Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra januar, 2015

Mit anderen Mitteln

"Politikk er ublodig krig, krigen blodig politikk", sa Mao Zedung, hvis politiske virke i det store og hele beviste at politikk i aller høyeste grad kan være minst like blodig som krig.  Gode hensikter er ingen garanti mot skjenselsdåder, og i krig, som i politikk, kan den moralske kompassnålen ofte synes upålitelig. Det er blitt hevdet at krig er fortsettelsen av politikk med andre midler. Både kriger, lover og pølser er menneskeskapte produkter som kan ta nattesøvnen fra noen hver. Alle eksisterer i en moralsk gråsone i spenningsfeltet mellom natur og kultur. Enkelte kriger blir imidlertid så mettet med metaforisk mening at det er lett å glemme det historiske grunnlaget - krigshandlingene, menneskene, blodet - metaforikken springer ut fra. Vi kjører på med et par bokomtaler...  God's Batallions: The Case For the Crusades  (2009) er skrevet av den amerikanske religionssosiologen Rodney Stark . Stark er kjent for å bruke sosiologisk metode på historiske temaer, bl

Quaestor

Broder Quaestor, rekk meg handa di. Det kviler eit kosmisk slør over sanningane som vert utbroderte i parablane du fortel i netter som denne. Auga dine stirar inn i tomrommet bak dei språklege konstruksjonane, brenn vekk det råtnande kjøtet som heng att på knoklane vi verjar oss med mot inntrengjarar og tjuvar i natta. Eg undrast: kven torer sløkkje elden når tigeren går der ute og brekar som eit nyfødd lam. Broder Quaestor, når vil hammarslaga stilne?