Gå til hovedinnhold

Sekulariseringens tåke

Som et slags apropos til et tidligere blogginnlegg om Human-Etisk Forbund vil jeg viderebringe et sitat fra den tyske teologen og filosofen Romano Guardini (1885-1968).

Den ikke-troende må ut av sekulariseringens tåke. Han kan ikke lenger holde fast ved at han benekter åpenbaringen og samtidig tillate seg å forpakte de verdier og krefter som har vokset frem av den. Han må ærlig gjennomføre sin tilværelse uten Kristus og uten den Gud som har åpenbart seg gjennom ham, og erfare hva det vil si. Allerede Nietzsche sa advarende at den nyere tids ikke-kristne ennå ikke har den fjerneste anelse om hva det i virkeligheten vil si å være en ikke-kristen. De siste desenniene har gitt en antydning om det, og det var bare en begynnelse. ("Den nyere tids undergang", norsk utg. 1963).

Det Guardini viser til fra de siste desenniene er selvfølgelig fremveksten av kommunismen og nazismen. Dette var de første konsekvent antikristelige politiske massebevegelser som tok avvisningen av den kristne religion på alvor og gikk inn for å skape et helt nytt verdisystem basert på hhv. klassekamp og rasisme. Ateismen og antiklerikalismen fra opplysningstiden og Den franske revolusjon tok bare et oppgjør med åpenbaringen, men beholdt for en stor del verdi- og moralsystemet, på samme måte som Human-Etisk Forbunds "sekulærkristendom".

Jeg tror Guardini er inne på noe vesentlig. "Guds død" vil på sikt medføre et moralsk vakuum som må fylles med et positivt innhold. Det er noe forfriskende over Nietzsches argumentasjon for at den kristne nestekjærlighet er et uttrykk for en "slavemoral" som bør erstattes av "herremoral". Han er i hvert fall konsekvent! Et fellestrekk for Nietzsche og Hitler er forøvrig beklagelsen over kristendommens jødiske røtter. "Den er den antiariske religionen par exellence" ( Avgudenes ragnarok). De totalitære tenkernes overbevisning om kollektivets forrang foran individet, oppdelingen av menneskeheten i kategorier med ulik verdi og nødvendigheten av å knuse egg for å lage omelett, må vel også kunne sies å være eksempler på å bygge en helt ny moral.

Både Nietzsche, Lenin og Hitler gjorde sine forsøk på å erstatte den religiøst overleverte moral - med begrenset suksess, men med enorme omkostninger. De forsøkte å skape en ny moral som ikke hadde en Gud som forutsetning. Den mest vanlige formen for ateisme idag begrenser seg til å avvise Gud og det overnaturlige, men beholde alt det andre. For å uttrykke det dialektisk: Denne holdning inneholder et indre motsetningsforhold som krever en forløsning. Selv velger jeg å se bort fra problemstillingen.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Hatpropaganda i skolebibliotekene

  Vi har mottatt et foruroligende brev fra en av våre lesere. Vi publiserer det i uavkortet form.  Kjære Würmstuggu Jeg er en kjærlig forelder til en 15-åring som går på ungdomsskolen. Her om dagen kom hen hjem og fortalte noe som rystet vår lille familie langt inn i ryggmargen. Dette hendte mens klassen var på biblioteket for å finne en bok å lese. Mens vår unge skoleelev gikk der mellom bokhyllene på jakt etter lesestoff, fikk hen øye på noen bøker hen har hørt meget om, men aldri lest. (Vi er påpasselige med å gi hen egnet litteratur med gode verdier.) Der stod nemlig «Harry Potter»-bøkene av J.K. Rowling i all sin fargerike, forlokkende prakt. Her må noen ha sovet i timen, tenkte vi, for ingen som følger med i nyhetsbildet kan vel ha unngått å få med seg at Rowling er en moderne hatprofet som sprer sin giftige transfobiske propaganda ikke bare på «sosiale medier», men også gjennom disse tilsynelatende harmløse barnebøkene og de filmene de er basert på. Da vårt barn konfronterte bib

Rasehets i NRK

  En ting mange ikke er klar over, er at japanske gameshow av den særegne typen som nylig ble parodiert på NRK, har dype røtter i japansk tradisjon. De eldste variantene av denne underholdningsformen kan dateres helt tilbake til 700-tallet, og mye tyder på at de er enda eldre enn det.  Disse gameshowene utgjør en inngrodd del av den japanske kulturen og spiller en grunnleggende rolle for enhver japaners identitet og selvforståelse. Og dette gjelder ikke bare japanere. Japans enorme påvirkning på andre østasiatiske kulturer gjennom århundrene har ført til at det japanske gameshowet også med tiden har blitt en del av folkesjelen i land som Korea, Kina, Vietnam, Laos, Kambodsja, Thailand og Mongolia, medregnet disse nasjonenes diasporaer på andre kontinenter og ellers alle som har en eller annen genetisk forbindelse til disse folkene. Derfor er det beklagelig at NRK har tillatt seg å angripe denne essensielle delen av den østasiatiske raseånd på denne måten.  Würmstuggu berømmer derfor at

"Palestinerne burde vært utryddet fra jorden."

Den islamkritiske og proisraelske propagandaorganisasjonen Med Israel For Fred har en aktiv tilstedeværelse på Facebook. På organisasjonens Facebook-side og i gruppen " Nordmenn som støtter Israel " foregår det daglig livlig debatt om aktuelle temaer som opptar norske israelvenner: bibelske profetier om endetiden, muligheten for et renraset stor-Israel, Arbeiderpartiets bånd til nazismen og islam, nyhetsmedienes store antisemittiske/sosialistiske konspirasjon og fremfor alt - hvorvidt det eksisterer palestinere, og om disse menneskene har livets rett.  De fleste har vel etterhvert fått med seg at Facebook-kommentarer regnes som offentlige ytringer, og at dette medfører et redaksjonelt ansvar. Daglig leder Conrad Myrland og hans moderatorer har et svært avslappet forhold til dette. Det skal svært mye til før rasistiske kommentarer blir fjernet. Kanskje ikke så rart egentlig, i og med at organisasjonen ser på det som sin hovedoppgave å forsvare politikken til et