Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra september, 2013

Noen bokanbefalinger

Niall Ferguson: Civilization - The West and the Rest (2012) Interessant bok om hvordan Vesten i løpet av de siste 500 år klarte å bli den dominerende sivilisasjon i verden. Ferguson tar utgangspunkt i seks aspekter, eller "funksjonelle komplekser", ved de vesteuropeiske samfunn som i kombinasjon skulle vise seg å bli x-faktoren bak Vestens eventyrlige suksess. Han kaller disse "the six killer apps" 1. Konkurranse (politisk, økonomisk, militært) 2. Videnskap (akademisk og militær) 3. Eiendomsrett og den betydning dette fikk for utviklingen av stabile representative politiske institusjoner) 4. Medisin 5. Forbrukersamfunnet 6. Arbeidsetikken (spesielt knyttet til protestantisk kristendom, jf. Max Weber) Boken er godt skrevet og argumentene er overbevisende. Strukturen er ryddig og lettfattelig, samtidig som Ferguson ikke skyr unna å gå i dybden der det trengs. Selv om tonen tidvis er polemisk og har et visst preg av pessimisme på vegne av det euro

Detronisering

En falmet guddom skimter bak et slør av tåkedis et landskap fullt av grøde. Han husker ennå hvordan det var før de brysomme soldatene fra sør med sverd i hånd la landsbyene øde. Erobrerne var sterke menn i kjødet, men óg i ånden. Med seg bar de bud om orden, makt og elver farvet røde av blod fra fiender som heller døde enn å gi avkall på sin falne gud. Så ble det skrinne jordsmonn her i nord besvangret av soldater, bønder, ord fra Syden. Nye guder inntar tronen. Nå ryddes plass for Sivilisasjonen.

Niall Ferguson om imperialisme

Niall Ferguson er en av de historikerne jeg leser med størst interesse. Den sprenglærde skottens bøker vitner om et vidt interessefelt, en formidabel formidlingsevne og en uredd holdning til å innta upopulære standpunkter. Han har en inngående kjennskap til økonomiske og intellektuelle tendenser som har formet historien, og måten han skildrer ideologisk tankegods på er original og ofte med en klar relevans for dagens samfunn og mulige videre utviklingslinjer. Ferguson legger ikke skjul på sin konservative grunnholdning, og har derfor blitt lagt for et visst hat av enkelte på venstresiden, men det er ingen tvil om at hans historiske innsikter er verdifulle uansett hvilken politisk verdensanskuelse man innehar. Empire  -  How Britain Made the Modern World (2003) Det britiske imperiet hadde både sine negative og positive sider. De negative sidene er de som vanligvis vies mest oppmerksomhet i moderne historiske fremstillinger. I denne boken tar Ferguson til orde for at denne oppf

Bojarens instrument

Det er et selsomt instrument som hviler i bojarens hender. Melodien lyder kjent, men jeg kan ikke si jeg kjenner ordene. Det er et ungt og kraftfullt versemål som tenner gnisten i et gammelt, tungt og markspist hjerte. Sjelen brenner ved de ord som synges her, og melodiens fylde renner seig som honning, søt som bær, og etterlater tomhet når den ender.

Språk er makt

Språk er makt. Ikke bare er språket et mektig våpen i hendene på de som vet å bruke det riktig og effektivt, språket har også makt over hvordan vi tenker og hvilke oppfatninger vi danner oss av verden rundt oss. På samme måte som samfunnet forandrer seg, forandrer språket seg. Dette kan skje på en organisk måte, der den alminnelige språkbruken gjennomgår en forandring som reflekterer de endrede holdninger i samfunnet, eller på en mer proaktiv måte gjennom politiske vedtak. Her har Språkrådet spilt en overmåte viktig rolle. Likevel må det medgis at språket er en seig materie. Spesielt skriftspråket har ofte vært en hemsko for progressive strømninger i samtiden. Heldigvis har vi i Norge vært velsignet med en opplyst øvrighet som har vært klar over den politiske sprengkraften som finnes i det talte og skrevne ord, og som derfor har latt den offentlige språkbruk preges av fremskrittets ideer. I Norge snakker vi ikke lenger om lærerinner , sykepleiersker og koldjomfruer , o