Gå til hovedinnhold

Vietnam-krigen i tegneserier

Den siste tiden har jeg lest et par tegneserier om Vietnam-krigen som jeg trygt kan anbefale.

The 'Nam av Doug Murray og Michael Golden var en serie som ble utgitt av Marvel på 1980- og 90-tallet. Murray, som selv er Vietnam-veteran, var hovedforfatter de første 70 nummerne. Hans historier har et nedenfra-perspektiv der fotsoldatenes opplevelse av krigen står i fokus. Murray går ikke nevneverdig inn på de bakenforliggende årsakene bak krigen, og problematisering av USAs motiver og metoder, som så ofte spiller en så sentral rolle i bøker og filmer fra denne krigen, er ikke en del av hans prosjekt. Historiene er heller ikke actionpregede heltefortellinger som tilfeldigvis har krigen som bakteppe, som så ofte er tilfellet med krigstegneserier. Selv om Marvel på denne tiden var underlagt Comics Code-sensuren, er historiene så vidt jeg kan se realistiske og legger ikke skjul på de mørke sidene ved krigen. Tegningene de første 11 nummerne ble utført av den emininte Michael Golden, som med sin karikerte, men detaljerte tegnestil, bringer liv og realisme til historiene.

The Vietnam War - A Graphic History av Dwight Jon Zimmerman og Wayne Vansant er en historisk fremstilling i tegneserieform av USAs krigføring i Vietnam-krigen. Selv om konflikten har sine røtter helt tilbake til 1940-tallet, starter denne boken i 1964 og følger USAs gradvise opptrapping av krigen gjennom 1960-årene og frem til "vietnamiseringen", den amerikanske uttrekningen og Nord-Vietnams endelige seier i 1975. Perspektivet er amerikansk, og like mye vekt er lagt på indere amerikanske forhold som på selve krigføringen. Boken er godt fortalt og kan sikkert være en fin innføring for de som ikke kjenner så godt til konflikten fra før. Men man må være klar over at fremstillingen er svært USA-sentrisk og legger lite vekt på spesifikt vietnamesiske forhold. Wayne vansants tegninger er ikke spesielt imponerende, selv om de er helt greie, og jeg vet at han kan bedre, noe hans tegninger på The 'Nam, som han forøvrig overtok etter Michael Golden, vitner om.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Hatpropaganda i skolebibliotekene

  Vi har mottatt et foruroligende brev fra en av våre lesere. Vi publiserer det i uavkortet form.  Kjære Würmstuggu Jeg er en kjærlig forelder til en 15-åring som går på ungdomsskolen. Her om dagen kom hen hjem og fortalte noe som rystet vår lille familie langt inn i ryggmargen. Dette hendte mens klassen var på biblioteket for å finne en bok å lese. Mens vår unge skoleelev gikk der mellom bokhyllene på jakt etter lesestoff, fikk hen øye på noen bøker hen har hørt meget om, men aldri lest. (Vi er påpasselige med å gi hen egnet litteratur med gode verdier.) Der stod nemlig «Harry Potter»-bøkene av J.K. Rowling i all sin fargerike, forlokkende prakt. Her må noen ha sovet i timen, tenkte vi, for ingen som følger med i nyhetsbildet kan vel ha unngått å få med seg at Rowling er en moderne hatprofet som sprer sin giftige transfobiske propaganda ikke bare på «sosiale medier», men også gjennom disse tilsynelatende harmløse barnebøkene og de filmene de er basert på. Da vårt barn konfronterte bib

Rasehets i NRK

  En ting mange ikke er klar over, er at japanske gameshow av den særegne typen som nylig ble parodiert på NRK, har dype røtter i japansk tradisjon. De eldste variantene av denne underholdningsformen kan dateres helt tilbake til 700-tallet, og mye tyder på at de er enda eldre enn det.  Disse gameshowene utgjør en inngrodd del av den japanske kulturen og spiller en grunnleggende rolle for enhver japaners identitet og selvforståelse. Og dette gjelder ikke bare japanere. Japans enorme påvirkning på andre østasiatiske kulturer gjennom århundrene har ført til at det japanske gameshowet også med tiden har blitt en del av folkesjelen i land som Korea, Kina, Vietnam, Laos, Kambodsja, Thailand og Mongolia, medregnet disse nasjonenes diasporaer på andre kontinenter og ellers alle som har en eller annen genetisk forbindelse til disse folkene. Derfor er det beklagelig at NRK har tillatt seg å angripe denne essensielle delen av den østasiatiske raseånd på denne måten.  Würmstuggu berømmer derfor at

"Palestinerne burde vært utryddet fra jorden."

Den islamkritiske og proisraelske propagandaorganisasjonen Med Israel For Fred har en aktiv tilstedeværelse på Facebook. På organisasjonens Facebook-side og i gruppen " Nordmenn som støtter Israel " foregår det daglig livlig debatt om aktuelle temaer som opptar norske israelvenner: bibelske profetier om endetiden, muligheten for et renraset stor-Israel, Arbeiderpartiets bånd til nazismen og islam, nyhetsmedienes store antisemittiske/sosialistiske konspirasjon og fremfor alt - hvorvidt det eksisterer palestinere, og om disse menneskene har livets rett.  De fleste har vel etterhvert fått med seg at Facebook-kommentarer regnes som offentlige ytringer, og at dette medfører et redaksjonelt ansvar. Daglig leder Conrad Myrland og hans moderatorer har et svært avslappet forhold til dette. Det skal svært mye til før rasistiske kommentarer blir fjernet. Kanskje ikke så rart egentlig, i og med at organisasjonen ser på det som sin hovedoppgave å forsvare politikken til et