Gå til hovedinnhold

De puster på hatets og ondskapens glør!


Som daglig leder for den høyreradikale pro-sionistiske organisasjonen Med Israel For Fred (MIFF) er ikke Conrad Myrland fremmed for å forsvare overgrep, okkupasjon og etnisk diskriminering. Det er faktisk jobben hans. 

Ofte forsvarer han Israels overgrep mot palestinerne med referanse til Nazi-Tysklands ugjerninger under annen verdenskrig. Dette er også ofte skytset han bruker når han angriper personer og organisasjoner som uttrykker solidaritet med palestinerne (eller "palestinerne", som israelvennene ynder å kalle dem. Palestinerne er jo ikke noe virkelig folk, må vite. De er jo ikke omtalt i Bibelen). Hvis man støtter palestinerne og tar avstand fra Israels statsbærende ideologi, sionismen, er man jo jødehater og stiller på linje med offiserkorpset i Hitlers utryddelsesleirer. 

I årevis har Myrland uttrykt "bekymring" for norsk antisemittisme på den politiske venstresiden og i diverse ideelle organisasjoner. I fravær av en norsk nynazistisk bevegelse å snakke om har han midlertid vært nødt til å rette sin "antinazistiske" retorikk mot LO og partiene på venstresiden - og selvfølgelig islam, interessant nok Israels nest største religion.

Nå har imidlertid den skandinaviske nynazismen gjort et comeback i den norske offentligheten i form av Den nordiske motstandsbevegelsen. Dette er jo kjærkomment for den norske antisemittismens nemesis. Her har vi faktisk ekte antisemitter, som ikke bare hater jøder, men som også omfavner den tyske nasjonalsosialismens retorikk og estetikk!

(La meg bare i parentes bemerke at mange av MIFFs medlemmer deler mye av tankegodset til denne "tradisjonelle" formen for høyreekstremisme. Dette har jeg blant annet påvist her.)

Hva gjør man så når man allerede opererer med en teori om en "antisemittisk" konspirasjon bestående av antisionistiske og Israel-kritiske krefter, og så dukker det opp virkelige antisemitter som står litt for nær ens eget ståsted? Jo, man utvider konspirasjonen og inkorporerer de virkelige antisemittene. Da vil jo alle forstå at nynazistene og LO egentlig kjemper den samme kampen. Jo mer omfattende konspirasjonsteorier er, jo mer overbevisende virker de. 

Israelvennenes virkelighetsoppfatning har jo allerede ofte et religiøst-sekterisk "oss mot verden"-tilsnitt, og denne konspirasjonstenkningen forsterkes jo ytterligere om man kan påvise at det faktisk finnes uomtvistelige antisemitter i deres rekker.

Det er nettopp det Myrland gjør i en artikkel datert 19. september med overskriften "Du skal ikke tro, at du bare har drømt!" Med Arnulf Øverlands antinazistiske dikt "Du må ikke sove" som akkompagnement maner han frem en antisemittisk kimære der nazimarsjen i Kristiansand i sommer settes i sammenheng med LOs boikottvedtak og BDS-bevegelsen, Kirkeuka for fred i Palestina og Israel, eller "kirkelig demoniseringsuke", som Conrad kaller det, og SAIHs arbeid mot Israels okkupasjon av de palestinske områdene. Myrland sier ikke eksplisitt at disse samarbeider, men han insinuerer og han understreker sitt poeng ved å sitere Øverland. 

