Gå til hovedinnhold

Kim Il-sung og journalistene. Tredje runde!

 


Kim Il-sung: Svar på spørsmål fra utenlandske journalister 
Vennskapsforeningen Norge - Korea, 1975


De siste dagene har vi mottatt flere henvendelser fra leserne vedrørende tittelen på boken vi for tiden skriver om. Kan man virkelig omtale journalister som «utenlandske»? Er ikke dette fordomsfullt eller endog rasistisk? Vi må si oss enig. Det er uheldig å omtale mennesker som utenlandske. Boken burde heller hett «Svar på spørsmål fra internasjonale journalister.


Nuvel. Vi har lest videre. Først ut er et intervju med en ikke navngitt finsk korrespondent fra en uspesifisert finsk avis, datert 28. november 1958. Korrespondenten stiller spørsmål om våpenhvileavtalen og muligheten for gjenforening mellom Nord- og Sør-Korea. Hovedproblemet er ifølge Kim USAs tilstedeværelse i sør. 


Den finske journalisten stiller også et spørsmål om Nord-Koreas diplomatiske forbindelser og får som svar at folkerepublikken har diplomatiske forbindelser med elleve sosialistiske land. Dessuten har landet økonomiske og kulturelle forbindelser med en rekke askatiske og afrikanske land. «Helt siden Den demokratiske folkerepublikken Korea ble opprettet, har den konsekvent ført en fredselskende utenrikspolitikk og gått inn for å ha vennskapelige forbindelser med alle land, uansett deres samfunnssystem, i samsvar med prinsippene for fredelig sameksistens.» 


Så kommer et intervju med Iwamoto Kiyoshi fra det japanske nyhetsbyrået Kyodo. Intervjuet er fra 1965 og handler i begynnelsen om Vietnamkrigen, som var i ferd med å eskalere. Det er selvfølgelig USA-imperialistene som har skylden. Og Kim er som vanlig optimistisk. «Det vietnamesiske folket vil til slutt gå seirende ut av sin rettmessige og heltemodige kamp, med støtte fra alle verdens folk, mens USA-imperialistene, som hates og fordømmes av folkene over hele verden på grunn av sine kriminelle aggresjinshandlinger, er dømt til å lide et endelig nederlag.» Kim taler i det hele tatt ganske ofte på vegne av alle verdens folk, selv folk i fiendtlige stater. Slik setter han opp en dikotomi mellom stat og folk og demonstrerer sin trenscentente innsikt i folks egentlige ønsker og interesser. Myndighetene i disse landene er ikke legitime og styrer mot folkets vilje. Metafysikken er aldri langt unna når en  marxist-leninist har ordet. 


Kim bekymrer seg også for Sør-Koreas militære støtte til Sør-Vietnams «marionetteegjering». Men fortvil ikke! «Den sør-koreanske ungdommen vil aldri finne seg i å bli brukt som kanonføde for USA-imperialismen i den aggressive kampen mot det sør-vietnamesiske folket.» Kim bekymrer seg også for forhandlinger mellom den sørkoreanske «marionettregjeringen» og den japanske regjeringen, som selvfølgelig også styrer på tvers av folkets vilje, og som egentlig ønsker å «virkeliggjøre sin gamle drøm om å dominere Asia». 


Følg med videre! Neste gang får vi svar på enda flere spørsmål fra utenlandske journalister.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Hatpropaganda i skolebibliotekene

  Vi har mottatt et foruroligende brev fra en av våre lesere. Vi publiserer det i uavkortet form.  Kjære Würmstuggu Jeg er en kjærlig forelder til en 15-åring som går på ungdomsskolen. Her om dagen kom hen hjem og fortalte noe som rystet vår lille familie langt inn i ryggmargen. Dette hendte mens klassen var på biblioteket for å finne en bok å lese. Mens vår unge skoleelev gikk der mellom bokhyllene på jakt etter lesestoff, fikk hen øye på noen bøker hen har hørt meget om, men aldri lest. (Vi er påpasselige med å gi hen egnet litteratur med gode verdier.) Der stod nemlig «Harry Potter»-bøkene av J.K. Rowling i all sin fargerike, forlokkende prakt. Her må noen ha sovet i timen, tenkte vi, for ingen som følger med i nyhetsbildet kan vel ha unngått å få med seg at Rowling er en moderne hatprofet som sprer sin giftige transfobiske propaganda ikke bare på «sosiale medier», men også gjennom disse tilsynelatende harmløse barnebøkene og de filmene de er basert på. Da vårt barn konfronterte bib

Rasehets i NRK

  En ting mange ikke er klar over, er at japanske gameshow av den særegne typen som nylig ble parodiert på NRK, har dype røtter i japansk tradisjon. De eldste variantene av denne underholdningsformen kan dateres helt tilbake til 700-tallet, og mye tyder på at de er enda eldre enn det.  Disse gameshowene utgjør en inngrodd del av den japanske kulturen og spiller en grunnleggende rolle for enhver japaners identitet og selvforståelse. Og dette gjelder ikke bare japanere. Japans enorme påvirkning på andre østasiatiske kulturer gjennom århundrene har ført til at det japanske gameshowet også med tiden har blitt en del av folkesjelen i land som Korea, Kina, Vietnam, Laos, Kambodsja, Thailand og Mongolia, medregnet disse nasjonenes diasporaer på andre kontinenter og ellers alle som har en eller annen genetisk forbindelse til disse folkene. Derfor er det beklagelig at NRK har tillatt seg å angripe denne essensielle delen av den østasiatiske raseånd på denne måten.  Würmstuggu berømmer derfor at

"Palestinerne burde vært utryddet fra jorden."

Den islamkritiske og proisraelske propagandaorganisasjonen Med Israel For Fred har en aktiv tilstedeværelse på Facebook. På organisasjonens Facebook-side og i gruppen " Nordmenn som støtter Israel " foregår det daglig livlig debatt om aktuelle temaer som opptar norske israelvenner: bibelske profetier om endetiden, muligheten for et renraset stor-Israel, Arbeiderpartiets bånd til nazismen og islam, nyhetsmedienes store antisemittiske/sosialistiske konspirasjon og fremfor alt - hvorvidt det eksisterer palestinere, og om disse menneskene har livets rett.  De fleste har vel etterhvert fått med seg at Facebook-kommentarer regnes som offentlige ytringer, og at dette medfører et redaksjonelt ansvar. Daglig leder Conrad Myrland og hans moderatorer har et svært avslappet forhold til dette. Det skal svært mye til før rasistiske kommentarer blir fjernet. Kanskje ikke så rart egentlig, i og med at organisasjonen ser på det som sin hovedoppgave å forsvare politikken til et