Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra mars, 2015

Den som kontrollerer fortiden...

Hovedpersonen i George Orwell s 1984 arbeider i det såkalte Sannhetsministeriet, et departement hvis oppgave er å omskrive historien, både den nære og den fjerne, slik at den stemmer overens med den til enhver tid gjeldende politiske kurs det ledende sosialistpartiet har staket ut. Inspirasjonen hentet Orwell selvfølgelig fra Sovjetunionen , der historien også ble hyppig omskrevet hvis politiske omstendigheter og kursendringer krevde det. Et kjent eksempel er da det ble bestemt at  Lavrentij Beria  skulle fjernes fra det Store sovjetleksikon etter at han ble henrettet i 1953. Alle som eide et leksikon ble da tilsendt et skriv der de ble bedt om å klippe ut den tre sider lange artikkelen om Beria og i stedet lime inn en utvidet artikkel om Beringhavet og en om biskop Berkeley.  Kontroll over fortiden innebærer ikke bare å skrive om historien, men også ofte å utslette fysiske spor etter en fortid man helst hadde sett at ikke hadde funnet sted. Det siste året har vi sett hvordan

Vedrørende forrige henvendelse

Jeg går tilbake til den våte varmen og værer livets aller første gnist. De første svømmetak i tidens hav, den første knopp på treets nakne kvist. Og sjelen brynes mot en mektig stemme som sier: "Du er ikke lenger hjemme." Ved tidens slutt, bak slør av kosmisk natt, materien fanget i entropisk rav, er stemmen fortsatt hørbar; lavfrekvent, innstendig messende fra tidens grav. En iskald røst fra tomrommet der fremme som sier: "Du er ikke lenger hjemme." (Illustrasjon: Steve Ditko)