Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra desember, 2016

Sigøynerparagrafen av 1927

I 1927 vedtok Stortinget en ny fremmedlov. Paragraf 3-3 lød:

"Sigøynere og andre omstreifere som ikke kan godgjøre å ha norsk statsborgerskap, skal nektes adgang til riket." 
76 år etter at jødeparagrafen i Grunnloven ble opphevet, vedtok altså Norges lovgivende myndighet en sigøynerparagraf. Sigøynerparagrafen ble stående helt frem til 1956, forøvrig samme år som jesuittparagrafen ble opphevet. Da var det elleve år siden Hitler hadde blitt tvunget til å avbryte sitt folkemord på europas sigøynere, der rundt 100 norske sigøynere var blant ofrene.
Heldigvis er ikke lenger rasetilhørighet eller etnisitet blant kriteriene for å innvilges adgang til riket, men i nyhetsmediene og den offentlige debatten er det fortsatt vanlig å tenke i rasekategorier når det gjelder sosiale problemer som på en eller annen måte kan knyttes til sigøynere. Særlig ser vi dette når pressen benytter neologismen "romfolk" som synonym for "utenlandsk tigger".
Billedkilde: Oslobilder.no…

Berlin

Berlin, ditt legeme av håndfast ånd bestrider hvert et forsøk på å tolke Germanias solide murstenshjerte. Du er en gåtefull substans, som folket
som skamløst vandrer rundt i dine gater og uten blygsel vier sine liv til opprettholdelsen av dine lemmer. Jeg står i Wilhelmstrasse og fornemmer
hva Hegel må ha følt: her samles tråder, her ender åndens gang gjennom historien, her helliges materien. Vann blir vin
i dine smug. Hver sjel som lever her er celler i en mektig organisme. Du vedblir et mysterium, Berlin.

I fremskrittets tjeneste