Gå til hovedinnhold

Tankar om valet i AmerikaMedan desse orda vert skrivne, er det framleis usikkert kven som vert valt til amerikansk president dei neste fire åra. For dei som har følgt med på nyhenda dei siste månadene er dette kanskje litt rart, for i pressa har det heile tida vore ganske klart at Joe Biden kjem til å vinne dette valet med god margin. Ja, skal ein ta dei norske nyhendeformidlarane på alvar, er det ingen tvik om at Donald Trump er ein av Amerikas mest hata menn. Likevel viser opptellibga av røyster så langt at det er om lag så jamt som det kan få blitt. 


Gjennom dei siste fire åra har det vore skrive og sagt mykje om at den sittande presidenten er ein representant for ein av dei antidemokratiske ideologiane som oppstod i Europa i mellomkrigstida, fascismen. Då er det ikkje så reint lite merkeleg at han har late gjennomføre eit fritt val der folk av begge (ellar kanskje me heller skal seie alle) kjønn, frå alle samfunnslag kan velje mellom fleire kandidatar, ikkje berre til presidentembetet, men også til representative institusjonar på føderalt og lokalt nivå. Alle kandidatane har stått fritt til å gjennomføre kampanjar utan statleg sensur og trugsmål frå styresmaktene. Ganske utypisk for ein fascistisk regjering, ikkje sant? Det var ikkje sånn Mussolini, Franco og Hitler gjorde det.


Den sitjande presidenten har fått nesten like mykje merksemd for hudfarga si som forgjengaren sin, og mykje har vore skrive om kor viktig dette med hudfarge og rase er for hans personlege og politiske syn på litt av kvart. Det er jo ein kjent sak at Trump har eit godt forhold til Ku Klux Klan og synest at det er mange «very fine people» blant nynazistane, i alle fall om vi skal tru media og ekspertane. Likevel verkar det som Trump har gjort det betre i år enn i 2016 blant veljarar som ikkje tilhøyrer den amerikanske rasekategorien «kvit». Merkeleg, det òg.


Eg trur det vert bråk same kven som vert utropt til valvinnar. Men eg vonar verkeleg at amerikanarane slepp opptøyar, vald, eldpåsetjing og hærverk denne gongen. 


Difor bør ein kanskje håpe på siger til Biden?


Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Nyoppusset klassiker: «Pionér» vender tilbake

Pionér nr. 1: «Mot det ukjente» av Gino D’Antonio og Renzo Calegari Egmont, 2020 Vi var mange som gråt våre tapre tårer da antologien Pionér Presenterer gikk inn før jul. Men nå  kommer det nok en runde med den originale Pionér . Dette er fjerde gang denne Bonelli-serien, som på italiensk heter Storia del West , blir utgitt på norsk, men denne denne gangen blir serien presentert i ny drakt. Den er nemlig farvelagt. Formatet er også større enn det vanlige Bonelli-formatet, men anmeldereksemplaret jeg har lest, er digitalt, så jeg har lest denne tegneserieboken i det gode, gamle ipad-formatet. Storia del West ble skrevet av Gino D’Antonio og opprinnelig utgitt på italiensk fra 1967 til 1980, og tegner i denne første boken er Renzo Calegari . Personlig har ikke jeg altfor mye kunnskap om denne serien fra før. Jeg leste noen hefter på 1980-tallet. Så veldig mye husker jeg ikke, utover at jeg likte at det var avsluttede historier, i motsetning til Tex Willer , der histori

Det var aldri noe håp: Disneys Star Wars-trilogi og hvorfor The Rise of Skywalker ikke kunne blitt en god film

Av Håkon Daniel Myhre The Rise of Skywalker , den dårligste Star Wars filmen som er laget. Jeg har sett The Rise of Skywalker   (RoS). En kan undres hvorfor. Følelsen jeg hadde da jeg leste åpningsteksten, er ikke ulikt det jeg alltid har tenkt Gandalf følte da han først så inskripsjonen på Bilbos ring. Han var sikker på hva han ville finne, men da han så skriften var det kanskje en liten del i ham som døde, delen som likevel håpet han tok feil. Dette var følelsen jeg hadde da jeg leste åpningsteksten til RoS. Jeg kom meg likevel relativt fort, og tilpasset meg de forventede realitetene. Filmen funket greit nok som 2 ½ times ufrivillig komedie, og jeg hadde en løs latter gjennom hele visningen. Det ser også ut til at publikum har gått lei. Mens The Force Awakens (TFA) hadde rekordhøy inntjening på første kino-oppsetting, hadde RoS (19) et veldig fall i publikumsinteresse etter åpningshelgen. The Last Jedi (TLJ) fra 2017 hadde det samme, men RoS hadde et mye kraftigere fall.

Om ytringsfrihet og ytringsfrihetsfundamentalisme

Würmstuggu er for ytringsfrihet. Det skal ingen betvile. Men vi mener at den bør brukes med forsiktighet. Ytringsfrihetsfundamentalisme er et økende problem i vårt samfunn, særlig blant de som tilhører den ytterliggående høyresiden, og deres lydige lakeier, liberalistene. Særlig sistnevnte bør ikke glemme at ytringsfriheten er et resultat av opplysningstenkernes kamp for et mer rettferdig, likestilt og progressivt samfunn, og skal man påberope seg ytringsfrihet, bør det være på vegne av disse verdiene, og ikke verdier en selv finner det for godt å forsvare. Da snakker vi om noe som ligger farlig nært misbruk av ytringsfriheten. Det finnes mange ytringer som ikke i seg selv er ulovlige, men som er så problematiske at man bør avstå fra å fremsette dem hvis de kan oppleves som krenkende, støtende eller umoralske. Og det kan de fleste ytringer. Man må ikke glemme at meningsinnholdet i en ytring ikke nødvendigvis er identisk med det avsenderen legger i den. I den kommunikative prosessen e