Gå til hovedinnhold

100 år siden oktoberrevolusjonen


Idag er det 100 år siden det kommunistiske statskuppet som hos russerne er kjent som "Den store sosialistiske oktoberrevolusjonen". Med maktovertagelsen i Russland innledet adelsmannen Lenin og hans bolsjeviker en ny epoke i menneskehetens historie. Bolsjevikene prøvde intet mindre enn å skape det perfekte samfunn gjennom å perfeksjonere mennesket som art. Bevæpnet med de angivelig videnskapelige teoriene til Marx og Engels gikk man i gang med verdenshistoriens største sosiale eksperiment. Nå skulle man sette teoriene ut i livet og bevise at de tyske herrers teorier om klasserelasjoner og produksjonsforhold faktisk var nøkkelen til forståelse av historiens indre mekanikk og dermed til kontroll over den.


Det viste seg ganske fort at det klasseløse samfunnet av frigjorte mennesker ikke lot seg realisere, selv etter at man hadde kvittet seg med de mennesker man mente stod i veien for sosialismen. På 1920-, 30- og 40-tallet bestod som kjent det kommunistiske prosjektet for en stor del i å utrydde mennesker man mente ikke hørte hjemme i sovjetstaten.


Etter annen verdenskrig kom endelig den spredningen av det sosialistiske systemet som Lenin mente revolusjonen nødvendigvis måtte avstedkomme. Russerne klarte på ny å etablere et imperium utenfor det russiske kjerneland. Polen, Ungarn, Tsjekkoslovakia, Bulgaria, Romania, ja, til og med Tyskland ble forvandlet til sosialistiske folkerepublikker. 


Problemet var bare at selv om landene fikk forfatninger og statsinstitusjoner i tråd med den dialektiske materialismens krav og dermed skulle ha de best tenkelige muligheter for å nå frem til Historiens Endelige Mål, klarte ikke de nye myndighetene å få med seg folket på det nye prosjektet. Langt mindre var de i stand til å forvandle den presumptivt rasjonelt tenkende biomassen til perfekte homo sovieticus. Folk prioriterte fortsatt seg selv og sine nærmeste fremfor staten og samfunnet, de gikk fortsatt i kirken for å tilbe den guden myndighetene hadde forsøkt å avskaffe. Menneskene stolte fremdeles mer på den virkeligheten de erfarte med sine sanser og intellektuelle evner enn på de "videnskapelige" teorier myndighetene tolket (eller snarere lot som de tolket) virkeligheten med. Men det gjør noe med en når en er klar over at det meste som kommer fra myndigheter, medier og akademia er fiksjon og fordreininger. Når man videre nektes å gi uttrykk for denne mistroen, mister man også respekten for  staten. Og mister folk respekt for staten, må staten sette seg i respekt. Man kan jo ikke lage omelett uten å knuse noen egg.


Etter å ha blitt tvangsforet med omelett i 70 år sa det russiske folk endelig nei på en så entydig måte at Sovjetsamveldets siste leder Mikhail Gorbatsjov ikke kunne gjøre annet enn å ta det på alvor. Han sikret sin plass i historien som den som demonterte det systemet Lenin innførte. Den videnskapelige sosialismen fikk et langt liv, selv etter at dens videnskapelighet var grundig avkreftet, men idag er den intet mer enn en parentes i Russland og Europas historie. Som maktmiddel har den fortsatt livskraft, særlig i Øst-Asia, men ideene er det neppe noen som tror på lenger. Og godt er det. Ingen politiske ideologier har ført til så mange dødsfall som den Lenin bygde sitt maktapparat på med start natt til 8. november 1917.


Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Hatpropaganda i skolebibliotekene

  Vi har mottatt et foruroligende brev fra en av våre lesere. Vi publiserer det i uavkortet form.  Kjære Würmstuggu Jeg er en kjærlig forelder til en 15-åring som går på ungdomsskolen. Her om dagen kom hen hjem og fortalte noe som rystet vår lille familie langt inn i ryggmargen. Dette hendte mens klassen var på biblioteket for å finne en bok å lese. Mens vår unge skoleelev gikk der mellom bokhyllene på jakt etter lesestoff, fikk hen øye på noen bøker hen har hørt meget om, men aldri lest. (Vi er påpasselige med å gi hen egnet litteratur med gode verdier.) Der stod nemlig «Harry Potter»-bøkene av J.K. Rowling i all sin fargerike, forlokkende prakt. Her må noen ha sovet i timen, tenkte vi, for ingen som følger med i nyhetsbildet kan vel ha unngått å få med seg at Rowling er en moderne hatprofet som sprer sin giftige transfobiske propaganda ikke bare på «sosiale medier», men også gjennom disse tilsynelatende harmløse barnebøkene og de filmene de er basert på. Da vårt barn konfronterte bib

Würmstuggu avslører: Vi trollet nyhetsbildet

  Den observante Würmstuggu -leser har nok fått med seg at vi ved enkelte anledninger har prøvd oss på den humoristiske genren «satire» i det siste. Vi innrømmer gjerne at vi har har latt oss inspirere av komikeren Andrew Doyles hyperwoke figur «Titania McGrath» . «Titania» var i utgangspunktet en parodikonto på Twitter, men har etterhvert også blitt spaltist i diverse publikasjoner, særlig Spike , og har dessuten gitt ut et par bøker.  Vi hadde også lyst til å lage figurer som kunne oppfattes som virkelige personer og levde et eget liv utenfor Würmstuggus spalter. Den siste tiden tiden har det pågått en debatt om fenomenet kanselleringskultur, altså forsøk på å frata folk jobben basert på meninger de gir uttrykk for. Dette er noe vi i redaksjonen har opplevd selv. Vi har lagt merke til at folk som støtter slike kanselleringsforsøk, vanligvis ut fra et «woke» venstreradikalt ståsted, som regel benekter at slikt finner sted, i hvert fall her i Norge. Derfor tenkte vi at dette kunne dan

Fra Würmstuggus postkasse: Om språket, historien og Instagram-antirasismen

  Vi har mottatt et brev fra en av våre lesere: Kjære Würmstuggu Jeg er en pensioneret Skolemand der undres: Hvad er Eders Syn paa den moderne antirasistiske Bevægelse slik den har manifestert sig i den offentlige Debat de senere Aar? Er I paa Parti med Fremtiden, eller tilhører I det socio-økonomiske Bundfald der kaldes «hvite, privilegerte Gubber»? De der bad Mig skrive dette Brev, opplyste Mig om at I tidvis publiserer meget avancered Stof der vanskeligt laar sig processere af unge Sind samt Sindene til eldre Borgere der plages af noget der visstnok kaldes «intellektuell Ladskab». Kan De venligst give Mig et svar paa dette? Med venlig hilsen «Pensioneret Skolemand» Redaktør Dalberg svarer: Jamal Sheik fikk mye oppmerksomhet for et års tid siden da han via sin Instagram-konto « rasisme_i_norge » kritiserte TV Norges fjernsynsserie « Nissene over skog og hei » for å ha med en «rasistisk» figur, Espen Eckbo s «Ernst Øystein», og sågar klarte å få strømmetjenesten D-Play til å av