Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra 2011

The Complete Alan Moore Future Shocks

Alan Moore, et al.:  The Complete Alan Moore Future Shocks As most people who read comics know, Alan Moore is one of the best writers ever to grace the medium. My first encounter with this amazing writer was in 1987, when Watchmen was published in norwegian for the first time. Since then I've read most of his work and been blown away time and again by books such as From Hell , Swamp Thing ,  V For Vendetta , Promethea , Miracleman and so on. The Complete Alan Moore Future Shocks collects the Future Shocks and Time Twisters stories that Alan Moore wrote for 2000 AD in the early eighties. These were short science-fiction stories, usually with a twist ending, which ran regularly in the magazine. The features served as a kind of training ground for new creative talent, including people like Grant Morrison and Peter Milligan , and a laboratory for new ideas which sometimes evolved into regular strips of their own. This volume collects all the stories Alan Moore wrote for t

Fem gode russiske romanar frå Sovjet-tida

Dr. Zhivago av Boris Pasternak Ein av dei beste romanane nokonsinne. Krig, revolusjon, kjærleik, metafysiske spekulasjonar og eit innvikla, men utruleg snedig plot. Og boka er mykje betre enn filmen. Manuskriptet måtte smuglast ut av Russland, og boka vart gjeve ut i den frie verda i 1957. I Russland kom ho ikkje ut før i 1988. Kontakt med verdensrommet av Arkadij og Boris Strugatskij. Framifrå sovjetisk science fiction. Boka inneheld to noveller samt romanen "Piknik ved veikanten", som danna grunnlaget for Andrei Tarkovskijs glimrande film "Stalker". Ny jord 1-3 av Mikhail Sjolokhov. Sjolokhov var ein av den framste representantane for den sosialistiske realismen. Boka handlar om kosakkbønder i det sørlege Russland under kollektiviseringa. Sjolokhov var lojal kommunist, men skildringa av livet til bøndene i denne vanskelege og dramatiske perioden verkar truverdig. Fatale egg av Mikhail Bulgakov. Ein morosam science fiction-fabel frå 1925 der e

94 år siden Oktoberrevolusjonen

I det 20. århundret er det få hendelser som har hatt så vidtrekkende konsekvenser som Oktoberrevolusjonen. 7. november er det 94 år siden det kommunistiske statskuppet i Russland der Vladimir Lenin grep makten fra Aleksandr Kerenskijs provisoriske regjering og etablerte sitt totalitære terrorregime. Etter at valget senere i november viste hvor liten støtte bolsjevikene hadde i befolkningen, (24 % mot Kerenskijs Sosialrevolusjonære partis 40 %) ble  Det russiske sosialdemokratiske arbeiderparti (bolsjevikene) , som under tsartiden hadde vært forbudt, ganske snart det eneste tillatte parti. I desember ble det hemmelige politi, Tsjeka , grunnlagt under Feliks Dzjerzjinskijs ledelse, og året etter ble de første konsentrasjonsleirene opprettet. I Lenins regjeringstid (1917-1924) ble anslagsvis 140 000 mennesker drept av tsjekaen. I begynnelsen var marxistiske og sosialdemokratiske partier over store deler av verden begeistret over det som hadde hendt i Russland, selv om ikke alle gi

Noen bøker jeg har lest i det siste

Ideologi og terror redigert av Øystein Sørensen, Bernt Hagtvet og Bjørn Arne Steine. Artikkelsamling om totalitære politiske systemer med hovedvekt på ideologi. Her står det mye interessant om fascisme, nasjonalsosialisme og islamisme. Kommunismen, som vel må sies å være den mest idealtypiske totalitarismevarianten nevnes dessverre nesten bare i forbifarten, og i mine øyne hører ikke islamismen helt hjemme i dette selskapet. Sørensens, Griffins og Kjøstvedts bidrag er de mest interessante. Hva skal vi med religion av Rudi Kessel. Antireligiøs propaganda fra en bitter frafallen katolsk prest som blir "forundret over dybden og rekkevidden av" John Lennons "Imagine". Ancient Worlds av Richard Miles. Kortfattet og interessant bok om oldtidens sivilisasjoner fra Sumer til Romerrikets fall. Det går fort i svingene når 4500 års historie skal fortelles på 350 sider, men historikeren og arkeologen Richard Miles' fremstilling er troverdig, levende og velsk

