Gå til hovedinnhold

Stalins folkemordJeg leser for tiden en bok av historikeren Timothy Snyder som heter Bloodlands - Europe Between Hitler and Stalin. Boken omhandler massemyrderiene som ble utført av det kommunistiske og det nazistiske regimet i årene 1933 til 1945 i det forfatteren kaller "the bloodlands"- Ukraina, Polen, Hviterussland, Baltikum og Vest-Russland.

Boken starter med avkulakiseringen, tvangskollektiviseringen og den påfølgende hungersnøden der myndighetene drev en regelrett krig mot landsbygda i Sovjetunionen. Etter å ha deportert folk som vilkårlig ble klassifisert som "kulakker" til konsentrasjonsleirene i Sibir, og etter å ha fratatt bøndene sine eiendommer og tvunget dem sammen i kollektivbruk, begynte Stalin en politikk som gikk ut på å sulte i hjel bøndene i Ukraina, Syd-Russland og Kasakhstan. Dette ble gjort ved å sette urealistisk høye kvoter for rekvisisjon av korn, som så ble samlet inn med brutale metoder av myndighetene for så å distribueres rundt til byene eller eksporteres til utlandet. Med stadig nye lover og drakoniske straffereaksjoner gjorde myndighetene det i praksis kriminelt for bøndene å være i besittelse av mat. Hensikten med politikken var å legge til rette for den industrialiseringen Stalin mente var nødvendig for å kunne bygge sosialismen.

For kommunistene var dette legitim politikk i og med at bøndene i henhold til marxistisk teori var å regne som en reaksjonær klasse som stod i opposisjon til proletariatet og fremskrittet. I alt døde mellom fem og ti millioner i denne hungersnøden, som av ukrainerne blir kalt Holodomor. Ukraina var den del av Sovjetunionen som ble hardest rammet av hungersnøden, og mye tyder på at Stalin igangsatte denne politikken for å straffe ukrainerne for de nasjonalistiske holdninger han mente å se i det ukrainske folket og dets eliter.

I offentligheten har dette folkemordet kommet helt i skyggen av Hitlers jødeutryddelser, og kjennskap til denne delen av historien er forbeholdt spesielt interesserte. I skolens lærebøker avfeies det som regel med at "noen hundre tuse døden på grunn av dårlig avling". Dette er synd, for denne politikken er blitt gjentatt flere ganger av andre kommunistiske regimer, bl. a. Kina og Nord-Korea.

For de som er interessert i å lese mer om dette temaet vil jeg anbefale følgende bøker:

The Harvest of Sorrow av Robert Conquest, Gulag og Glemsel av Bent Jensen og The Unknown Gulag av Lynne Viola.  

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Hatpropaganda i skolebibliotekene

  Vi har mottatt et foruroligende brev fra en av våre lesere. Vi publiserer det i uavkortet form.  Kjære Würmstuggu Jeg er en kjærlig forelder til en 15-åring som går på ungdomsskolen. Her om dagen kom hen hjem og fortalte noe som rystet vår lille familie langt inn i ryggmargen. Dette hendte mens klassen var på biblioteket for å finne en bok å lese. Mens vår unge skoleelev gikk der mellom bokhyllene på jakt etter lesestoff, fikk hen øye på noen bøker hen har hørt meget om, men aldri lest. (Vi er påpasselige med å gi hen egnet litteratur med gode verdier.) Der stod nemlig «Harry Potter»-bøkene av J.K. Rowling i all sin fargerike, forlokkende prakt. Her må noen ha sovet i timen, tenkte vi, for ingen som følger med i nyhetsbildet kan vel ha unngått å få med seg at Rowling er en moderne hatprofet som sprer sin giftige transfobiske propaganda ikke bare på «sosiale medier», men også gjennom disse tilsynelatende harmløse barnebøkene og de filmene de er basert på. Da vårt barn konfronterte bib

Rasehets i NRK

  En ting mange ikke er klar over, er at japanske gameshow av den særegne typen som nylig ble parodiert på NRK, har dype røtter i japansk tradisjon. De eldste variantene av denne underholdningsformen kan dateres helt tilbake til 700-tallet, og mye tyder på at de er enda eldre enn det.  Disse gameshowene utgjør en inngrodd del av den japanske kulturen og spiller en grunnleggende rolle for enhver japaners identitet og selvforståelse. Og dette gjelder ikke bare japanere. Japans enorme påvirkning på andre østasiatiske kulturer gjennom århundrene har ført til at det japanske gameshowet også med tiden har blitt en del av folkesjelen i land som Korea, Kina, Vietnam, Laos, Kambodsja, Thailand og Mongolia, medregnet disse nasjonenes diasporaer på andre kontinenter og ellers alle som har en eller annen genetisk forbindelse til disse folkene. Derfor er det beklagelig at NRK har tillatt seg å angripe denne essensielle delen av den østasiatiske raseånd på denne måten.  Würmstuggu berømmer derfor at

"Palestinerne burde vært utryddet fra jorden."

Den islamkritiske og proisraelske propagandaorganisasjonen Med Israel For Fred har en aktiv tilstedeværelse på Facebook. På organisasjonens Facebook-side og i gruppen " Nordmenn som støtter Israel " foregår det daglig livlig debatt om aktuelle temaer som opptar norske israelvenner: bibelske profetier om endetiden, muligheten for et renraset stor-Israel, Arbeiderpartiets bånd til nazismen og islam, nyhetsmedienes store antisemittiske/sosialistiske konspirasjon og fremfor alt - hvorvidt det eksisterer palestinere, og om disse menneskene har livets rett.  De fleste har vel etterhvert fått med seg at Facebook-kommentarer regnes som offentlige ytringer, og at dette medfører et redaksjonelt ansvar. Daglig leder Conrad Myrland og hans moderatorer har et svært avslappet forhold til dette. Det skal svært mye til før rasistiske kommentarer blir fjernet. Kanskje ikke så rart egentlig, i og med at organisasjonen ser på det som sin hovedoppgave å forsvare politikken til et