkynner: Så du skyggen under treet... Illustrasjon: Jack Kirby

En hyllest til punken

I mange fattige og/eller ufrie land utgjør de store ungdomskullene en potensiell trussel for den politiske stabiliteten. Det er ingen tilfeldighet at borgerkrigsherjede land ofte har en befolkningspyramide som ser omtrent slik ut:   Det er særlig de unge som trekkes mot islamisme og andre radikale ideologier, og i land der radikale bevegelser klarer å gripe makten er det i stor grad blant de unge de rekrutterer tilhengere og medløpere.  De demokratiske, kapitalistiske landene i Vesten har den fordelen at ungdommen utgjør en mindre andel av den totale befolkningen. Her ser gjerne befolkningspyramiden slik ut:  I tillegg har den kapitalistiske økonomien og det medfølgende frie kulturlivet i disse landene utviklet musikkgenrer som punkrock, hardcore og heavy metal, genrer som i særlig grad apellerer til ungdom, og der det tekstlige innholdet for en stor del dreier seg rundt opprør mot sosiale konvensjoner, symbolsk vold og politisk status quo. Punkrocken kanaliserer ung