Gå til hovedinnhold

Den ungarske revolusjonen 1956I disse dager er det 55 år siden Den ungarske revolusjonen, som, ledet av Imre Nagy, for en stakket stund så ut til å bringe landet ut av kommunismens jerngrep, og den påfølgende sovjetiske invasjonen, som for mange ble det endelige beviset på at kommunismen ikke lar seg forene med frihet. Den folkelige oppstanden som brakte Imre Nagy til topps i statshierarkiet hadde flere årsaker.

Nikita Khrusjtsjovs "hemmelige tale" der han tok et (riktignok svært begrenset) oppgjør med Stalins ugjerninger, nødvendiggjorde en viss grad av avstalinisering i Ungarn. Blant annet ble stalinisten Matyas Rakosi avsatt som generalsekretær i kommunistpartiet og enkelte politiske og økonomiske reformer innført.
Dette kunne sees som en indirekte kritikk av partieliten. Det oppmuntret også mer radikale krefter til politisk handling. Det brøt ut demonstrasjoner som krevde ytringsfrihet og demokrati. Statuer av Stalin ble revet over ende. Og som leder ville demokratikjemperne ha den reformvillige kommunisten Imre Nagy
 
Khrusjtsjov kunne selvfølgelig ikke bare sitte og se på at det kommunistiske regimet gikk fullstendig i oppløsning og at tilslutning til østblokken var opp til hver enkelt medlemsstat. Han var fullstendig klar over at et kommunistisk statssystem ikke var forenlig med demokrati, og at statlig maktmonopol og en vilje til å ta i bruk repressive maktmidler når nødvendig, var en forutsetning for dets videre eksistens. For en troende marxist er det utillatelig, ja rent umoralsk, å ta hensyn til folkets omskiftelige meninger når man selv sitter inne med den kunnskapen om historien og virkeligheten som er selve nøkkelen til det fremtidige idealsamfunnet. Men det var nettopp det Nagy ville. Han ville ikke oppheve det kommunistiske maktminopolet og tillate andre politiske partier, han ville til og med gå ut av Warszawa-pakten. Resultatet var som kjent sovjetisk invasjon og nedkjempelse av de revolusjonære krefter i Ungarn. Over 2500 ungarere ble drept i kampene og mer enn 200 000 flyktet fra landet. 22. november ble Nagy arrestert, og i 1958 ble han dømt i en hemmelig rettssak og hengt.
 
På tross av sin liberalitet og motstand mot Sovjetunionen, forble Nagy en troende marxist og anså seg som kommunist. Men han mente at kommunismen måtte ha en folkelig legitimitet. Han ble en tragisk helt som ville det rette og som gikk til grunne takket være en forfeilet forståelse av fiendens ideologiske drivkraft. Men ånden fra revolusjonsdagene i 1956 slumret blant de intellektuelle i Øst-Europa frem til 1968, da Alexander Dubceks "sosialisme med et menneskelig ansikt" fikk blomstre i Tsjekkoslovakia våren og sommeren 1968. Men også der ble drømmen knust av sovjetiske stridsvogner. 

Mikhail Gorbatsjovs ideer om glasnost og perestroika var nok et ekko fra Den ungarske revolusjonen. Men i marxisme-leninismens hjemland nådde ideene om frihet og menneskelighet innenfor rammen av en sosialistisk stat, sin logiske fullbyrdelse - regimets sammenbrudd. Gorbatsjovs demokratiske reformer sprengte det kommunistiske ettpartisystemet, og et nytt kapittel i det russiske folks historie ble innledet.
 
 Det ironiske er at det var Khrusjtsjov som hadde innført de reformene som gjorde den ungarske oppstanden mulig. Han avviklet det stalinistiske terrorregimet og innledet vidtgående reformer både økonomisk og kulturelt i retning av større åpenhet - det såkalte tøværet. Khrusjtsjov tømte også konsentrasjonsleirene og begrenset det hemmelige politiets rolle i samfunnet. Resultatet var et samfunn langt mindre preget av vold og represjon enn under Stalin. Men han satte grensen ved demokratiet. Interessant nok førte Khrusjtsjovs forholdsvis liberale kommunisme til mindre stabilitet og dårligere levekår blant folket. Først under Leonid Bresjnev autoritære "nystalinisme" økte levestandarden.
 
