Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra april, 2014

Monarken

Vårt arvegods, vår Paktens Ark, vår fakkel i historiens natt forvaltes av en gal monark som søvnløst raver rundt, besatt av dunkle profetier. Han kjenner tidens rytme som den var hans egne hjerteslag. Som tørke avløses av flom, og høst blir vinter, natt blir dag, og stoff blir teorier. Vi ser hans veldige figur hver dag og undres: Hva har han erfart av menneskets natur? Er læren han forkynner sann eller kun fantasier?

Språklig sminke

Å ty til eufemismer når man vil tildekke sine egne negative fordommer til "de andre" er en vanlig strategi blant folk med holdninger som med et litt forslitt uttrykk kan kalles politisk korrekte. Vi ser for eksempel at neologismen " romfolk " har avløst det tradisjonelle norske ordet " sigøyner " i dagspressen og i det offentlige ordskiftet (dog ikke i det faktisk praktiserte norske språk).  Det hevdes at "sigøyner" etterhvert er blitt et så belastet ord, med så mange negative konnotasjoner knyttet til seg, at det er best å skrote ordet. Dersom man erstatter et tradisjonelt ord med et nytt når man skal omtale noe som kan tenkes å vekke negative konnotasjoner, vil sikkert også holdningene endres. Språklig sminke er i så måte et essensielt virkemiddel for å skape et tolerant og rettferdig samfunn. Omtrent slik kan resonnementet bak denne moralsk-språklige strategien formuleres.  Nå spørs det likevel om det ikke er de mest ivrige bruk

Seeds of destruction

Helsingfors , sumaren 1975. Leiarar frå dei mektigaste statane i verda tek ein pause frå forhandlingane. Stemninga ser god ut, og med den nystalinistiske Leonid Brezjnev i Kreml og republikanaren Gerald Ford i Det Kvite huset, er ikkje høvet mellom dei to supermaktane så aller verst.  I vinden blæs, om ikkje sjølve svaret, så i alle høve nokre framlegg til løysingar på spenninga mellom aust og vest. Avspenning er moteordet på den utanrikspolitiske arenaen. Statsleiarar frå den frie så vel som den ufrie verda møtast for å drøfte vegen framover. Kva moralsk og menneskerettsleg minimum bør ein kunne forvente av ein stat, uavhengig av styresett og politisk ideologi? Korleis skal ein løyse konfliktar på mellomstatleg nivå? I kva grad kan ein kreve at suverene statar forpliktar seg til internasjonale multilaterale avtalar? Det er ein kjend sak at Helsingfors-fråsegna vart a pain in the ass for dei austeuropeiske sosialiststatane, då dissidentane i desse landa tok innhaldet i

Für dauerhaften Frieden, für Volksdemokratie

For norske lesere er nok den italienske tegneserieskaperen  Vittorio Giardino mest kjent for sine album om Max Friedman . Av denne særdeles veltegnede spionserien med handling fra mellomkrigstidens Europa er det kommet ut to album på norsk. Mindre kjent er nok serien om Jonas Fink . I denne serien er det utkommet tre album, og alle tre foreligger på dansk - bind 1: Barndommen , bind 2: Læretiden og bind 3: Ungdommen .  1950-årene var en spent tid i Tsjekkoslovakia. Kommunistpartiet hadde konsolidert sin maktposisjon og var godt i gang med å lede landet inn på den sosialistiske sti, slik den var tråkket opp av det store forbildet i øst - Sovjetunionen, under ledelse av "menneskehetens lysende geni", "nasjonenes far", "videnskapens koryfé - Josef Stalin. Som i 1930-årenes Russland var blodige partiutrenskninger og politiske skueprosesser blant de mest iøynefallende eksemplene på kommunistisk maktutøvelse i dette landet, som i de aller første etterkrigsårene

I utakt med folket

Den norske kirke - "Folkekirken", som den ynder å kalle seg - viser igjen at den er i utakt med den norske folkemeningen. Forslaget om egen vigselliturgi for homoseksuelle par ble nedstemt med 64 mot 51 stemmer i kirkemøtet tirsdag. Kirken, som tydeligvis ikke har forstått dette med "gjør døren høy, gjør porten vid", befinner seg åpenbart fortsatt i den mørke middelalder og har ikke fått med seg at resten av verden faktisk er kommet til år 2014. Synet på ekteskap er imidlertid ikke det eneste området der Kirken ikke følger den allmenne oppfatningen blant folket. Kirkens morallære rundt seksualitet er også håpløst utdatert. Vi hører fortsatt prester moralisere over at seksualitet før ekteskapet er galt, og at samboerskap er synd. Unnskyld meg, men hvem lever etter disse prinsippene idag? Hvorfor skal man fordømmes av geistlige mørkemenn på grunn av en aktivitet som ikke skader noen, og som både fysiologisk og emosjonelt er sunn? Statskirken har t

Noen bokomtaler

Forestill deg at du befinner deg i et rektangulært rom der taket er dekorert med symmetriske, vagt orientalske ornamenter, og de skarlagensrøde veggene er tapetsert med plakater av Lautrec. Hvis du hører godt etter, kan du høre klimpring på en ustemt cembalo fra etasjen under. Luften er varm og tett og dufter av mugg og visne blomster. I det ene hjørnet står det en bokhylle med tre bøker. The Theocons  - Secular America Under Siege av Damon Linker (2006) Mye har vært skrevet om "the religious right", de evangelikale kristne som ble vekket politisk i 1980-årene og ble en maktfaktor i det republikanske partiet i løpet av 1990-tallet, før de endte opp blant George W. Bushs viktigste støttespillere på 2000-tallet. Det er også allment kjent at amerikanske katolikker overveiende stemmer demokratisk. Mindre kjent er de konservative katolske intellektuelle i miljøet rundt tidsskriftet First Things . Denne boken handler om denne gruppen, anført av presten Richard Joh

Den elektriske gitar

Den elektriske gitar står som bindeleddet mellom mennesket som biologisk vesen og kulturelt subjekt. I den teknologiske utviklingen som kjennetegner den vestlige sivilisasjon, representerer el-gitaren både kontinuiteten og bruddet i menneskehetens historie.  Dens tilblivelse er en direkte konsekvens av moderniteten forstått som en teknologisk-moralsk fase i industrialiseringsprosessen som i Vesten strekker seg fra 1800-tallet til etterkrigstiden; samtidig har den røtter i det førmoderne Europa, fyrstenes, krigenes og Kirkens kontinent. Disse røttene strekker seg enda lenger tilbake - til historiens ytterste mørke, der primalkreftene rådet, og språket og loven ennå ikke hadde fått sin temmende makt over mennesket - tiden da vold og seksualitet var menneskets sterkeste lov. Som musikkinstrument nådde den elektriske gitar først sitt fulle potensial i 1970-årene, da den første generasjonen av genuine gitarhelter entret historiens scene. Disse virtuosene opererte i hovedsak inn