Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra februar, 2015

Eine abstrakte Gestalt des entfremdeten Menschen

Fra et todimensjonalt, hvitt mikrokosmos stirrer de mot deg, de svarte, tilsynelatende arbitrære, men ved nærmere ettersyn høyst meningsbærende, tegnene som er bærere av oldtidens stolteste arv. Symbolene hvormed mennesket tok skrittet ut fra forhistorisk mørke og inn i den tid som forhåpentligvis vil vare ved til tidens ende, og som muliggjør overføring av informasjon ikke bare fra menneske til menneske, men også på tvers av tidsepokene. Vi kaster et blikk på et par bøker som har kommet min vei den siste måneden: Stalin's Curse: Battling for Communism in War and Cold War  av Robert Gellately  2013 Robert Gellately har tidligere skrevet en meget anbefalelsesverdig bok om Lenin , Stalin og Hitler som herværende blogg allerde har anbefalt. I Stalin's Curse konsentrerer han seg om Josef Stalins bestrebelser for å bygge og utbre sosialismen under og etter annen verdenskrig. Gellately vektlegger at Stalins utenrikspolitikk gjennom hele sin styringstid var ideologisk

58 år siden Miklós Horthys død

Idag, 9. februar, er det 58 år siden admiral Miklós Horthy døde. Horthy var Ungarns diktator fra 1920 til 1944.  Det er jo ikke til å komme bort fra at det er litt fornøyelig at et land uten kystlinje blir styrt av en admiral, men Horthy hadde altså bakgrunn fra den østerriksk-ungarske marinen.  De n første tiden etter første verdenskrig og oppløsningen av Habsburgerriket var i Ungarn preget av turbulens og politisk kaos, med kommunistisk revolusjonsforsøk og terror fra både venstre og høyre. Da Horthy ble utnevnt til "regent" av den unge staten i mars 1920, betød dette starten på en langvarig periode med politisk stabilitet og høyreautoritært styre. Horthy nølte ikke med å ta i bruk repressive metoder for å slå ned på uønskede politiske tendenser og særlig ytterliggående bevegelser, som kommunistpartiet og fascistbevegelsen Pilkorset . Mye av Horthys regjeringstid ble tilbragt i fengsel av disse partienes ledere, deriblant Mátyás Rakosi og Ferenc Szálazi , so