Gå til hovedinnhold

Sekulariseringens tåke

Som et slags apropos til et tidligere blogginnlegg om Human-Etisk Forbund vil jeg viderebringe et sitat fra den tyske teologen og filosofen Romano Guardini (1885-1968).

Den ikke-troende må ut av sekulariseringens tåke. Han kan ikke lenger holde fast ved at han benekter åpenbaringen og samtidig tillate seg å forpakte de verdier og krefter som har vokset frem av den. Han må ærlig gjennomføre sin tilværelse uten Kristus og uten den Gud som har åpenbart seg gjennom ham, og erfare hva det vil si. Allerede Nietzsche sa advarende at den nyere tids ikke-kristne ennå ikke har den fjerneste anelse om hva det i virkeligheten vil si å være en ikke-kristen. De siste desenniene har gitt en antydning om det, og det var bare en begynnelse. ("Den nyere tids undergang", norsk utg. 1963).

Det Guardini viser til fra de siste desenniene er selvfølgelig fremveksten av kommunismen og nazismen. Dette var de første konsekvent antikristelige politiske massebevegelser som tok avvisningen av den kristne religion på alvor og gikk inn for å skape et helt nytt verdisystem basert på hhv. klassekamp og rasisme. Ateismen og antiklerikalismen fra opplysningstiden og Den franske revolusjon tok bare et oppgjør med åpenbaringen, men beholdt for en stor del verdi- og moralsystemet, på samme måte som Human-Etisk Forbunds "sekulærkristendom".

Jeg tror Guardini er inne på noe vesentlig. "Guds død" vil på sikt medføre et moralsk vakuum som må fylles med et positivt innhold. Det er noe forfriskende over Nietzsches argumentasjon for at den kristne nestekjærlighet er et uttrykk for en "slavemoral" som bør erstattes av "herremoral". Han er i hvert fall konsekvent! Et fellestrekk for Nietzsche og Hitler er forøvrig beklagelsen over kristendommens jødiske røtter. "Den er den antiariske religionen par exellence" ( Avgudenes ragnarok). De totalitære tenkernes overbevisning om kollektivets forrang foran individet, oppdelingen av menneskeheten i kategorier med ulik verdi og nødvendigheten av å knuse egg for å lage omelett, må vel også kunne sies å være eksempler på å bygge en helt ny moral.

Både Nietzsche, Lenin og Hitler gjorde sine forsøk på å erstatte den religiøst overleverte moral - med begrenset suksess, men med enorme omkostninger. De forsøkte å skape en ny moral som ikke hadde en Gud som forutsetning. Den mest vanlige formen for ateisme idag begrenser seg til å avvise Gud og det overnaturlige, men beholde alt det andre. For å uttrykke det dialektisk: Denne holdning inneholder et indre motsetningsforhold som krever en forløsning. Selv velger jeg å se bort fra problemstillingen.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Hatpropaganda i skolebibliotekene

  Vi har mottatt et foruroligende brev fra en av våre lesere. Vi publiserer det i uavkortet form.  Kjære Würmstuggu Jeg er en kjærlig forelder til en 15-åring som går på ungdomsskolen. Her om dagen kom hen hjem og fortalte noe som rystet vår lille familie langt inn i ryggmargen. Dette hendte mens klassen var på biblioteket for å finne en bok å lese. Mens vår unge skoleelev gikk der mellom bokhyllene på jakt etter lesestoff, fikk hen øye på noen bøker hen har hørt meget om, men aldri lest. (Vi er påpasselige med å gi hen egnet litteratur med gode verdier.) Der stod nemlig «Harry Potter»-bøkene av J.K. Rowling i all sin fargerike, forlokkende prakt. Her må noen ha sovet i timen, tenkte vi, for ingen som følger med i nyhetsbildet kan vel ha unngått å få med seg at Rowling er en moderne hatprofet som sprer sin giftige transfobiske propaganda ikke bare på «sosiale medier», men også gjennom disse tilsynelatende harmløse barnebøkene og de filmene de er basert på. Da vårt barn konfronterte bib

Würmstuggu avslører: Vi trollet nyhetsbildet

  Den observante Würmstuggu -leser har nok fått med seg at vi ved enkelte anledninger har prøvd oss på den humoristiske genren «satire» i det siste. Vi innrømmer gjerne at vi har har latt oss inspirere av komikeren Andrew Doyles hyperwoke figur «Titania McGrath» . «Titania» var i utgangspunktet en parodikonto på Twitter, men har etterhvert også blitt spaltist i diverse publikasjoner, særlig Spike , og har dessuten gitt ut et par bøker.  Vi hadde også lyst til å lage figurer som kunne oppfattes som virkelige personer og levde et eget liv utenfor Würmstuggus spalter. Den siste tiden tiden har det pågått en debatt om fenomenet kanselleringskultur, altså forsøk på å frata folk jobben basert på meninger de gir uttrykk for. Dette er noe vi i redaksjonen har opplevd selv. Vi har lagt merke til at folk som støtter slike kanselleringsforsøk, vanligvis ut fra et «woke» venstreradikalt ståsted, som regel benekter at slikt finner sted, i hvert fall her i Norge. Derfor tenkte vi at dette kunne dan

Fra Würmstuggus postkasse: Om språket, historien og Instagram-antirasismen

  Vi har mottatt et brev fra en av våre lesere: Kjære Würmstuggu Jeg er en pensioneret Skolemand der undres: Hvad er Eders Syn paa den moderne antirasistiske Bevægelse slik den har manifestert sig i den offentlige Debat de senere Aar? Er I paa Parti med Fremtiden, eller tilhører I det socio-økonomiske Bundfald der kaldes «hvite, privilegerte Gubber»? De der bad Mig skrive dette Brev, opplyste Mig om at I tidvis publiserer meget avancered Stof der vanskeligt laar sig processere af unge Sind samt Sindene til eldre Borgere der plages af noget der visstnok kaldes «intellektuell Ladskab». Kan De venligst give Mig et svar paa dette? Med venlig hilsen «Pensioneret Skolemand» Redaktør Dalberg svarer: Jamal Sheik fikk mye oppmerksomhet for et års tid siden da han via sin Instagram-konto « rasisme_i_norge » kritiserte TV Norges fjernsynsserie « Nissene over skog og hei » for å ha med en «rasistisk» figur, Espen Eckbo s «Ernst Øystein», og sågar klarte å få strømmetjenesten D-Play til å av