Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra 2017

På parti med Jesus

Å trekke paralleller mellom eget arbeid og Jesu Kristi liv og virke er en stolt tradisjon i godhetsindustrien. Finnes det noen bedre garantist for god moral enn Guds sønn? Det er derfor ikke oppsiktsvekkende når Jan Egeland  i Flyktningehjelpen prøver seg på denne genren i sin juletweet 25. desember: Men det er endel som ikke stemmer her. For å ta det mest åpenbare først: det var slett ingen farao som kunne innvilge "politisk asyl" da Jesus ble født. Egypt hadde blitt innlemmet i Romerriket i år 30 f.Kr., altså over 20 år tidligere, og herskeren var følgelig den romerske keiser Augustus. (At Jesus skulle være født i år 1. f.Kr. skal vi la passere denne gangen. Det tror ikke engang fundamentalister.)   Videre er det lite ved beretningen i Matteusevangeliet om flukten til Egypt som minner om vår tids asylsøkere. "Han sto da opp, tok barnet og moren med seg og dro samme natt av sted til Egypt. Der ble han til Herodes var død." Som vi ser reiste ikke Josef a

Hva er Würmstuggu?

Würmstuggu handler ikke bare om kropp og nærhet, det handler også om å dekonstruere selvet og la seg oversvømme av fiksjonens svalende bølger på virkelighetens brennende sand. Det handler om at hjertet alltid er mennesket fremmed, og at legemlig vellyst nesten alltid er underordnet tilværelsens monotoni i det lange løp. Kort sagt - Würmstuggu er for deg, Würmstuggu er i deg - ja, Würmstuggu er DEG. Illustrasjon: Konstantin Makovskij

L'enfer, c'est les autres

Mellomkrigstiden! De store politiske psykosers tid! Dødelige drømmer! Bisarr brutalitet! I det følgende omtaler jeg en historiefaglig bok om noen av de mindre kjente profilene fra Europas høyreradikale historie, og en tegneserie fra Frankrike, baguettens og de kjederøykende eksistensialisters hjemland. In the Shadow of Hitler: Personalities of the Right in Central and Eastern Europe er en artikkelsamling bestående av biografiske portretter av øst- og sentraleuropeiske nasjonalister og høyreradikale lederskikkelser fra første halvdel av forrige århundre. Her møter vi blant annet den polske nasjonalisten Roman Dmowski , den rumenske fascistlederen Corneliu Codreanu og Ferenc Szalasi fra Ungarns fascistbevegelse Pilkorset , samt de antisemittiske ideologene Georg von Schönerer og Theodor Fritsch . Boken inneholder også et innledende essay av den kjente fascismeforskeren Roger Griffin . Griffin ser på fremveksten av disse nasjonalrevolusjonære bevegelsene og deres dyrking av karismati

100 år siden oktoberrevolusjonen

Idag er det 100 år siden det kommunistiske statskuppet som hos russerne er kjent som "Den store sosialistiske oktoberrevolusjonen". Med maktovertagelsen i Russland innledet adelsmannen Lenin og hans bolsjeviker en ny epoke i menneskehetens historie. Bolsjevikene prøvde intet mindre enn å skape det perfekte samfunn gjennom å perfeksjonere mennesket som art. Bevæpnet med de angivelig videnskapelige teoriene til Marx og Engels gikk man i gang med verdenshistoriens største sosiale eksperiment. Nå skulle man sette teoriene ut i livet og bevise at de tyske herrers teorier om klasserelasjoner og produksjonsforhold faktisk var nøkkelen til forståelse av historiens indre mekanikk og dermed til kontroll over den. Det viste seg ganske fort at det klasseløse samfunnet av frigjorte mennesker ikke lot seg realisere, selv etter at man hadde kvittet seg med de mennesker man mente stod i veien for sosialismen. På 1920-, 30- og 40-tallet bestod som kjent det kommunistiske prosjektet for en s

