Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra september, 2011

Avengers: Kree - Skrull War

"Kree-Skrull War" er en av de klassiske Avengers -historiene fra 1970-årene. Den ble skrevet av Roy Thomas og tegnet av Sal Buscema , Neal Adams og John Buscema . Historien ble opprinnelig publisert i Avengers nr. 89-97 i 1971/72, men jeg har lest den i en samlebok som etter hva jeg kan se først ble utgitt i 2008. I følge Roy Thomas var inspirasjonskilden til det overordnede plottet Raymond Jones' SF-roman "This Island Earth". Der blir Jorden trukket inn i en intergalaktisk krig mellom rivaliserende utenomjordiske sivilisasjoner. I dette tilfellet er det snakk om Marvels store interstellare imperier Kree og Skrull. Med denne krigen som bakteppe, er denne historien en ganske løst sammensatt samling fortellinger som utspiller seg både på jorden, i verdensrommet og på Kree'ene og Skrullenes hjemplaneter. Selv om det hele er en typisk kosmisk superheltserie i god gammel Marvel-tradisjon, med alt hva det innebærer av romfart, eksotiske livsformer, fremme

Hellig paradoks

                           Hellig paradoks                               Du var en falmet rose der du stod og lot deg spotte. Giftig var den tale du møtte, salte tårene du gråt. Og grunnen som du stod på, den var våt, for prisen du var pålagt å betale av Faderen, det var ditt eget blod. Et hellig paradoks: En mektig slave. En gjeter som blir slått av sine lam. Du gråt, men visste det var de som led der de med ild i blikket så den fred du bar på. Kronet som du var i skam - i tornepryd - gav du dem livets gave. Og senere, korsfestet, svak og blodig så du i smerte ned på dem. Forstod de...?

Stalins folkemord

Jeg leser for tiden en bok av historikeren Timothy Snyder som heter Bloodlands - Europe Between Hitler and Stalin . Boken omhandler massemyrderiene som ble utført av det kommunistiske og det nazistiske regimet i årene 1933 til 1945 i det forfatteren kaller "the bloodlands"- Ukraina, Polen, Hviterussland, Baltikum og Vest-Russland. Boken starter med avkulakiseringen, tvangskollektiviseringen og den påfølgende hungersnøden der myndighetene drev en regelrett krig mot landsbygda i Sovjetunionen. Etter å ha deportert folk som vilkårlig ble klassifisert som "kulakker" til konsentrasjonsleirene i Sibir, og etter å ha fratatt bøndene sine eiendommer og tvunget dem sammen i kollektivbruk, begynte Stalin en politikk som gikk ut på å sulte i hjel bøndene i Ukraina, Syd-Russland og Kasakhstan. Dette ble gjort ved å sette urealistisk høye kvoter for rekvisisjon av korn, som så ble samlet inn med brutale metoder av myndighetene for så å distribueres rundt til byene

Bat Lash

Bat Lash er navnet på en westerntegneserie som ble utgitt av DC Comics på slutten av 1960-tallet. Serien ble skrevet av Sergio Aragonés og Denny O’Neil og tegnet av Nick Cardy . I 2009 kom det en samleutgave i sort-hvitt i DCs Showcase-serie. Bat Lash er en noe utradisjonell westernhelt som er svak for god kvinner, vin, god mat og blomster. Han er rask på avløperen (selv om han hevder å være pasifist) og har for vane å komme opp i vanskelige situasjoner. Serien kan sies å være en uhøytidelig lek med westerngenrens troper og klisjeer, uten å bikke over i parodi. Historiene er humørfylte og blir fortalt med glimt i øyet, selv om det er også rom for romantikk og melodrama. Persongalleriet er uforlignelig, blant annet presenteres vi for en dommer som kaller seg Nero og tror han lever i det gamle Roma og en fryktet skurk ved navn Aragonés. Nick Cardys tegninger er fantastiske. De har et noe skisseaktig preg og en umiddelbarhet som bringer tanken hen til tegnere som Jordi Bernet og Joe

Om å bli sin fiende lik

Ateistforeningen Human-Etisk Forbund hevder å stå for et vitenskapelig fundert og rasjonelt livssyn som avviser eksistensen av overnaturlige krefter. Menneskets religiøse behov forklares gjerne som en psykologisk forsvarsmekanisme eller som et resultat av årtusenlang hjernevask utført av Kirken eller andre religiøse organisasjoner. Likevel fremstår HEF i overveiende grad som en religiøs organisasjon. Religiøs i minst to betydninger: doktrinært og rituelt. Alle religiøse tankesystemer inneholder dogmer som ikke skal betviles, for kristendommens del eksemplifisert ved f. eks. Guds eksistens og Jesu død og oppstandelse. Så kommer den rituelle dimensjonen ved religionen. Kirken har sine gudstjenester med sakramenter som dåp, nadverd og konfirmasjon. Islam påbyr den troende å vende seg mot Mekka i bønn fem ganger om dagen. I tillegg finnes det en tredje tekstlig dimensjon. De fleste levende religioner idag har et korpus av tekster som anses som hellige, f. eks Bibelen, Koranen

