Gå til hovedinnhold

Mit anderen Mitteln


"Politikk er ublodig krig, krigen blodig politikk", sa Mao Zedung, hvis politiske virke i det store og hele beviste at politikk i aller høyeste grad kan være minst like blodig som krig. Gode hensikter er ingen garanti mot skjenselsdåder, og i krig, som i politikk, kan den moralske kompassnålen ofte synes upålitelig. Det er blitt hevdet at krig er fortsettelsen av politikk med andre midler. Både kriger, lover og pølser er menneskeskapte produkter som kan ta nattesøvnen fra noen hver. Alle eksisterer i en moralsk gråsone i spenningsfeltet mellom natur og kultur. Enkelte kriger blir imidlertid så mettet med metaforisk mening at det er lett å glemme det historiske grunnlaget - krigshandlingene, menneskene, blodet - metaforikken springer ut fra. Vi kjører på med et par bokomtaler... God's Batallions: The Case For the Crusades (2009) er skrevet av den amerikanske religionssosiologen Rodney Stark. Stark er kjent for å bruke sosiologisk metode på historiske temaer, blant annet i den  meget interessante The Rise of Christianity, men denne boken er først og fremst tradisjonell historieskrivning, hovedsakelig basert på sekundærkilder. Bokens hovedtese er at korstogene var fremprovosert av muslimsk aggresjon mot kristne pilgrimer i Det hellige land, og at korsfarerstatene ikke kan sees på som et eksempel på europeisk protokolonialisme, slik det ofte fremstilles i den offentlige diskursen. Som undertittelen antyder, har vi her å gjøre ned en mer sympatisk fremstilling av korsfarerne enn hva vi er vant med. I starten av boken tar tilbakeviser Stark også endel populære myter om den arabiske verdens kulturelle og videnskapelige overlegenhet i forhold til Europa i middelalderen, og han argumenterer godt for at Islams problematiske forhold til Vesten idag ikke kan føres tilbake til korsfarertiden. God's Batallions anbefales herved.... Siden vi først er inne på væpnede konflikter mellom øst og vest som gjerne rubriseres med det utvidede kolonialismebegrepet, kan vi også nevne Vietnam At War (2009) av Mark Philip Bradley. Denne boken handler i hovedsak om de to store Vietnam-krigene etter annen verdenskrig, den franske og den amerikanske. Det er ingen mangel på bøker om dette temaet, men til forskjell fra mye som er skrevet om Vietnam av vestlige forfattere, er krigene her beskrevet fra et vietnamesisk perspektiv. Særlig interessante er kapitlene om de politiske og sosiale forholdene i den oppsmuldrende sørvietnamesiske staten på 1960-tallet. Et annet pluss er den grundige gjennomgangen av politisk og kulturell tenkning det koloniale Vietnam i første halvel av 1900-tallet. Boken er kortfattet, velskrevet og vanskelig å legge fra seg. Check it out!Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Hatpropaganda i skolebibliotekene

  Vi har mottatt et foruroligende brev fra en av våre lesere. Vi publiserer det i uavkortet form.  Kjære Würmstuggu Jeg er en kjærlig forelder til en 15-åring som går på ungdomsskolen. Her om dagen kom hen hjem og fortalte noe som rystet vår lille familie langt inn i ryggmargen. Dette hendte mens klassen var på biblioteket for å finne en bok å lese. Mens vår unge skoleelev gikk der mellom bokhyllene på jakt etter lesestoff, fikk hen øye på noen bøker hen har hørt meget om, men aldri lest. (Vi er påpasselige med å gi hen egnet litteratur med gode verdier.) Der stod nemlig «Harry Potter»-bøkene av J.K. Rowling i all sin fargerike, forlokkende prakt. Her må noen ha sovet i timen, tenkte vi, for ingen som følger med i nyhetsbildet kan vel ha unngått å få med seg at Rowling er en moderne hatprofet som sprer sin giftige transfobiske propaganda ikke bare på «sosiale medier», men også gjennom disse tilsynelatende harmløse barnebøkene og de filmene de er basert på. Da vårt barn konfronterte bib

Rasehets i NRK

  En ting mange ikke er klar over, er at japanske gameshow av den særegne typen som nylig ble parodiert på NRK, har dype røtter i japansk tradisjon. De eldste variantene av denne underholdningsformen kan dateres helt tilbake til 700-tallet, og mye tyder på at de er enda eldre enn det.  Disse gameshowene utgjør en inngrodd del av den japanske kulturen og spiller en grunnleggende rolle for enhver japaners identitet og selvforståelse. Og dette gjelder ikke bare japanere. Japans enorme påvirkning på andre østasiatiske kulturer gjennom århundrene har ført til at det japanske gameshowet også med tiden har blitt en del av folkesjelen i land som Korea, Kina, Vietnam, Laos, Kambodsja, Thailand og Mongolia, medregnet disse nasjonenes diasporaer på andre kontinenter og ellers alle som har en eller annen genetisk forbindelse til disse folkene. Derfor er det beklagelig at NRK har tillatt seg å angripe denne essensielle delen av den østasiatiske raseånd på denne måten.  Würmstuggu berømmer derfor at

Du vil ikke gjette hva redaktøren har lest

  Det har, kanskje ikke så veldig overraskende, gått endel i western her i det siste. Jeg selvfølgelig lest det siste Tex Willer , altså nummer 681, som inneholder tredje episode av historien som ble innledet i nr. 679. I tillegg har jeg lest et par Morgan Kane -bøker. Her skal jeg skrive litt om hvordan disse verkene stemmer overens med de kvaliteter jeg mener et genretypisk heltenarrativ med handling fra Den nye verden i annen halvdel av 1800-tallet bør inneha. I Tex Willer nr, 681 befinner våre venner seg fortsatt i Guatemala, der det er politisk kaos etter president Barrios’ død, og en bande, eller snarere en dødskult, bestående av indianere som går under navnet «La negra muerte» (som også er tittelen på denne episoden) sprer frykt i landet. Banden holder til i noen gamle maya-ruiner (Tikal, etter hva jeg kan se), hvor de blant annet bedriver menneskeofringer. Det blir selvsagt endel action i disse eksotiske omgivelsene, samtidig gjør gamle-Kit og unge-Kit seg kjent med en amerika