Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra november, 2011

The Complete Alan Moore Future Shocks

Alan Moore, et al.:  The Complete Alan Moore Future Shocks As most people who read comics know, Alan Moore is one of the best writers ever to grace the medium. My first encounter with this amazing writer was in 1987, when Watchmen was published in norwegian for the first time. Since then I've read most of his work and been blown away time and again by books such as From Hell , Swamp Thing ,  V For Vendetta , Promethea , Miracleman and so on. The Complete Alan Moore Future Shocks collects the Future Shocks and Time Twisters stories that Alan Moore wrote for 2000 AD in the early eighties. These were short science-fiction stories, usually with a twist ending, which ran regularly in the magazine. The features served as a kind of training ground for new creative talent, including people like Grant Morrison and Peter Milligan , and a laboratory for new ideas which sometimes evolved into regular strips of their own. This volume collects all the stories Alan Moore wrote for t

Fem gode russiske romanar frå Sovjet-tida

Dr. Zhivago av Boris Pasternak Ein av dei beste romanane nokonsinne. Krig, revolusjon, kjærleik, metafysiske spekulasjonar og eit innvikla, men utruleg snedig plot. Og boka er mykje betre enn filmen. Manuskriptet måtte smuglast ut av Russland, og boka vart gjeve ut i den frie verda i 1957. I Russland kom ho ikkje ut før i 1988. Kontakt med verdensrommet av Arkadij og Boris Strugatskij. Framifrå sovjetisk science fiction. Boka inneheld to noveller samt romanen "Piknik ved veikanten", som danna grunnlaget for Andrei Tarkovskijs glimrande film "Stalker". Ny jord 1-3 av Mikhail Sjolokhov. Sjolokhov var ein av den framste representantane for den sosialistiske realismen. Boka handlar om kosakkbønder i det sørlege Russland under kollektiviseringa. Sjolokhov var lojal kommunist, men skildringa av livet til bøndene i denne vanskelege og dramatiske perioden verkar truverdig. Fatale egg av Mikhail Bulgakov. Ein morosam science fiction-fabel frå 1925 der e

94 år siden Oktoberrevolusjonen

I det 20. århundret er det få hendelser som har hatt så vidtrekkende konsekvenser som Oktoberrevolusjonen. 7. november er det 94 år siden det kommunistiske statskuppet i Russland der Vladimir Lenin grep makten fra Aleksandr Kerenskijs provisoriske regjering og etablerte sitt totalitære terrorregime. Etter at valget senere i november viste hvor liten støtte bolsjevikene hadde i befolkningen, (24 % mot Kerenskijs Sosialrevolusjonære partis 40 %) ble  Det russiske sosialdemokratiske arbeiderparti (bolsjevikene) , som under tsartiden hadde vært forbudt, ganske snart det eneste tillatte parti. I desember ble det hemmelige politi, Tsjeka , grunnlagt under Feliks Dzjerzjinskijs ledelse, og året etter ble de første konsentrasjonsleirene opprettet. I Lenins regjeringstid (1917-1924) ble anslagsvis 140 000 mennesker drept av tsjekaen. I begynnelsen var marxistiske og sosialdemokratiske partier over store deler av verden begeistret over det som hadde hendt i Russland, selv om ikke alle gi