Myrland er ikke dum, men han vet at en stor andel av medlemsmassen i organisasjonen hans er det. Han fisker i opprørt hav, og han vet nøyaktig hvilke knapper han skal trykke på. Han puster på hatets og ondskapens glør. Og han vet at medlemmenes hat primært er rettet mot tre grupper: araberne, muslimene og den norske venstresiden. De norske israelvennenes dumhet inneholder altså en god dose rasehat, religiøst hat og politisk hat. Når man leser kommentarfeltene på MIFFs hjemmeside og Facebook-sider, ser man hvor effektivt Myrlands insinuasjoner og karakteristikker virker. Der akker man seg over det muslimelskende Arbeiderpartiet (gjerne kalt "Allahpartiet"), man opprøres over LOs iver etter å utrydde jødene, og man utbasunerer gjerne at "Palestinerne burde vært utryddet fra jorden". Og man gleder -virkelig gleder! - seg over at jødene skal vende "hjem". For er det noe MIFFerne og nynazistene kan enes om, er det at jødene har ingenting i Europa å gjøre.


Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Hatpropaganda i skolebibliotekene

  Vi har mottatt et foruroligende brev fra en av våre lesere. Vi publiserer det i uavkortet form.  Kjære Würmstuggu Jeg er en kjærlig forelder til en 15-åring som går på ungdomsskolen. Her om dagen kom hen hjem og fortalte noe som rystet vår lille familie langt inn i ryggmargen. Dette hendte mens klassen var på biblioteket for å finne en bok å lese. Mens vår unge skoleelev gikk der mellom bokhyllene på jakt etter lesestoff, fikk hen øye på noen bøker hen har hørt meget om, men aldri lest. (Vi er påpasselige med å gi hen egnet litteratur med gode verdier.) Der stod nemlig «Harry Potter»-bøkene av J.K. Rowling i all sin fargerike, forlokkende prakt. Her må noen ha sovet i timen, tenkte vi, for ingen som følger med i nyhetsbildet kan vel ha unngått å få med seg at Rowling er en moderne hatprofet som sprer sin giftige transfobiske propaganda ikke bare på «sosiale medier», men også gjennom disse tilsynelatende harmløse barnebøkene og de filmene de er basert på. Da vårt barn konfronterte bib

Rasehets i NRK

  En ting mange ikke er klar over, er at japanske gameshow av den særegne typen som nylig ble parodiert på NRK, har dype røtter i japansk tradisjon. De eldste variantene av denne underholdningsformen kan dateres helt tilbake til 700-tallet, og mye tyder på at de er enda eldre enn det.  Disse gameshowene utgjør en inngrodd del av den japanske kulturen og spiller en grunnleggende rolle for enhver japaners identitet og selvforståelse. Og dette gjelder ikke bare japanere. Japans enorme påvirkning på andre østasiatiske kulturer gjennom århundrene har ført til at det japanske gameshowet også med tiden har blitt en del av folkesjelen i land som Korea, Kina, Vietnam, Laos, Kambodsja, Thailand og Mongolia, medregnet disse nasjonenes diasporaer på andre kontinenter og ellers alle som har en eller annen genetisk forbindelse til disse folkene. Derfor er det beklagelig at NRK har tillatt seg å angripe denne essensielle delen av den østasiatiske raseånd på denne måten.  Würmstuggu berømmer derfor at

"Palestinerne burde vært utryddet fra jorden."

Den islamkritiske og proisraelske propagandaorganisasjonen Med Israel For Fred har en aktiv tilstedeværelse på Facebook. På organisasjonens Facebook-side og i gruppen " Nordmenn som støtter Israel " foregår det daglig livlig debatt om aktuelle temaer som opptar norske israelvenner: bibelske profetier om endetiden, muligheten for et renraset stor-Israel, Arbeiderpartiets bånd til nazismen og islam, nyhetsmedienes store antisemittiske/sosialistiske konspirasjon og fremfor alt - hvorvidt det eksisterer palestinere, og om disse menneskene har livets rett.  De fleste har vel etterhvert fått med seg at Facebook-kommentarer regnes som offentlige ytringer, og at dette medfører et redaksjonelt ansvar. Daglig leder Conrad Myrland og hans moderatorer har et svært avslappet forhold til dette. Det skal svært mye til før rasistiske kommentarer blir fjernet. Kanskje ikke så rart egentlig, i og med at organisasjonen ser på det som sin hovedoppgave å forsvare politikken til et