Tre tegneserieanbefalinger

Enigma av Peter Milligan og Duncan Fegredo (1993) Tegneserieroman opprinnelig utgitt som en miniserie i åtte hefter. En uhyre velskrevet historie om identitet, seksualitet, superhelter - og firfisler! Hovedpersonen er den unormalt normale Michael Smith som etter en rekke merkelige opplevelser, deriblant et personlig møte med sin barndoms favortitttegneseriehelt, gjennomlever en personlig oppvåkning. Milligan benytter seg av en allvitende fortellerstemme som etterhvert viser seg å ha en avgjørende betydning for selve historien. Fegredos ekspressive og livfulle strek gjør denne postmoderne superheltserien til en fest for øyet. Face av Peter Milligan og Duncan Fegredo (1994) Enkelthefte om en plastisk kirurg som får et meget spesielt oppdrag av en eksentrisk kunstner. Fremragende serie som på et svært oppfinnsomt vis utforsker temaene skjønnhet, identitet og forholdet mellom subjet og objekt i kunsten. Milligans prosa er gjennomarbeidet og inneholder elementer av metafiksjo

Den ungarske revolusjonen 1956

I disse dager er det 55 år siden Den ungarske revolusjonen, som, ledet av Imre Nagy , for en stakket stund så ut til å bringe landet ut av kommunismens jerngrep, og den påfølgende sovjetiske invasjonen, som for mange ble det endelige beviset på at kommunismen ikke lar seg forene med frihet. Den folkelige oppstanden som brakte Imre Nagy til topps i statshierarkiet hadde flere årsaker. Nikita Khrusjtsjov s "hemmelige tale" der han tok et (riktignok svært begrenset) oppgjør med Stalins ugjerninger, nødvendiggjorde en viss grad av avstalinisering i Ungarn. Blant annet ble stalinisten Matyas Rakosi avsatt som generalsekretær i kommunistpartiet og enkelte politiske og økonomiske reformer innført. Dette kunne sees som en indirekte kritikk av partieliten. Det oppmuntret også mer radikale krefter til politisk handling. Det brøt ut demonstrasjoner som krevde ytringsfrihet og demokrati. Statuer av Stalin ble revet over ende. Og som leder ville demokratikjemperne ha den

Sekulariseringens tåke

Som et slags apropos til et tidligere blogginnlegg om Human-Etisk Forbund vil jeg viderebringe et sitat fra den tyske teologen og filosofen Romano Guardini (1885-1968). Den ikke-troende må ut av sekulariseringens tåke. Han kan ikke lenger holde fast ved at han benekter åpenbaringen og samtidig tillate seg å forpakte de verdier og krefter som har vokset frem av den. Han må ærlig gjennomføre sin tilværelse uten Kristus og uten den Gud som har åpenbart seg gjennom ham, og erfare hva det vil si. Allerede Nietzsche sa advarende at den nyere tids ikke-kristne ennå ikke har den fjerneste anelse om hva det i virkeligheten vil si å være en ikke-kristen. De siste desenniene har gitt en antydning om det, og det var bare en begynnelse. ("Den nyere tids undergang", norsk utg. 1963). Det Guardini viser til fra de siste desenniene er selvfølgelig fremveksten av kommunismen og nazismen. Dette var de første konsekvent antikristelige politiske massebevegelser som tok avvisningen av den k

Avengers: Kree - Skrull War

"Kree-Skrull War" er en av de klassiske Avengers -historiene fra 1970-årene. Den ble skrevet av Roy Thomas og tegnet av Sal Buscema , Neal Adams og John Buscema . Historien ble opprinnelig publisert i Avengers nr. 89-97 i 1971/72, men jeg har lest den i en samlebok som etter hva jeg kan se først ble utgitt i 2008. I følge Roy Thomas var inspirasjonskilden til det overordnede plottet Raymond Jones' SF-roman "This Island Earth". Der blir Jorden trukket inn i en intergalaktisk krig mellom rivaliserende utenomjordiske sivilisasjoner. I dette tilfellet er det snakk om Marvels store interstellare imperier Kree og Skrull. Med denne krigen som bakteppe, er denne historien en ganske løst sammensatt samling fortellinger som utspiller seg både på jorden, i verdensrommet og på Kree'ene og Skrullenes hjemplaneter. Selv om det hele er en typisk kosmisk superheltserie i god gammel Marvel-tradisjon, med alt hva det innebærer av romfart, eksotiske livsformer, fremme

Hellig paradoks

                           Hellig paradoks                               Du var en falmet rose der du stod og lot deg spotte. Giftig var den tale du møtte, salte tårene du gråt. Og grunnen som du stod på, den var våt, for prisen du var pålagt å betale av Faderen, det var ditt eget blod. Et hellig paradoks: En mektig slave. En gjeter som blir slått av sine lam. Du gråt, men visste det var de som led der de med ild i blikket så den fred du bar på. Kronet som du var i skam - i tornepryd - gav du dem livets gave. Og senere, korsfestet, svak og blodig så du i smerte ned på dem. Forstod de...?