Tordenguden i Norge

Thor: Godstorm av Kurt Busiek og Steve Rude ble opprinnelig utgitt som en tre delers miniserie av Marvel i 2001/2002. Nå foreligger det en samleutgave som også inneholder et par "Tales of Asgard"-episoder tegnet av Mike Mignola . Historien er velskrevet og meget underholdende. I tillegg til de sedvanlige familiekonfliktene med faren Odin og broren Loke, blir Thor her konfrontert med en levende storm som, manipulert av den onde Loke, forsøker å ta livet av ham. Historien utspiller seg over flere tidsplan. Rammefortellingen er lagt til Vestlandet i år 912. Der møter vi to vikinggutter som får blir fortalt den foreliggende fortellingen av en mystisk vismann. Historien de blir fortalt strekker seg fremover i tid, helt frem til våre dager. Vi møter Thor i aksjon i New York sammen med superheltgruppen Avengers slik de fremstod på 1960-tallet. I tillegg er det et subplot som utspiller seg i Asgard der æsene trues av krigerske troll. Til slutt kommer vi frem til "nåtid

63 år siden Folke Bernadottes død

Idag er det 63 år siden Folke Bernadotte ble myrdet av den sionistiske terroristorganisasjonen Stern-gjengen eller Lehi . En av gruppens ledere, Yizhak Shamir , ble som kjent senere Israels statsminister. Idag bedrives sionistisk terror hovedsakelig av det israelske forsvaret - til stor jubel fra Fremskrittspartiet og diverse kristne miljøer.

Steve Ditko

Jeg holder for tiden på med The Steve Ditko Archives vol 2: Unexplored Worlds . Dette er en samling som hovvedsakelig består av korte historier fra forlaget Charltons science fiction- og "mystery"-titler fra 1956-57. Ditko, som er mest kjent som skaperen av Spider-Man og for sine Ayn Rand-inspirerte "filosofiske" tegneserier, startet sin profesjonelle karriere som serietegner i 1953, så det vi presenteres for i denne boken er ganske tidlig Ditko. Charlton betalte sine tegnere og forfattere dårlig, og mange av utgivelsene bærer preg av dette. Mye var hastverksarbeid utført av middelmådige folk som ikke var dyktige nok til å få arbeid hos de mer anerkjente forlagene. Men aldri så galt at det ikke var godt for noe. Takket være Charltons jag etter profitt, var den redaksjonelle kontrollen med utgivelsene minimal, noe som ga serieskaperne en unik kreativ frihet. Ditko prioriterte kunstnerisk frihet fremfor god betaling og valgte å tegne for luselønn så lenge han fikk m

Lysbakkens mørke fortid

Det er interessant å merke seg at det nå fremstilles som et problem for Sosialistisk Venstrepartis lederkandidat Audun Lysbakken at han har en “mørk” fortid som marxist og antikapitalist. Det er ofte lett å glemme   regjeringspartiets fulle navn, i og med at det som regel kun er deres politiske motstandere som tar seg bryet med å bruke noe annet enn forkortelsen. Det er i det hele tatt lite snakk om sosialisme når Kristin Halvorsen og Audun Lysbakken uttaler seg om partiets og regjeringens politikk. Men SV er altså et sosialistisk parti, i alle fall i navnet, og den sosialisme som danner grunnlaget for partiets ideologi, er den marxistiske varianten som preget langt de fleste partier som i det 20. århundre betegnet seg som sosialistiske eller sosialdemokratiske. I tidligere tider var flere av partiets talsmenn sågar bekjennende marxister som så på klassekampen som historiens viktigste drivkraft og som gikk inn for en radikal endring av produksjonsforholdene og kamp mot kapitalisme

Vietnam-krigen i tegneserier

Den siste tiden har jeg lest et par tegneserier om Vietnam-krigen som jeg trygt kan anbefale. The 'Nam av Doug Murray og Michael Golden var en serie som ble utgitt av Marvel på 1980- og 90-tallet. Murray, som selv er Vietnam-veteran, var hovedforfatter de første 70 nummerne. Hans historier har et nedenfra-perspektiv der fotsoldatenes opplevelse av krigen står i fokus. Murray går ikke nevneverdig inn på de bakenforliggende årsakene bak krigen, og problematisering av USAs motiver og metoder, som så ofte spiller en så sentral rolle i bøker og filmer fra denne krigen, er ikke en del av hans prosjekt. Historiene er heller ikke actionpregede heltefortellinger som tilfeldigvis har krigen som bakteppe, som så ofte er tilfellet med krigstegneserier. Selv om Marvel på denne tiden var underlagt Comics Code-sensuren, er historiene så vidt jeg kan se realistiske og legger ikke skjul på de mørke sidene ved krigen. Tegningene de første 11 nummerne ble utført av den emininte Michael Golden, som
Velkommen til Würmstuggu. Dette er en nyopprettet blogg. Tegningen over er laget av Steve Ditko. Ingen tegner hender som han.