Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra oktober, 2016

kniv/øks/motorsag

hvordan disse skulle påvirke  de gjenværende elementene  av småborgerlig dekadanse  i det europeiske kammerdramaet.  Her ser vi igjen at den immanente  antagonismen kommer til syne  gjennom et ideologisk maskespill  som ikke bare Klukk klukk klukk.  Vindmøllen smiler under stjernene.  Maskinen fester seg til jorden. in a dialectic movement  towards greater necessity  and therefore  a more profound freedom Ikke bare handlingsmønstrene, men også tankestrukturene som ledsager (forårsaker?) disse, vitner om oppløsningstendenser i den menneskelige materien vi her kan observere TURN TURN TURN (Illustrasjon: Gustave Doré)