Stalins folkemord

Jeg leser for tiden en bok av historikeren Timothy Snyder som heter Bloodlands - Europe Between Hitler and Stalin . Boken omhandler massemyrderiene som ble utført av det kommunistiske og det nazistiske regimet i årene 1933 til 1945 i det forfatteren kaller "the bloodlands"- Ukraina, Polen, Hviterussland, Baltikum og Vest-Russland. Boken starter med avkulakiseringen, tvangskollektiviseringen og den påfølgende hungersnøden der myndighetene drev en regelrett krig mot landsbygda i Sovjetunionen. Etter å ha deportert folk som vilkårlig ble klassifisert som "kulakker" til konsentrasjonsleirene i Sibir, og etter å ha fratatt bøndene sine eiendommer og tvunget dem sammen i kollektivbruk, begynte Stalin en politikk som gikk ut på å sulte i hjel bøndene i Ukraina, Syd-Russland og Kasakhstan. Dette ble gjort ved å sette urealistisk høye kvoter for rekvisisjon av korn, som så ble samlet inn med brutale metoder av myndighetene for så å distribueres rundt til byene

Bat Lash

Bat Lash er navnet på en westerntegneserie som ble utgitt av DC Comics på slutten av 1960-tallet. Serien ble skrevet av Sergio Aragonés og Denny O’Neil og tegnet av Nick Cardy . I 2009 kom det en samleutgave i sort-hvitt i DCs Showcase-serie. Bat Lash er en noe utradisjonell westernhelt som er svak for god kvinner, vin, god mat og blomster. Han er rask på avløperen (selv om han hevder å være pasifist) og har for vane å komme opp i vanskelige situasjoner. Serien kan sies å være en uhøytidelig lek med westerngenrens troper og klisjeer, uten å bikke over i parodi. Historiene er humørfylte og blir fortalt med glimt i øyet, selv om det er også rom for romantikk og melodrama. Persongalleriet er uforlignelig, blant annet presenteres vi for en dommer som kaller seg Nero og tror han lever i det gamle Roma og en fryktet skurk ved navn Aragonés. Nick Cardys tegninger er fantastiske. De har et noe skisseaktig preg og en umiddelbarhet som bringer tanken hen til tegnere som Jordi Bernet og Joe

Om å bli sin fiende lik

Ateistforeningen Human-Etisk Forbund hevder å stå for et vitenskapelig fundert og rasjonelt livssyn som avviser eksistensen av overnaturlige krefter. Menneskets religiøse behov forklares gjerne som en psykologisk forsvarsmekanisme eller som et resultat av årtusenlang hjernevask utført av Kirken eller andre religiøse organisasjoner. Likevel fremstår HEF i overveiende grad som en religiøs organisasjon. Religiøs i minst to betydninger: doktrinært og rituelt. Alle religiøse tankesystemer inneholder dogmer som ikke skal betviles, for kristendommens del eksemplifisert ved f. eks. Guds eksistens og Jesu død og oppstandelse. Så kommer den rituelle dimensjonen ved religionen. Kirken har sine gudstjenester med sakramenter som dåp, nadverd og konfirmasjon. Islam påbyr den troende å vende seg mot Mekka i bønn fem ganger om dagen. I tillegg finnes det en tredje tekstlig dimensjon. De fleste levende religioner idag har et korpus av tekster som anses som hellige, f. eks Bibelen, Koranen

