Gå til hovedinnhold

Noen bokanbefalinger

Niall Ferguson: Civilization - The West and the Rest (2012)
Interessant bok om hvordan Vesten i løpet av de siste 500 år klarte å bli den dominerende sivilisasjon i verden. Ferguson tar utgangspunkt i seks aspekter, eller "funksjonelle komplekser", ved de vesteuropeiske samfunn som i kombinasjon skulle vise seg å bli x-faktoren bak Vestens eventyrlige suksess. Han kaller disse "the six killer apps"

1. Konkurranse (politisk, økonomisk, militært)
2. Videnskap (akademisk og militær)
3. Eiendomsrett og den betydning dette fikk for utviklingen av stabile representative politiske institusjoner)
4. Medisin
5. Forbrukersamfunnet
6. Arbeidsetikken (spesielt knyttet til protestantisk kristendom, jf. Max Weber)

Boken er godt skrevet og argumentene er overbevisende. Strukturen er ryddig og lettfattelig, samtidig som Ferguson ikke skyr unna å gå i dybden der det trengs. Selv om tonen tidvis er polemisk og har et visst preg av pessimisme på vegne av det europeiske "aftenlandet", går aldri det teoretiske modellbyggeriet på bekostning av empirien. Alt i alt en glimrende bok.

Arthur C. Clarke: 2001 - A Space Odyssey (1968)
Denne romanen ble skrevet parallellt med filmmanuset til Stanley Kubricks film ved samme navn. Utgangspunktet for både film og roman er Clarkes novelle The Sentinel fra 1948. Det hele starter med at det oppdages en hemmelighetsfull artefakt på månen som viser seg å ha besynderlige egenskaper og som  åpner opp for menneskelig kontakt med utenomjordisk liv. Der filmen mot slutten blir "trippy" og tildels uforståelig, holder boken en langt mer nøktern tone når det berettes om Bowmans kosmiske skjebne. 2001 fikk flere oppfølgere, hvorav 2010 - Odyssey Two må sies å være den beste. 2001 er en science fiction-klassiker av en av de store forfatterne innen genren.

(Få også med deg Jack Kirbys visuelt slående tegneserieadapsjon fra 1976. Denne baserer seg på filmen, ikke boken.)

Karen Armstrong: The Bible - The Biography (2007)
Få, om noen, bøker har hatt så stor innflytelse som Bibelen, ikke bare religiøst, men også politisk, juridisk og kulturelt. Særlig Europeisk (og vestlig) og Midt-Østens historie har blitt formet av dette dokumentet på en uutslettelig måte, på godt og vond, får en vel si.

Religionshistorikeren Karen Armstrong gir i denne "biografien" en innføring i Bibelens tilblivelseshistorie og de forskjellige lese- og tolkningstradisjonene som har utviklet seg gjennom historien, fra oldtiden til idag. Både de jødiske og de kristne tilnærmelsesmetodene blir presentert på en grundig måte i denne kortfattede boken (drøye 200 sider). En bok som på alle mulige måter kan anbefales.


Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Hatpropaganda i skolebibliotekene

  Vi har mottatt et foruroligende brev fra en av våre lesere. Vi publiserer det i uavkortet form.  Kjære Würmstuggu Jeg er en kjærlig forelder til en 15-åring som går på ungdomsskolen. Her om dagen kom hen hjem og fortalte noe som rystet vår lille familie langt inn i ryggmargen. Dette hendte mens klassen var på biblioteket for å finne en bok å lese. Mens vår unge skoleelev gikk der mellom bokhyllene på jakt etter lesestoff, fikk hen øye på noen bøker hen har hørt meget om, men aldri lest. (Vi er påpasselige med å gi hen egnet litteratur med gode verdier.) Der stod nemlig «Harry Potter»-bøkene av J.K. Rowling i all sin fargerike, forlokkende prakt. Her må noen ha sovet i timen, tenkte vi, for ingen som følger med i nyhetsbildet kan vel ha unngått å få med seg at Rowling er en moderne hatprofet som sprer sin giftige transfobiske propaganda ikke bare på «sosiale medier», men også gjennom disse tilsynelatende harmløse barnebøkene og de filmene de er basert på. Da vårt barn konfronterte bib

Rasehets i NRK

  En ting mange ikke er klar over, er at japanske gameshow av den særegne typen som nylig ble parodiert på NRK, har dype røtter i japansk tradisjon. De eldste variantene av denne underholdningsformen kan dateres helt tilbake til 700-tallet, og mye tyder på at de er enda eldre enn det.  Disse gameshowene utgjør en inngrodd del av den japanske kulturen og spiller en grunnleggende rolle for enhver japaners identitet og selvforståelse. Og dette gjelder ikke bare japanere. Japans enorme påvirkning på andre østasiatiske kulturer gjennom århundrene har ført til at det japanske gameshowet også med tiden har blitt en del av folkesjelen i land som Korea, Kina, Vietnam, Laos, Kambodsja, Thailand og Mongolia, medregnet disse nasjonenes diasporaer på andre kontinenter og ellers alle som har en eller annen genetisk forbindelse til disse folkene. Derfor er det beklagelig at NRK har tillatt seg å angripe denne essensielle delen av den østasiatiske raseånd på denne måten.  Würmstuggu berømmer derfor at

"Palestinerne burde vært utryddet fra jorden."

Den islamkritiske og proisraelske propagandaorganisasjonen Med Israel For Fred har en aktiv tilstedeværelse på Facebook. På organisasjonens Facebook-side og i gruppen " Nordmenn som støtter Israel " foregår det daglig livlig debatt om aktuelle temaer som opptar norske israelvenner: bibelske profetier om endetiden, muligheten for et renraset stor-Israel, Arbeiderpartiets bånd til nazismen og islam, nyhetsmedienes store antisemittiske/sosialistiske konspirasjon og fremfor alt - hvorvidt det eksisterer palestinere, og om disse menneskene har livets rett.  De fleste har vel etterhvert fått med seg at Facebook-kommentarer regnes som offentlige ytringer, og at dette medfører et redaksjonelt ansvar. Daglig leder Conrad Myrland og hans moderatorer har et svært avslappet forhold til dette. Det skal svært mye til før rasistiske kommentarer blir fjernet. Kanskje ikke så rart egentlig, i og med at organisasjonen ser på det som sin hovedoppgave å forsvare politikken til et