Gå til hovedinnhold

Koryfeenes kupp


Av Håkon D. Myhre


I det Herrens år 2013 opprettet en venn av meg et Facebook-forum, kalt Ekvalisme. Jeg har vært medlem siden starten. Jeg tror kanskje vår grunnlegger, Tarjei Funderud, hadde ambisjoner om å skape en ny bevegelse, en likestillingsgruppe som ikke var affiliert med feminismen, men som heller ikke var konservativ. Dette var nok for ambisiøst i utgangspunktet, men det oppstod et forum som var ganske unikt i norsk Facebook-offentlighet. Takket være forholdsvis streng, men rettferdig og nøytral moderering ble dette et samlingspunkt der kjønn og kjønnspolitikk kunne diskuteres i en mer åpen kontekst enn andre steder.


Dette forumet har vokst, i de syv årene som er gått, til omtrent 1700 medlemmer. Dette forumet har vært et nødvendig fristed for mennesker hvis holdninger blir blokkert ut av veldig mange andre fora. Vi har hatt stor takhøyde, og mye forskjellige meninger. Vi har nok ikke vært et klart sentrum, men det har jevnt over vært vanskelig å få mange feminister i tale. De har krevd en mye sterkere konsensus rundt sine ideer enn de har fått, og så begynt å utagere, noe som ofte har snudd også sympatisk innstilte gruppemedlemmer mot dem. Da har de gjerne forlatt gruppen, som regel med en metaforisk dørslamrimg.


Men dette har likevel blitt et flott forum for livlige diskusjoner og heftig kunnskapsutveksling, og tidvis vitsing og noen ganger “krydrede” innfallsvinkler på aktuelle problemstillinger. Med 1700 medlemmer, og et par medlemmer av kommentariatet som mer eller mindre aktive, var det en viktig debattarena for mange. Men i år tok reisen slutt. Grunnet en feil av admin og grunnlegger Funderud ble gruppen kuppet av en gjeng veldig røde folk, fra Rød Ungdom, Kvinnefronten, og, ironisk nok, regjeringens ytringsfrihetskommisjon. Innen 24 timer hadde de kastet ut mange viktige, mangeårige bidragsytere, inkludert admin, forhåndsmoderering var innført (som i praktisk aldri ble godkjent om vi gamle ville si noe), og en stadig økende andel eksisterende tråder ble stengt. Saken ble dekket i nettidsskriftet Subjekt, og en del av de aktuelle gruppene ble kontaktet. Rødt har ikke svart, og lederen for ytringsfrihetskommisjonen kom med et fullstendig tannløs kommentar “om at de har mye mangfold i gruppen”, parafrasert. Om dette er det ytringsfrihetskommisjonen finner seg i, er det kanskje på tide å legge den ned.

 

Alt i alt, en ganske tragisk affære. Og Würmstuggu sørger for at dere i det Oplyste Borgerskab er informert om slikt!

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Hatpropaganda i skolebibliotekene

  Vi har mottatt et foruroligende brev fra en av våre lesere. Vi publiserer det i uavkortet form.  Kjære Würmstuggu Jeg er en kjærlig forelder til en 15-åring som går på ungdomsskolen. Her om dagen kom hen hjem og fortalte noe som rystet vår lille familie langt inn i ryggmargen. Dette hendte mens klassen var på biblioteket for å finne en bok å lese. Mens vår unge skoleelev gikk der mellom bokhyllene på jakt etter lesestoff, fikk hen øye på noen bøker hen har hørt meget om, men aldri lest. (Vi er påpasselige med å gi hen egnet litteratur med gode verdier.) Der stod nemlig «Harry Potter»-bøkene av J.K. Rowling i all sin fargerike, forlokkende prakt. Her må noen ha sovet i timen, tenkte vi, for ingen som følger med i nyhetsbildet kan vel ha unngått å få med seg at Rowling er en moderne hatprofet som sprer sin giftige transfobiske propaganda ikke bare på «sosiale medier», men også gjennom disse tilsynelatende harmløse barnebøkene og de filmene de er basert på. Da vårt barn konfronterte bib

Rasehets i NRK

  En ting mange ikke er klar over, er at japanske gameshow av den særegne typen som nylig ble parodiert på NRK, har dype røtter i japansk tradisjon. De eldste variantene av denne underholdningsformen kan dateres helt tilbake til 700-tallet, og mye tyder på at de er enda eldre enn det.  Disse gameshowene utgjør en inngrodd del av den japanske kulturen og spiller en grunnleggende rolle for enhver japaners identitet og selvforståelse. Og dette gjelder ikke bare japanere. Japans enorme påvirkning på andre østasiatiske kulturer gjennom århundrene har ført til at det japanske gameshowet også med tiden har blitt en del av folkesjelen i land som Korea, Kina, Vietnam, Laos, Kambodsja, Thailand og Mongolia, medregnet disse nasjonenes diasporaer på andre kontinenter og ellers alle som har en eller annen genetisk forbindelse til disse folkene. Derfor er det beklagelig at NRK har tillatt seg å angripe denne essensielle delen av den østasiatiske raseånd på denne måten.  Würmstuggu berømmer derfor at

"Palestinerne burde vært utryddet fra jorden."

Den islamkritiske og proisraelske propagandaorganisasjonen Med Israel For Fred har en aktiv tilstedeværelse på Facebook. På organisasjonens Facebook-side og i gruppen " Nordmenn som støtter Israel " foregår det daglig livlig debatt om aktuelle temaer som opptar norske israelvenner: bibelske profetier om endetiden, muligheten for et renraset stor-Israel, Arbeiderpartiets bånd til nazismen og islam, nyhetsmedienes store antisemittiske/sosialistiske konspirasjon og fremfor alt - hvorvidt det eksisterer palestinere, og om disse menneskene har livets rett.  De fleste har vel etterhvert fått med seg at Facebook-kommentarer regnes som offentlige ytringer, og at dette medfører et redaksjonelt ansvar. Daglig leder Conrad Myrland og hans moderatorer har et svært avslappet forhold til dette. Det skal svært mye til før rasistiske kommentarer blir fjernet. Kanskje ikke så rart egentlig, i og med at organisasjonen ser på det som sin hovedoppgave å forsvare politikken til et