Gå til hovedinnhold

Alvorlige anklager mot Würmstuggu


Würmstuggu-redaksjonen har mottatt nok et brev.

Hvi publiserer I fabrikerede Breve? Denne «Ananias Enoksen» som, på Vegne af sin familie efterlyster Stof om Vildmarksliv og Raad om Hygiene (Würmstuggu 27. September) eksisterer ganske enkelt ikke. Det ved jeg med en stor Grad af Sikkerhed, for jeg har levet alle mine Aar i Lillesand, og jeg kan med Haanden på Hjertet forsikre eder om at jeg aldrig har mødt nogen med dette Navn. Jeg maa indrømme at jeg har svært for at tage denne «Blogg» paa Alvor naar jeg leser slikt som dette.

Med ærbødig Hilsen
Ronny Larsen
Lillesand


Det er sandelig ikke saa rent lidet frækt af Dem at beskylde os for å fabrikere De Indlæg vi publiserer. Vi er en Publikasjon med Integritet, og vi forlanger at Læserne tror på det vi skriver. Maaske Brevskriveren blot vilde være anonym og fandt op et navn? Det har De maaske ikke tænkt paa? Vi ber Dem venligst vise os Respekt. Har De forresten hørt det sidste Pladealbumet til DragonForce? Extreme Power Metal udkom just igaar, og selv om det indeholder flere Kompositioner af tiptop Kvalitet, er det i det store og hele et svagere Album end de foregaaende udgivelsbe fra dette Orchesteret. Dette er i øvrigt det første Albumet der pianist Vadim ikke medvirker. «Highway to Oblivion», «Troopers of the Stars» og «Razorblade Metdown» er alle udmærkede Power Metal-Sange med Hurtighed, Melodi og imponerende Gitarsoli, slik Publikum efterhånden er blevet vandt med fra denne London-baserede Sekstetten. Og der hersker ingen Tvivl om at den hårde og hurtige saakaldte «Cover-Versionen» af «My Heart Will Go On» får Mundvigene til at trække sig ud i et Smil. Men der er desværre ogsaa endel Kompositioner paa dette albumet der holder lavt Tempo, eller har uinteressante Melodier. Alt i alt maa jeg jeg sige, at jeg er en Smule skuffet. Men det kan jo skyldes at jeg den sidste Tiden har hørt meget paa deres bedste Album, Ultra Beatdown. Men undertegnede kan ikke ander enn beundre et Shred-orienteret Rockband der uden Blygsel bruger Titler som «Cosmic Power of the Infinite Shred Machine» paa sine Sange. Würmstuggu-Redaktionen ser i alle Tilfælle frem til næste Gang DragonForce gæster Oslo. 

Med venlig Hilsen
Würmstuggu-Redaksjonen


Bilder: Anders Zorn/Dragonforce

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Hatpropaganda i skolebibliotekene

  Vi har mottatt et foruroligende brev fra en av våre lesere. Vi publiserer det i uavkortet form.  Kjære Würmstuggu Jeg er en kjærlig forelder til en 15-åring som går på ungdomsskolen. Her om dagen kom hen hjem og fortalte noe som rystet vår lille familie langt inn i ryggmargen. Dette hendte mens klassen var på biblioteket for å finne en bok å lese. Mens vår unge skoleelev gikk der mellom bokhyllene på jakt etter lesestoff, fikk hen øye på noen bøker hen har hørt meget om, men aldri lest. (Vi er påpasselige med å gi hen egnet litteratur med gode verdier.) Der stod nemlig «Harry Potter»-bøkene av J.K. Rowling i all sin fargerike, forlokkende prakt. Her må noen ha sovet i timen, tenkte vi, for ingen som følger med i nyhetsbildet kan vel ha unngått å få med seg at Rowling er en moderne hatprofet som sprer sin giftige transfobiske propaganda ikke bare på «sosiale medier», men også gjennom disse tilsynelatende harmløse barnebøkene og de filmene de er basert på. Da vårt barn konfronterte bib

Rasehets i NRK

  En ting mange ikke er klar over, er at japanske gameshow av den særegne typen som nylig ble parodiert på NRK, har dype røtter i japansk tradisjon. De eldste variantene av denne underholdningsformen kan dateres helt tilbake til 700-tallet, og mye tyder på at de er enda eldre enn det.  Disse gameshowene utgjør en inngrodd del av den japanske kulturen og spiller en grunnleggende rolle for enhver japaners identitet og selvforståelse. Og dette gjelder ikke bare japanere. Japans enorme påvirkning på andre østasiatiske kulturer gjennom århundrene har ført til at det japanske gameshowet også med tiden har blitt en del av folkesjelen i land som Korea, Kina, Vietnam, Laos, Kambodsja, Thailand og Mongolia, medregnet disse nasjonenes diasporaer på andre kontinenter og ellers alle som har en eller annen genetisk forbindelse til disse folkene. Derfor er det beklagelig at NRK har tillatt seg å angripe denne essensielle delen av den østasiatiske raseånd på denne måten.  Würmstuggu berømmer derfor at

"Palestinerne burde vært utryddet fra jorden."

Den islamkritiske og proisraelske propagandaorganisasjonen Med Israel For Fred har en aktiv tilstedeværelse på Facebook. På organisasjonens Facebook-side og i gruppen " Nordmenn som støtter Israel " foregår det daglig livlig debatt om aktuelle temaer som opptar norske israelvenner: bibelske profetier om endetiden, muligheten for et renraset stor-Israel, Arbeiderpartiets bånd til nazismen og islam, nyhetsmedienes store antisemittiske/sosialistiske konspirasjon og fremfor alt - hvorvidt det eksisterer palestinere, og om disse menneskene har livets rett.  De fleste har vel etterhvert fått med seg at Facebook-kommentarer regnes som offentlige ytringer, og at dette medfører et redaksjonelt ansvar. Daglig leder Conrad Myrland og hans moderatorer har et svært avslappet forhold til dette. Det skal svært mye til før rasistiske kommentarer blir fjernet. Kanskje ikke så rart egentlig, i og med at organisasjonen ser på det som sin hovedoppgave å forsvare politikken til et