Gå til hovedinnhold

Nakensymjing om hausten: Demiurgiske samtalar under morgonsola (del 7)


Sju.

(Vaxos og Maron er i eit ørkenaktig landskap utan vegetasjon. Vaxos har på seg ein tyrolarhatt, Maron har bowlerhatt. På kvar side sit ei kvinne med skrivemaskin. Før kvar replikk hamrar dei laus på maskinen for å illudere at dei skriv stykket mens det vart framsynt. Inntil ein stor stein står ein gitar. Sola er i ferd med å gå ned.)

Maron. 

Når eg ser rundt meg, ser eg berre stein. Stein, stein, stein. Ikkje noko vatn. Ingen vokstrar. Knapt eit menneske. Og på himmelen berre sola. Kan noko leve her?

Vaxos.

Kan du sjå noko levande?

Maron. (Granskar omgjevnadane.)

 Nei.

Vaxos.

Her var det bekkar, elver, innsjøar ein gong. Små skogholt der insekt summa og kravla på alle tilgjengelege overflater. Ein gong. Eller ei tenkt fortid. Kva veit eg?

Maron.

Vatn, Vaxos! Vatnet vekker i meg minne og attrå, Vaxos. Det du ser, er berre eit uttørka skinn av den eg eigentleg er. Førsteelskaren, klavervirtuosen, talaren, atleten. Hugsar du ikkje?

Vaxos. 

Nei, eg hugsar ikkje.

Maron.

Du vil ikkje hugse, Vaxos. Du skammar deg. 

Vaxos. 

Nei, kva skulle eg skamme meg over? Eg har leve eit liv eg har forma sjøl, så langt det har late seg gjere. Eg var har aldri vore ein slave, og slavar har eg aldri hatt. Eg les om kvelden, og kvar haust har eg bada naken. Om vinteren plar eg reise mot sør. Eg har vore tilfreds.

Maron.

Du skammar deg.

Vaxos. (Irritert no.)

Nei, det gjer eg ikkje.

Maron.

Du skammar deg.

Vaxos.

Om eg har skamma meg for noko, er det at eg har gjort alt saman åleine.

Maron.

Einsemda har eg også kjent på. Når alt kjem til alt er me alle isolerte trådar i den store veven me kallar verda. Me trur me heng saman, at me er så nære at me høyrer saman, men fibra våre er våre eigne, og kontaktflata er skjør - og når alt raknar, er illusjonen om sameinig som er det fyrste som vert brote. Me er åleine. Alltid åleine.

Vaxos. 

Det kan du ha rett i, Maron. 

(Finn fram ein gitar og byrjar å klimpre.) 

Hugsar du denne? 

Maron.

Åja!

(Vaxos byrjar å synge. I andre verset er Maron med og syng. Kvinnene med skrivemaskin dansar.)

Vaxos.

Ein dag forlet eg alt eg har,
tek oppgjeret med den eg var
og det eg ville. Legg i grus
mi eiga fortid, søkjer svar
i negasjon og whiskyrus
og freistar bli ein annan kar,
ein flyktning utan heim og hus.

Begge to saman:

Når dagen kjem, skal oske bli
det einaste som er igjen
av bruene der eg har gått.
Då vil eg endeleg vere fri.
Då kan eg kvile. Kjære venn,
då gjev eg att alt eg har fått.
Då veit eg: alt har enda godt.

(Dei ler.)

Vaxos.

Det kjennest godt å synge. Ein kjenner at ein lever.


Maron. 

Ja. (Tenkjer seg om.)

Eg veit ikkje om det kjem til å ende godt, men vonet kan ingen ta frå meg.

Vaxos.

Kven seier at det ikkje er sanninga? Kom, så legg me oss ned.

(Dei legg seg ned og let att auga.)


(Kvinnene pakkar ned skrivemaskinene og går bort hand i hand. Dei ler.) Slutt.Illustrasjon: Sascha Schneider

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Hatpropaganda i skolebibliotekene

  Vi har mottatt et foruroligende brev fra en av våre lesere. Vi publiserer det i uavkortet form.  Kjære Würmstuggu Jeg er en kjærlig forelder til en 15-åring som går på ungdomsskolen. Her om dagen kom hen hjem og fortalte noe som rystet vår lille familie langt inn i ryggmargen. Dette hendte mens klassen var på biblioteket for å finne en bok å lese. Mens vår unge skoleelev gikk der mellom bokhyllene på jakt etter lesestoff, fikk hen øye på noen bøker hen har hørt meget om, men aldri lest. (Vi er påpasselige med å gi hen egnet litteratur med gode verdier.) Der stod nemlig «Harry Potter»-bøkene av J.K. Rowling i all sin fargerike, forlokkende prakt. Her må noen ha sovet i timen, tenkte vi, for ingen som følger med i nyhetsbildet kan vel ha unngått å få med seg at Rowling er en moderne hatprofet som sprer sin giftige transfobiske propaganda ikke bare på «sosiale medier», men også gjennom disse tilsynelatende harmløse barnebøkene og de filmene de er basert på. Da vårt barn konfronterte bib

Rasehets i NRK

  En ting mange ikke er klar over, er at japanske gameshow av den særegne typen som nylig ble parodiert på NRK, har dype røtter i japansk tradisjon. De eldste variantene av denne underholdningsformen kan dateres helt tilbake til 700-tallet, og mye tyder på at de er enda eldre enn det.  Disse gameshowene utgjør en inngrodd del av den japanske kulturen og spiller en grunnleggende rolle for enhver japaners identitet og selvforståelse. Og dette gjelder ikke bare japanere. Japans enorme påvirkning på andre østasiatiske kulturer gjennom århundrene har ført til at det japanske gameshowet også med tiden har blitt en del av folkesjelen i land som Korea, Kina, Vietnam, Laos, Kambodsja, Thailand og Mongolia, medregnet disse nasjonenes diasporaer på andre kontinenter og ellers alle som har en eller annen genetisk forbindelse til disse folkene. Derfor er det beklagelig at NRK har tillatt seg å angripe denne essensielle delen av den østasiatiske raseånd på denne måten.  Würmstuggu berømmer derfor at

Du vil ikke gjette hva redaktøren har lest

  Det har, kanskje ikke så veldig overraskende, gått endel i western her i det siste. Jeg selvfølgelig lest det siste Tex Willer , altså nummer 681, som inneholder tredje episode av historien som ble innledet i nr. 679. I tillegg har jeg lest et par Morgan Kane -bøker. Her skal jeg skrive litt om hvordan disse verkene stemmer overens med de kvaliteter jeg mener et genretypisk heltenarrativ med handling fra Den nye verden i annen halvdel av 1800-tallet bør inneha. I Tex Willer nr, 681 befinner våre venner seg fortsatt i Guatemala, der det er politisk kaos etter president Barrios’ død, og en bande, eller snarere en dødskult, bestående av indianere som går under navnet «La negra muerte» (som også er tittelen på denne episoden) sprer frykt i landet. Banden holder til i noen gamle maya-ruiner (Tikal, etter hva jeg kan se), hvor de blant annet bedriver menneskeofringer. Det blir selvsagt endel action i disse eksotiske omgivelsene, samtidig gjør gamle-Kit og unge-Kit seg kjent med en amerika