Moralen her må være at kommunisme (eller "reelt eksisterende sosialisme", som regimene selv kalte det) fungerer, men bare hvis man er villig til å ta i bruk tilstrekkelig brutale virkemidler. Men bare for en tid. Til slutt går statskassen tom, og da er det ingen vei utenom de frie markedskrefter.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Hatpropaganda i skolebibliotekene

  Vi har mottatt et foruroligende brev fra en av våre lesere. Vi publiserer det i uavkortet form.  Kjære Würmstuggu Jeg er en kjærlig forelder til en 15-åring som går på ungdomsskolen. Her om dagen kom hen hjem og fortalte noe som rystet vår lille familie langt inn i ryggmargen. Dette hendte mens klassen var på biblioteket for å finne en bok å lese. Mens vår unge skoleelev gikk der mellom bokhyllene på jakt etter lesestoff, fikk hen øye på noen bøker hen har hørt meget om, men aldri lest. (Vi er påpasselige med å gi hen egnet litteratur med gode verdier.) Der stod nemlig «Harry Potter»-bøkene av J.K. Rowling i all sin fargerike, forlokkende prakt. Her må noen ha sovet i timen, tenkte vi, for ingen som følger med i nyhetsbildet kan vel ha unngått å få med seg at Rowling er en moderne hatprofet som sprer sin giftige transfobiske propaganda ikke bare på «sosiale medier», men også gjennom disse tilsynelatende harmløse barnebøkene og de filmene de er basert på. Da vårt barn konfronterte bib

Rasehets i NRK

  En ting mange ikke er klar over, er at japanske gameshow av den særegne typen som nylig ble parodiert på NRK, har dype røtter i japansk tradisjon. De eldste variantene av denne underholdningsformen kan dateres helt tilbake til 700-tallet, og mye tyder på at de er enda eldre enn det.  Disse gameshowene utgjør en inngrodd del av den japanske kulturen og spiller en grunnleggende rolle for enhver japaners identitet og selvforståelse. Og dette gjelder ikke bare japanere. Japans enorme påvirkning på andre østasiatiske kulturer gjennom århundrene har ført til at det japanske gameshowet også med tiden har blitt en del av folkesjelen i land som Korea, Kina, Vietnam, Laos, Kambodsja, Thailand og Mongolia, medregnet disse nasjonenes diasporaer på andre kontinenter og ellers alle som har en eller annen genetisk forbindelse til disse folkene. Derfor er det beklagelig at NRK har tillatt seg å angripe denne essensielle delen av den østasiatiske raseånd på denne måten.  Würmstuggu berømmer derfor at

"Palestinerne burde vært utryddet fra jorden."

Den islamkritiske og proisraelske propagandaorganisasjonen Med Israel For Fred har en aktiv tilstedeværelse på Facebook. På organisasjonens Facebook-side og i gruppen " Nordmenn som støtter Israel " foregår det daglig livlig debatt om aktuelle temaer som opptar norske israelvenner: bibelske profetier om endetiden, muligheten for et renraset stor-Israel, Arbeiderpartiets bånd til nazismen og islam, nyhetsmedienes store antisemittiske/sosialistiske konspirasjon og fremfor alt - hvorvidt det eksisterer palestinere, og om disse menneskene har livets rett.  De fleste har vel etterhvert fått med seg at Facebook-kommentarer regnes som offentlige ytringer, og at dette medfører et redaksjonelt ansvar. Daglig leder Conrad Myrland og hans moderatorer har et svært avslappet forhold til dette. Det skal svært mye til før rasistiske kommentarer blir fjernet. Kanskje ikke så rart egentlig, i og med at organisasjonen ser på det som sin hovedoppgave å forsvare politikken til et