Gå til hovedinnhold

Noen bøker om Lenin

Vladimir Iljitsj Uljanov - skolemestersønnen og lavadelsmannen fra Simbirsk som bestemte seg for å bli det russiske proletariatets talsmann og frigjører, og som mer enn noen annen har ansvaret for den russiske nasjons store tragedie i det 20. århundret . Her er noen bøker om den fremste av totalitarismens arkitekter.
Robert Service: Lenin (2000)
Robert Service er en av de fremste autoritetene blant britiske historikere som forsker på Sovjetunionens historie. Denne biografien over Lenin er vel verd å få med seg. Service går grundig til verks og bruker mye plass på barndom, oppvekst og familieforhold før den store politiske oppvåkningen i ungdommen. Deretter går turen til eksil i Sibir og Vest- og Sentral-Europa før Lenin i 1917 kommer hjem til Russland, bevæpnet med sin egen oppgraderte versjon av marxismen. Service behandler Lenins ideologiske utvikling ganske inngående og gir en relativt lettfattelig innføring i hovedpoengene i hans viktigste teoretiske verker, hvorav "Hva må gjøres?" fra 1902 selvfølgelig vies mest plass.

Statsmannen Lenin hadde mye å hanskes med i sin periode som leder for et regime som manglet både folkelig støtte og internasjonal anerkjennelse. Dette underskuddet på legitimitet måtte oppveies med drakoniske maktmidler, noe som under borgerkrigen også kjennetegnet hans motstandere, men som i fredstid representerte noe ganske nytt i europeisk sammenheng. Totalitarismen hadde fått sitt gjennombrudd.

Service beskriver en politiker med stålvilje, en intelligent, belest og retthaversk agitator og intrigent som er besatt av revolusjonen, ikke bare som starten på noe nytt, men like mye som undergangen for et ancien regime som i henhold til marxismens læresetninger hadde utspilt sin rolle på den historiske scene.


Helen Rappaport: Conspirator - Lenin in Exile (2009)
Glimrende biografi som konsenterer seg om Lenins liv i eksil, både i Sibir og Europa før han reiste hjem til Russland etter februarrevolusjonen i 1917. Her gjøres det rede for Lenins ideologiske utvikling (som like mye kjennetegnes av taktikkeri og posisjonering i partiet som av egentlig utvikling) og de mange maktkamper og fraksjonsstrider i Det russiske sosialdemokratiske arbeiderparti og bolsjevik-fraksjonen. 

Rappaport tegner et godt bilde av Lenin og de andre russiske eksilsosialistene i England, Tyskland og Sveits som gikk og ventet på og forsøkte å fremskynde revolusjonen. Spesielt fremtrdende er knivingen og rivaliseringen dem imellom både på partikongressene og i de mellomliggende periodene. Vi får også et innblikk i privatpersonen Lenin og kvinnene i hans liv, hustruen Nadezjda Krupskaja og elskerinnen Inessa Arnand.

Alt i alt er Conspirator en velskrevet, innsiktsfull og tidvis spennende bok som trygt kan anbefales.
Stefan Lindgren: Lenin (1999)

Verdiløs hagiografi om den kommunistiske helgenen som kalles Lenin, men som ellers har lite å gjøre med den historiske personen ved samme navn. Styr unna.


Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Hatpropaganda i skolebibliotekene

  Vi har mottatt et foruroligende brev fra en av våre lesere. Vi publiserer det i uavkortet form.  Kjære Würmstuggu Jeg er en kjærlig forelder til en 15-åring som går på ungdomsskolen. Her om dagen kom hen hjem og fortalte noe som rystet vår lille familie langt inn i ryggmargen. Dette hendte mens klassen var på biblioteket for å finne en bok å lese. Mens vår unge skoleelev gikk der mellom bokhyllene på jakt etter lesestoff, fikk hen øye på noen bøker hen har hørt meget om, men aldri lest. (Vi er påpasselige med å gi hen egnet litteratur med gode verdier.) Der stod nemlig «Harry Potter»-bøkene av J.K. Rowling i all sin fargerike, forlokkende prakt. Her må noen ha sovet i timen, tenkte vi, for ingen som følger med i nyhetsbildet kan vel ha unngått å få med seg at Rowling er en moderne hatprofet som sprer sin giftige transfobiske propaganda ikke bare på «sosiale medier», men også gjennom disse tilsynelatende harmløse barnebøkene og de filmene de er basert på. Da vårt barn konfronterte bib

Rasehets i NRK

  En ting mange ikke er klar over, er at japanske gameshow av den særegne typen som nylig ble parodiert på NRK, har dype røtter i japansk tradisjon. De eldste variantene av denne underholdningsformen kan dateres helt tilbake til 700-tallet, og mye tyder på at de er enda eldre enn det.  Disse gameshowene utgjør en inngrodd del av den japanske kulturen og spiller en grunnleggende rolle for enhver japaners identitet og selvforståelse. Og dette gjelder ikke bare japanere. Japans enorme påvirkning på andre østasiatiske kulturer gjennom århundrene har ført til at det japanske gameshowet også med tiden har blitt en del av folkesjelen i land som Korea, Kina, Vietnam, Laos, Kambodsja, Thailand og Mongolia, medregnet disse nasjonenes diasporaer på andre kontinenter og ellers alle som har en eller annen genetisk forbindelse til disse folkene. Derfor er det beklagelig at NRK har tillatt seg å angripe denne essensielle delen av den østasiatiske raseånd på denne måten.  Würmstuggu berømmer derfor at

Du vil ikke gjette hva redaktøren har lest

  Det har, kanskje ikke så veldig overraskende, gått endel i western her i det siste. Jeg selvfølgelig lest det siste Tex Willer , altså nummer 681, som inneholder tredje episode av historien som ble innledet i nr. 679. I tillegg har jeg lest et par Morgan Kane -bøker. Her skal jeg skrive litt om hvordan disse verkene stemmer overens med de kvaliteter jeg mener et genretypisk heltenarrativ med handling fra Den nye verden i annen halvdel av 1800-tallet bør inneha. I Tex Willer nr, 681 befinner våre venner seg fortsatt i Guatemala, der det er politisk kaos etter president Barrios’ død, og en bande, eller snarere en dødskult, bestående av indianere som går under navnet «La negra muerte» (som også er tittelen på denne episoden) sprer frykt i landet. Banden holder til i noen gamle maya-ruiner (Tikal, etter hva jeg kan se), hvor de blant annet bedriver menneskeofringer. Det blir selvsagt endel action i disse eksotiske omgivelsene, samtidig gjør gamle-Kit og unge-Kit seg kjent med en amerika