Gå til hovedinnhold

To the Finland StationEdmund Wilson: To the Finland Station 

Edmund Wilsons idehistoriske verk fra 1940 om revolusjonær politikk og utviklingen av sosialistisk tenkning fra den franske revolusjon frem til den russiske revolusjon har undertittelen "A study in the writing and acting of history", og et underliggnde gjennomgangstema er hvilken rolle ideologi kan spille i historieskrivning, og hvordan historien kan brukes som råmateriale i konstruksjonen av ideologiske teorier. Boken er en klassiker og bør leses av enhver som interesserer seg for sosialisme. Så god er den faktisk.

Wilson starter med en lengre gjennomgang av den franske historikeren Jules Michelets verker. Han fortsetter med de franske og angelsaksiske premarxistiske sosialistene, som Saint Simon, Proudhon, Fourier og Owen, før han går videre til til utgangspunktet for den moderne sosialismen - Karl Marx. Wilson bruker mye plass på utviklingen av Marx' tenkning og de intellektuelle forutsetningene for denne, spesielt den hegelianske tradisjonen. Det må også nevnes at forfatteren legger for dagen det sviktende epistemolgiske grunnlaget for Marx' analyser, og i så måte er boken en grundig avkledning av det marxistiske prosjekt.

I siste del av boken er det den russiske marxistiske tradisjonen som står i fokus, både den bolsjevikiske og den mensjevikiske. Lenins tilpasning av den marxistiske teorien til russiske forhold var en av de mest skjebnesvangre politiske teoridannelsene i en ideologisk fruktbar periode som la premissene for det som, med Eric Hobsbawms uttrykk, gjerne blir kalt "det korte 20. århundret". Som tittelen antyder slutter Wilsons fremstilling rett før Lenins maktovertagelse i 1917.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Hatpropaganda i skolebibliotekene

  Vi har mottatt et foruroligende brev fra en av våre lesere. Vi publiserer det i uavkortet form.  Kjære Würmstuggu Jeg er en kjærlig forelder til en 15-åring som går på ungdomsskolen. Her om dagen kom hen hjem og fortalte noe som rystet vår lille familie langt inn i ryggmargen. Dette hendte mens klassen var på biblioteket for å finne en bok å lese. Mens vår unge skoleelev gikk der mellom bokhyllene på jakt etter lesestoff, fikk hen øye på noen bøker hen har hørt meget om, men aldri lest. (Vi er påpasselige med å gi hen egnet litteratur med gode verdier.) Der stod nemlig «Harry Potter»-bøkene av J.K. Rowling i all sin fargerike, forlokkende prakt. Her må noen ha sovet i timen, tenkte vi, for ingen som følger med i nyhetsbildet kan vel ha unngått å få med seg at Rowling er en moderne hatprofet som sprer sin giftige transfobiske propaganda ikke bare på «sosiale medier», men også gjennom disse tilsynelatende harmløse barnebøkene og de filmene de er basert på. Da vårt barn konfronterte bib

Rasehets i NRK

  En ting mange ikke er klar over, er at japanske gameshow av den særegne typen som nylig ble parodiert på NRK, har dype røtter i japansk tradisjon. De eldste variantene av denne underholdningsformen kan dateres helt tilbake til 700-tallet, og mye tyder på at de er enda eldre enn det.  Disse gameshowene utgjør en inngrodd del av den japanske kulturen og spiller en grunnleggende rolle for enhver japaners identitet og selvforståelse. Og dette gjelder ikke bare japanere. Japans enorme påvirkning på andre østasiatiske kulturer gjennom århundrene har ført til at det japanske gameshowet også med tiden har blitt en del av folkesjelen i land som Korea, Kina, Vietnam, Laos, Kambodsja, Thailand og Mongolia, medregnet disse nasjonenes diasporaer på andre kontinenter og ellers alle som har en eller annen genetisk forbindelse til disse folkene. Derfor er det beklagelig at NRK har tillatt seg å angripe denne essensielle delen av den østasiatiske raseånd på denne måten.  Würmstuggu berømmer derfor at

"Palestinerne burde vært utryddet fra jorden."

Den islamkritiske og proisraelske propagandaorganisasjonen Med Israel For Fred har en aktiv tilstedeværelse på Facebook. På organisasjonens Facebook-side og i gruppen " Nordmenn som støtter Israel " foregår det daglig livlig debatt om aktuelle temaer som opptar norske israelvenner: bibelske profetier om endetiden, muligheten for et renraset stor-Israel, Arbeiderpartiets bånd til nazismen og islam, nyhetsmedienes store antisemittiske/sosialistiske konspirasjon og fremfor alt - hvorvidt det eksisterer palestinere, og om disse menneskene har livets rett.  De fleste har vel etterhvert fått med seg at Facebook-kommentarer regnes som offentlige ytringer, og at dette medfører et redaksjonelt ansvar. Daglig leder Conrad Myrland og hans moderatorer har et svært avslappet forhold til dette. Det skal svært mye til før rasistiske kommentarer blir fjernet. Kanskje ikke så rart egentlig, i og med at organisasjonen ser på det som sin hovedoppgave å forsvare politikken til et