Gå til hovedinnhold

94 år siden OktoberrevolusjonenI det 20. århundret er det få hendelser som har hatt så vidtrekkende konsekvenser som Oktoberrevolusjonen. 7. november er det 94 år siden det kommunistiske statskuppet i Russland der Vladimir Lenin grep makten fra Aleksandr Kerenskijs provisoriske regjering og etablerte sitt totalitære terrorregime. Etter at valget senere i november viste hvor liten støtte bolsjevikene hadde i befolkningen, (24 % mot Kerenskijs Sosialrevolusjonære partis 40 %) ble Det russiske sosialdemokratiske arbeiderparti (bolsjevikene), som under tsartiden hadde vært forbudt, ganske snart det eneste tillatte parti. I desember ble det hemmelige politi, Tsjeka, grunnlagt under Feliks Dzjerzjinskijs ledelse, og året etter ble de første konsentrasjonsleirene opprettet. I Lenins regjeringstid (1917-1924) ble anslagsvis 140 000 mennesker drept av tsjekaen.I begynnelsen var marxistiske og sosialdemokratiske partier over store deler av verden begeistret over det som hadde hendt i Russland, selv om ikke alle gikk så langt som Det norske Arbeiderparti, som meldte seg inn i Komintern i 1919.

Oktoberrevolusjonen innledet den totalitære tidsalder. I mellomkrigstiden hadde antidemokratiske krefter gode kår. Josef Stalin og Adolf Hitler viste verden at den røde terroren under Lenin bare var begynnelsen. Politisk terror og folkemord ble regnet som legitime politiske virkemidler i det Sovjetunionen og Det tredje riket på 1930- og 40-tallet. Disse diktatorene var villige til å gå over millioner av lik for å oppnå sine politiske utopier. Etter krigen oppstod kommunistiske regimer i Øst-Europa og Nord-Korea. I 1949 kom Mao Zedong til makten i Kina, Han skulle vise seg å bli det 20. århundres verste massemorder. På 1970-tallet kom nye marxist-leninistiske massemordere til makten i Etiopia og Kambodsja.

Det norske Arbeiderpartis svermeri for verdensrevolusjonen kjølnet heldigvis ganske fort, og i 1923 sprakk partiet da kun venstrefløyen i partiet ønsket å fortsette medlemsskapet i Komintern, og dannet Norges Kommunistiske Parti. Mot slutten av 1960-årene begynte imidlertid entusiasmen for marxistisk voldspolitikk å øke igjen i  Norge, noe som førte til opprettelsen av AKP (m-l) i 1973, som særlig var begeistret for Maos og Pol Pots skrekkregimer. Siste tilskudd i det stadig mer fragmenterte og marginaliserte venstreekstreme politiske landskapet mikropartiet er Tjen Folket, som i det siste har gjort seg mest bemerket med å svindle til seg statlige kroner gjennom en antirasistisk dekkorganisasjon.

Lenin ønsket å starte en verdensrevolusjon. Det klarte han heldigvis ikke. Kommunismens nærmeste politiske slektning, nasjonalsosialismen, avled på spektakulært vis i 1945; det samme gjorde den italienske fascismen. Idag er det kanskje islamistene som som står Lenin nærmest med hensyn til politiske virkemidler.
Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Hatpropaganda i skolebibliotekene

  Vi har mottatt et foruroligende brev fra en av våre lesere. Vi publiserer det i uavkortet form.  Kjære Würmstuggu Jeg er en kjærlig forelder til en 15-åring som går på ungdomsskolen. Her om dagen kom hen hjem og fortalte noe som rystet vår lille familie langt inn i ryggmargen. Dette hendte mens klassen var på biblioteket for å finne en bok å lese. Mens vår unge skoleelev gikk der mellom bokhyllene på jakt etter lesestoff, fikk hen øye på noen bøker hen har hørt meget om, men aldri lest. (Vi er påpasselige med å gi hen egnet litteratur med gode verdier.) Der stod nemlig «Harry Potter»-bøkene av J.K. Rowling i all sin fargerike, forlokkende prakt. Her må noen ha sovet i timen, tenkte vi, for ingen som følger med i nyhetsbildet kan vel ha unngått å få med seg at Rowling er en moderne hatprofet som sprer sin giftige transfobiske propaganda ikke bare på «sosiale medier», men også gjennom disse tilsynelatende harmløse barnebøkene og de filmene de er basert på. Da vårt barn konfronterte bib

Rasehets i NRK

  En ting mange ikke er klar over, er at japanske gameshow av den særegne typen som nylig ble parodiert på NRK, har dype røtter i japansk tradisjon. De eldste variantene av denne underholdningsformen kan dateres helt tilbake til 700-tallet, og mye tyder på at de er enda eldre enn det.  Disse gameshowene utgjør en inngrodd del av den japanske kulturen og spiller en grunnleggende rolle for enhver japaners identitet og selvforståelse. Og dette gjelder ikke bare japanere. Japans enorme påvirkning på andre østasiatiske kulturer gjennom århundrene har ført til at det japanske gameshowet også med tiden har blitt en del av folkesjelen i land som Korea, Kina, Vietnam, Laos, Kambodsja, Thailand og Mongolia, medregnet disse nasjonenes diasporaer på andre kontinenter og ellers alle som har en eller annen genetisk forbindelse til disse folkene. Derfor er det beklagelig at NRK har tillatt seg å angripe denne essensielle delen av den østasiatiske raseånd på denne måten.  Würmstuggu berømmer derfor at

"Palestinerne burde vært utryddet fra jorden."

Den islamkritiske og proisraelske propagandaorganisasjonen Med Israel For Fred har en aktiv tilstedeværelse på Facebook. På organisasjonens Facebook-side og i gruppen " Nordmenn som støtter Israel " foregår det daglig livlig debatt om aktuelle temaer som opptar norske israelvenner: bibelske profetier om endetiden, muligheten for et renraset stor-Israel, Arbeiderpartiets bånd til nazismen og islam, nyhetsmedienes store antisemittiske/sosialistiske konspirasjon og fremfor alt - hvorvidt det eksisterer palestinere, og om disse menneskene har livets rett.  De fleste har vel etterhvert fått med seg at Facebook-kommentarer regnes som offentlige ytringer, og at dette medfører et redaksjonelt ansvar. Daglig leder Conrad Myrland og hans moderatorer har et svært avslappet forhold til dette. Det skal svært mye til før rasistiske kommentarer blir fjernet. Kanskje ikke så rart egentlig, i og med at organisasjonen ser på det som sin hovedoppgave å forsvare politikken til et