Prompeovergrep og homosextvang på narkofest

Ja, hva har man så lest i Würmstuggu i det siste? Litt av hvert, faktisk. Her er noe av det: Tegneserien  Tainted  av  Jamie Delano  og  Al Davison  er et trekantdrama om en mann med en fortid og særegne lyster, og hans to leieboere. Dette er en forholdsvis forstyrret freudiansk thriller om incest og selvkastraksjon med klare paralleller til Psycho, men naturlig nok med større psykologisk dybde. Bra tegninger! Serien utkom i 1994, men jeg har altså ikke lest den før nå. Kan ikke si jeg angrer på å ha lest den, men det er ikke det beste jeg har lest heller.  Om høsten  og  Om vinteren , derimot, synes jeg var glimrende. Dette er de to første bøkene i  Karl Ove Knausgård s årstidstetralogi. Disse bøkene består av korte essays som tar utgangspunkt i hverdagslige gjenstander, situasjoner, fenomener, men som gjennom assosiasjoner og resonnementer handler om utrolig mye mer. I tillegg inneholder bøkene brev til forfatterens ufødte, og etterhvert nyfødte, datter samt noen fine personskisser a

Erobringstog og gutteleik!

Våren 1927 ble Norges første uttalt fascistiske organisasjon stiftet. Hjernen bak Den nasjonale legion var Karl Meyer . Meyer var sønn av høyesterettsadvokat og forhenværende Arbeiderparti-formann Ludvig Meyer, og hadde selv bakgrunn som løytnant i forsvaret, gentlemantyv i New York, børsspekulant, konkursrytter og forretningsmann i den juridiske gråsonen. Dette er temaet for Terje Emberland s bok Da fascismen kom til Norge: Den nasjonale legions vekst og fall, 1927-1928 (2015) . Det er skrevet mye om nasjonalisme, antiparlamentarisme og det anstrengte forholdet mellom arbeiderbevegelsen og borgerskapet i de turbulente 20-årene, men dette er den første boken om de første selverklærte fascister i norsk historie. I motsetning til Nasjonal Samling s mer tyskinspirerte nasjonalsosialisme, hentet Den nasjonale legion sin inspirasjon først og fremst fra Italia. På 1920-tallet var det utbredt revolusjonsfrykt i Norge, og mange på høyresiden så på arbeiderbevegelsen som en eksistensiell t

De puster på hatets og ondskapens glør!

Som daglig leder for den høyreradikale pro-sionistiske organisasjonen Med Israel For Fred (MIFF) er ikke Conrad Myrland fremmed for å forsvare overgrep, okkupasjon og etnisk diskriminering. Det er faktisk jobben hans.  Ofte forsvarer han Israels overgrep mot palestinerne med referanse til Nazi-Tysklands ugjerninger under annen verdenskrig. Dette er også ofte skytset han bruker når han angriper personer og organisasjoner som uttrykker solidaritet med palestinerne (eller "palestinerne", altså med anførselstegn, som israelvennene ynder å kalle dem. Palestinerne er jo ikke noe virkelig folk, må vite. De er jo ikke omtalt i Bibelen). Hvis man støtter palestinerne og tar avstand fra Israels statsbærende ideologi, sionismen, er man jo jødehater og stiller på linje med offiserkorpset i Hitlers utryddelsesleirer.  I årevis har Myrland uttrykt "bekymring" for norsk antisemittisme på den politiske venstresiden og i diverse ideelle organisasjoner. I fravær av en

Jack Kirby 100 år!

Idag er det 100 år siden Jacob Kurtzberg aka Jack Kirby ble født. Kirby var kanskje Amerikas viktigste tegneserieskaper, med en karriere som strakte seg fra 1930-tallet til 1990-tallet, med 1960- og kanskje særlig 70-årene som undertegnedes favorittperiode. Da var tegningene og konseptene hans på sitt mest idiosynkratiske - kraftfulle figurative abstraksjoner i en sydende heksegryte av kosmisk metaforikk, lyrisk patos, bisarre innfall og action, action, action! Kirby var en allsidig serieskaper som var innom de fleste genrer - krim, humor, skrekk, krig, romantikk, western, drømmetyding (!), selvbiografi, men det er nok superhelter og science fiction han huskes best for idag. Han døde i 1994.