Tordenguden i Norge

Thor: Godstorm av Kurt Busiek og Steve Rude ble opprinnelig utgitt som en tre delers miniserie av Marvel i 2001/2002. Nå foreligger det en samleutgave som også inneholder et par "Tales of Asgard"-episoder tegnet av Mike Mignola . Historien er velskrevet og meget underholdende. I tillegg til de sedvanlige familiekonfliktene med faren Odin og broren Loke, blir Thor her konfrontert med en levende storm som, manipulert av den onde Loke, forsøker å ta livet av ham. Historien utspiller seg over flere tidsplan. Rammefortellingen er lagt til Vestlandet i år 912. Der møter vi to vikinggutter som får blir fortalt den foreliggende fortellingen av en mystisk vismann. Historien de blir fortalt strekker seg fremover i tid, helt frem til våre dager. Vi møter Thor i aksjon i New York sammen med superheltgruppen Avengers slik de fremstod på 1960-tallet. I tillegg er det et subplot som utspiller seg i Asgard der æsene trues av krigerske troll. Til slutt kommer vi frem til "nåtid

63 år siden Folke Bernadottes død

Idag er det 63 år siden Folke Bernadotte ble myrdet av den sionistiske terroristorganisasjonen Stern-gjengen eller Lehi . En av gruppens ledere, Yizhak Shamir , ble som kjent senere Israels statsminister. Idag bedrives sionistisk terror hovedsakelig av det israelske forsvaret - til stor jubel fra Fremskrittspartiet og diverse kristne miljøer.

Steve Ditko

Jeg holder for tiden på med The Steve Ditko Archives vol 2: Unexplored Worlds . Dette er en samling som hovvedsakelig består av korte historier fra forlaget Charltons science fiction- og "mystery"-titler fra 1956-57. Ditko, som er mest kjent som skaperen av Spider-Man og for sine Ayn Rand-inspirerte "filosofiske" tegneserier, startet sin profesjonelle karriere som serietegner i 1953, så det vi presenteres for i denne boken er ganske tidlig Ditko. Charlton betalte sine tegnere og forfattere dårlig, og mange av utgivelsene bærer preg av dette. Mye var hastverksarbeid utført av middelmådige folk som ikke var dyktige nok til å få arbeid hos de mer anerkjente forlagene. Men aldri så galt at det ikke var godt for noe. Takket være Charltons jag etter profitt, var den redaksjonelle kontrollen med utgivelsene minimal, noe som ga serieskaperne en unik kreativ frihet. Ditko prioriterte kunstnerisk frihet fremfor god betaling og valgte å tegne for luselønn så lenge han fikk m

Lysbakkens mørke fortid

Det er interessant å merke seg at det nå fremstilles som et problem for Sosialistisk Venstrepartis lederkandidat Audun Lysbakken at han har en “mørk” fortid som marxist og antikapitalist. Det er ofte lett å glemme   regjeringspartiets fulle navn, i og med at det som regel kun er deres politiske motstandere som tar seg bryet med å bruke noe annet enn forkortelsen. Det er i det hele tatt lite snakk om sosialisme når Kristin Halvorsen og Audun Lysbakken uttaler seg om partiets og regjeringens politikk. Men SV er altså et sosialistisk parti, i alle fall i navnet, og den sosialisme som danner grunnlaget for partiets ideologi, er den marxistiske varianten som preget langt de fleste partier som i det 20. århundre betegnet seg som sosialistiske eller sosialdemokratiske. I tidligere tider var flere av partiets talsmenn sågar bekjennende marxister som så på klassekampen som historiens viktigste drivkraft og som gikk inn for en radikal endring av produksjonsforholdene og kamp mot kapitalisme

Vietnam-krigen i tegneserier

Den siste tiden har jeg lest et par tegneserier om Vietnam-krigen som jeg trygt kan anbefale. The 'Nam av Doug Murray og Michael Golden var en serie som ble utgitt av Marvel på 1980- og 90-tallet. Murray, som selv er Vietnam-veteran, var hovedforfatter de første 70 nummerne. Hans historier har et nedenfra-perspektiv der fotsoldatenes opplevelse av krigen står i fokus. Murray går ikke nevneverdig inn på de bakenforliggende årsakene bak krigen, og problematisering av USAs motiver og metoder, som så ofte spiller en så sentral rolle i bøker og filmer fra denne krigen, er ikke en del av hans prosjekt. Historiene er heller ikke actionpregede heltefortellinger som tilfeldigvis har krigen som bakteppe, som så ofte er tilfellet med krigstegneserier. Selv om Marvel på denne tiden var underlagt Comics Code-sensuren, er historiene så vidt jeg kan se realistiske og legger ikke skjul på de mørke sidene ved krigen. Tegningene de første 11 nummerne ble utført av den emininte Michael Golden, som
Velkommen til Würmstuggu. Dette er en nyopprettet blogg. Tegningen over er laget av Steve Ditko. Ingen tegner hender som han.