Gå til hovedinnhold

Kim Il-sung og journalistene: Fjerde runde!

 

Kim Il-sung: Svar på spørsmål fra utenlandske journalister

Vennskapsforeningen Norge -Korea, 1975


Würmstuggus gjennomlesning av Kim Il-sungs «Svar på spørsmål fra utenlandske journalister ruller videre. Her er fjerde runde: 


Det er fortsatt 1965, eller 52 hvis vi skal følge Juche-kalenderen (men det bør vi nok vøre forsiktig med, for den var ikke begynte man ikke å bruke før flerfoldige år senere). Denne gangen er det journalistene Skai Tatsuo og Fuse Michio fra den japanske avisen Nihin Keizai Shimbun, nå kjent som Nikkei, som innhenter visdom fra Den store leder. Det handler om muligheten for gjenforening av Korea i lys av se pågående forhandlingene mellom «marionettregimet» i Sør-Korea og Japan. Kim Il-sung er skeptisk, og roser det kommunistiske og det sosialistiske partiet i Japan for deres motstand mot forhandlingene, for de «tar sikte på å intensivere koloniherredømmet over Sør-Korea og underlegge det både den amerikanske og den japanske imperialismen». Kim gjentar Den demokratiske folkerepublikkens «riktige» holdning: at Korea ikke kan bli gjenforent før «alle fremmede tropper, inkludert USAs imperialistiske aggresjonsarmé, er trukket ut av Sør-Korea». Men på lenge sikt er det all mulig grunn til å se lyst på fremtiden, for Nord-Korea har styrket den materielle garantien for fredelig gjenforening gjennom sine store femganger i byggingen av sosialismen, og «det vaklende marionettregimet» i sør møter sterk motstand i befolkningen. Folket der har nemlig «reist seg til en dynamisk kamp mot USA for å redde nasjonen. Det sør-koreanske folket vil aldri la USA-imperialismen og dens lakeier, som påfører det ubeskrivelige lidelser og hindrer gjenforening, få fare fram som de selv vil». Dessuten vil USA og Japan «aldri kunne hindre at apparatet for kolonistyret i Sør-Korea bryter sammen eller at den koreanske nasjon igjen blir forent». 


Vi ser de samme temaene som i de foregående intervjuene og talene. Fremtiden er lys på grunn av folkets motstand mot de ikke-sosialistiske regimene, gjenforening fordrer at USA trekker seg ut, og japanske og amerikanske imperialistiske ambisjoner er kjernen i problemene i Nordøst-Asia.


En liten kommentar om bokens fysiske fremtoning: Den er solid innbundet og har godt trykk på godt, tykt papir. Dette gjør at den er behagelig å lese, og man frykter ikke for at den vil falle fra hverande om man ikke behandler den som et middelaldersk pergamentdokument. Furuset Boktrykkeri gjorde en god jobb med denne trykksaken!


Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Hatpropaganda i skolebibliotekene

  Vi har mottatt et foruroligende brev fra en av våre lesere. Vi publiserer det i uavkortet form.  Kjære Würmstuggu Jeg er en kjærlig forelder til en 15-åring som går på ungdomsskolen. Her om dagen kom hen hjem og fortalte noe som rystet vår lille familie langt inn i ryggmargen. Dette hendte mens klassen var på biblioteket for å finne en bok å lese. Mens vår unge skoleelev gikk der mellom bokhyllene på jakt etter lesestoff, fikk hen øye på noen bøker hen har hørt meget om, men aldri lest. (Vi er påpasselige med å gi hen egnet litteratur med gode verdier.) Der stod nemlig «Harry Potter»-bøkene av J.K. Rowling i all sin fargerike, forlokkende prakt. Her må noen ha sovet i timen, tenkte vi, for ingen som følger med i nyhetsbildet kan vel ha unngått å få med seg at Rowling er en moderne hatprofet som sprer sin giftige transfobiske propaganda ikke bare på «sosiale medier», men også gjennom disse tilsynelatende harmløse barnebøkene og de filmene de er basert på. Da vårt barn konfronterte bib

Rasehets i NRK

  En ting mange ikke er klar over, er at japanske gameshow av den særegne typen som nylig ble parodiert på NRK, har dype røtter i japansk tradisjon. De eldste variantene av denne underholdningsformen kan dateres helt tilbake til 700-tallet, og mye tyder på at de er enda eldre enn det.  Disse gameshowene utgjør en inngrodd del av den japanske kulturen og spiller en grunnleggende rolle for enhver japaners identitet og selvforståelse. Og dette gjelder ikke bare japanere. Japans enorme påvirkning på andre østasiatiske kulturer gjennom århundrene har ført til at det japanske gameshowet også med tiden har blitt en del av folkesjelen i land som Korea, Kina, Vietnam, Laos, Kambodsja, Thailand og Mongolia, medregnet disse nasjonenes diasporaer på andre kontinenter og ellers alle som har en eller annen genetisk forbindelse til disse folkene. Derfor er det beklagelig at NRK har tillatt seg å angripe denne essensielle delen av den østasiatiske raseånd på denne måten.  Würmstuggu berømmer derfor at

"Palestinerne burde vært utryddet fra jorden."

Den islamkritiske og proisraelske propagandaorganisasjonen Med Israel For Fred har en aktiv tilstedeværelse på Facebook. På organisasjonens Facebook-side og i gruppen " Nordmenn som støtter Israel " foregår det daglig livlig debatt om aktuelle temaer som opptar norske israelvenner: bibelske profetier om endetiden, muligheten for et renraset stor-Israel, Arbeiderpartiets bånd til nazismen og islam, nyhetsmedienes store antisemittiske/sosialistiske konspirasjon og fremfor alt - hvorvidt det eksisterer palestinere, og om disse menneskene har livets rett.  De fleste har vel etterhvert fått med seg at Facebook-kommentarer regnes som offentlige ytringer, og at dette medfører et redaksjonelt ansvar. Daglig leder Conrad Myrland og hans moderatorer har et svært avslappet forhold til dette. Det skal svært mye til før rasistiske kommentarer blir fjernet. Kanskje ikke så rart egentlig, i og med at organisasjonen ser på det som sin hovedoppgave å forsvare politikken til et