Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra september, 2014

Oppklaring

I tomrommet bak tekstens overflate, i avgrunnen som skiller tegn fra tegn, trer ånden - uartikulert og naken, men sansbar - frem. Vår tekst er resultatet. Dens form er hard - som hugget ut i stein, og tekstens mening synes dekket bak en usynlig mur av grå syntaktisk tåke, og lagt i lenker av grammatisk stål. En mangel på substans er åpenbar. Har ånden latt seg trellbinde av språket? Har språket drukket gift fra åndens skål? Her stopper teksten uten å gi svar. (Illustrasjon: Howard Chaykin)

Against the Word the unstilled world still whirled

The Catholic Church: A Short History  av Hans Küng (2001) Oversatt fra tysk av John Bowden Til tross for tittelen er ikke dette kirkehistorie i alminnelig forstand, men snarere en polemikk mot Den katolske kirke s institusjoner, organisasjonsform, og i forlengelse av dette, det meste av dens lære og teologiske fundament. Med utgangspunkt i en mer eller mindre Sola Scriptora -posisjon (merkelig nok i og med at Hans Küng er katolsk prest), avfeier Küng de fleste av Den Katolske kirkes dogmer og sakramenter som menneskeskapte og ubibelske. Det pavelige primat, den apostoliske suksesjon og det meste av Kirkens lære forkastes til fordel for et ullent økumenisk minste felles multiplum. Kloster- og ordensvesen, den skolastiske tradisjonen og mystikerne nevnes bare i forbifarten, og de fleste pavene og kirkefedrene fremstilles som skurker og vranglærere, med unntak av Frans av Assissi , Martin Luther (!) og pave Johannes XXIII . Til å være skrevet av en teolog som ønsker en mer demo

Strukturen råtner

Strukturen råtner, ender opp som jord i hvilken nye planter bærer frukt med bitter smak. (På bakken anes spor av føtter. Er vi vitne til en flukt fra urtilstand til sivilisasjon? Har mennesket igjen blitt jaget bort fra Edens have? Er sakral fiksjon om urtiden igjen blitt virkeliggjort?) Besvangret av et regn som knapt er rent, og næret av forslitte mineraler, gir jorden sine gaver til den slekt  som uforskyldt ble født så altfor sent. Et nesten uerkjennbart ekko taler, med spor i sanden, gåtefullt, fordekt...