Ungarns tragiske helt

Janos M. Rainer: Imre Nagy: A Biography I.B. Tauris, 2009 Oversatt fra tysk av Lyman H. Legters Imre Nagy, den tragiske helten fra oktober- og novemberdagene i 1956 da Ungarn så ut til å kaste av seg det kommunistiske åket og begi seg inn på demokratiets vei, er hovedpersonen i denne svært interessante biografien av Janos Rainer, der vi ikke bare får vite om Nagys karriere som politiker i etterkrigstiden, først som landbruksminister og siden som statsminister i to perioder, men også om barne-og ungdomsår i Habsburgerriket og årene som kommunistisk aktivist i mellomkrigstiden, herunder 15 år i Sovjetunionen, der han klarte det kunststykke å overleve Den store terroren (riktignok takket være sitt virke som informant for NKVD), men Rainer konsentrerer seg selvfølgelig først og fremst om de siste årene av Nagys liv og den politiske modningsprosess som fant sted da kommunisten (for kommunist var han til det siste, om enn en liberal sådan) innså hvor lite Partiets samfunnsanaly

I Kim Jong-uns rike

Daniel Tudor og James Pearson:  North Korea Confidential: Private Markets, Fashion Trends, Prison Camps, Dissenters and Defectors Tuttle, 2015 Hvordan er egentlig livet i Den demokratiske folkerepublikken Korea under Kim Jung-un? Hvem har vel ikke stilt seg dette spørsmålet? Denne boken er et viktig korrektiv til den alminnelige oppfatningen av Nord-Korea som en monolittisk stat med et stagnert old school stalinistregime og en forstenet marxist-leninistisk-konfusiansk ideologi. Forfatterne tar for seg utviklingen som har skjedd i årene siden hungersnøden på 1990-tallet, særlig markedskreftene som tvang seg frem som en følge av det statlige distribusjonssystemets kollaps under denne krisen.  En begrenset markedsøkonomi av mat- og forbruksvarer, til dels importert fra utlandet, supplerer idag den sosialistiske kommandoøkonomien, og er ikke bare tolerert av myndighetene, men faktisk tvingende nødvendig for at samfunnsmaskineriet skal fungere. Denne nye økonomien har også t

"Palestinerne burde vært utryddet fra jorden."

Den islamkritiske og proisraelske propagandaorganisasjonen Med Israel For Fred har en aktiv tilstedeværelse på Facebook. På organisasjonens Facebook-side og i gruppen " Nordmenn som støtter Israel " foregår det daglig livlig debatt om aktuelle temaer som opptar norske israelvenner: bibelske profetier om endetiden, muligheten for et renraset stor-Israel, Arbeiderpartiets bånd til nazismen og islam, nyhetsmedienes store antisemittiske/sosialistiske konspirasjon og fremfor alt - hvorvidt det eksisterer palestinere, og om disse menneskene har livets rett.  De fleste har vel etterhvert fått med seg at Facebook-kommentarer regnes som offentlige ytringer, og at dette medfører et redaksjonelt ansvar. Daglig leder Conrad Myrland og hans moderatorer har et svært avslappet forhold til dette. Det skal svært mye til før rasistiske kommentarer blir fjernet. Kanskje ikke så rart egentlig, i og med at organisasjonen ser på det som sin hovedoppgave å forsvare politikken til et

Ewige Wiederkunft

Et reisverk av porøse metaforer (ment for en tid som var forespeilet å komme, men som forble en evig potensialitet,) kan skimtes bak en dis av semantisk råte på veggene her hvor Mennesket er nærmest naturen. Her (hvor sjelen i en vedvarende tilstand av olfaktorisk ekstase (og uten blyghet) går til grunne og gjenreises igjen og igjen) projiseres et kollektivt prosjekt med ukjent (for ikke å si unevnelig) opphav på gråhvite treplater, som i sin fysiske form gang på gang utslettes av den gråhvite glemselen som en Ewige Wiederkunft. Illustrasjon: William Etty