Gå til hovedinnhold

58 år siden Miklós Horthys død


Idag, 9. februar, er det 58 år siden admiral Miklós Horthy døde. Horthy var Ungarns diktator fra 1920 til 1944. Det er jo ikke til å komme bort fra at det er litt fornøyelig at et land uten kystlinje blir styrt av en admiral, men Horthy hadde altså bakgrunn fra den østerriksk-ungarske marinen. 

Den første tiden etter første verdenskrig og oppløsningen av Habsburgerriket var i Ungarn preget av turbulens og politisk kaos, med kommunistisk revolusjonsforsøk og terror fra både venstre og høyre. Da Horthy ble utnevnt til "regent" av den unge staten i mars 1920, betød dette starten på en langvarig periode med politisk stabilitet og høyreautoritært styre.

Horthy nølte ikke med å ta i bruk repressive metoder for å slå ned på uønskede politiske tendenser og særlig ytterliggående bevegelser, som kommunistpartiet og fascistbevegelsen Pilkorset. Mye av Horthys regjeringstid ble tilbragt i fengsel av disse partienes ledere, deriblant Mátyás Rakosi og Ferenc Szálazi, som begge ironisk nok kom til makten etter Horthys avgang.

I det labile politiske klimaet som preget mellomstatlige forhold i Europa mot slutten av 1930-årene, drev Horthy etterhvert inn i det tyske gravitasjonsfeltet på kontinentet. Horthy var ingen fascist; han hadde ingen revolusjonære vyer, og var heller ingen patologisk voldsromantiker, men han var heller ingen demokrat, og slett ikke liberal, så med hans antikommunistiske grunnsyn, var Hitler en naturlig alliert. Ungarn gikk da også inn på Tysklands side i annen verdenskrig.

Etter å ha forsøkt å trekke seg fra alliansen med aksemaktene i august 1944, da alle kunne se at det bare var et spørsmål om tid når Tyskland ville kapitulere, ble Horthy avsatt i et kupp utført av fascistene i Pilkorset, assistert av tyskerne.

Etter krigen levde Horthy noen år i Tyskland, før han endte opp i Salazars Portugal, der han døde i 1957.


Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Hatpropaganda i skolebibliotekene

  Vi har mottatt et foruroligende brev fra en av våre lesere. Vi publiserer det i uavkortet form.  Kjære Würmstuggu Jeg er en kjærlig forelder til en 15-åring som går på ungdomsskolen. Her om dagen kom hen hjem og fortalte noe som rystet vår lille familie langt inn i ryggmargen. Dette hendte mens klassen var på biblioteket for å finne en bok å lese. Mens vår unge skoleelev gikk der mellom bokhyllene på jakt etter lesestoff, fikk hen øye på noen bøker hen har hørt meget om, men aldri lest. (Vi er påpasselige med å gi hen egnet litteratur med gode verdier.) Der stod nemlig «Harry Potter»-bøkene av J.K. Rowling i all sin fargerike, forlokkende prakt. Her må noen ha sovet i timen, tenkte vi, for ingen som følger med i nyhetsbildet kan vel ha unngått å få med seg at Rowling er en moderne hatprofet som sprer sin giftige transfobiske propaganda ikke bare på «sosiale medier», men også gjennom disse tilsynelatende harmløse barnebøkene og de filmene de er basert på. Da vårt barn konfronterte bib

Rasehets i NRK

  En ting mange ikke er klar over, er at japanske gameshow av den særegne typen som nylig ble parodiert på NRK, har dype røtter i japansk tradisjon. De eldste variantene av denne underholdningsformen kan dateres helt tilbake til 700-tallet, og mye tyder på at de er enda eldre enn det.  Disse gameshowene utgjør en inngrodd del av den japanske kulturen og spiller en grunnleggende rolle for enhver japaners identitet og selvforståelse. Og dette gjelder ikke bare japanere. Japans enorme påvirkning på andre østasiatiske kulturer gjennom århundrene har ført til at det japanske gameshowet også med tiden har blitt en del av folkesjelen i land som Korea, Kina, Vietnam, Laos, Kambodsja, Thailand og Mongolia, medregnet disse nasjonenes diasporaer på andre kontinenter og ellers alle som har en eller annen genetisk forbindelse til disse folkene. Derfor er det beklagelig at NRK har tillatt seg å angripe denne essensielle delen av den østasiatiske raseånd på denne måten.  Würmstuggu berømmer derfor at

"Palestinerne burde vært utryddet fra jorden."

Den islamkritiske og proisraelske propagandaorganisasjonen Med Israel For Fred har en aktiv tilstedeværelse på Facebook. På organisasjonens Facebook-side og i gruppen " Nordmenn som støtter Israel " foregår det daglig livlig debatt om aktuelle temaer som opptar norske israelvenner: bibelske profetier om endetiden, muligheten for et renraset stor-Israel, Arbeiderpartiets bånd til nazismen og islam, nyhetsmedienes store antisemittiske/sosialistiske konspirasjon og fremfor alt - hvorvidt det eksisterer palestinere, og om disse menneskene har livets rett.  De fleste har vel etterhvert fått med seg at Facebook-kommentarer regnes som offentlige ytringer, og at dette medfører et redaksjonelt ansvar. Daglig leder Conrad Myrland og hans moderatorer har et svært avslappet forhold til dette. Det skal svært mye til før rasistiske kommentarer blir fjernet. Kanskje ikke så rart egentlig, i og med at organisasjonen ser på det som sin hovedoppgave å forsvare politikken til et