Gå til hovedinnhold

Stasi - den tyske sosialismens kjærlige beskytter


Vi har kommet til nok en merkedag i sosialismens seierrike historie. Idag er det nemlig 70 år siden statssitikkerhetstjenesten i Den tyske demokratiske republikk ble opprettet. Stasi var en organisasjon som hadde som oppgave å beskytte det det arbeidende folk i DDR mot den amerikanske imperialismen og dens håndlangere i Vest-Europa og deres idéer om borgerlig demokrati, liberalisme og kapitalisme. I 40 år holdt de det gående, og etterhvert opparbeidet organisasjonen seg et solid rykte for sin effektivitet og ekspertise.

Den tyske forbundsreplikken, som året i forveien hadde blitt opprettet av de reaksjonære elitene i de amerikansk- britisk- og franskokkuperte sonene, utgjorde en trussel mot den tyske sosialismen, og det viste seg fort at en formell erklæring av en tysk stat etter folkedemokratisk modell i den østlige sonen ikke var tilstrekkelig for å holde vestlige agenter og folkefiendtlige idéer unna de arbeidende masser. Et hemmelig politi som kunne overvåke og, om nødvendig, undertrykke og eliminere skadelige elementer i befolkningen var nødvendig om sosialismen skulle kunne bygges under Det sosialisistiske enhetspartis  lederskap. 

Den første sjefen for Stasi var Wilhelm Zaisser, men den lederen de fleste forbinder med Stasi, er selvfølgelig Erich Mielke, som ledet Ministeriet for statssikkerhet fra 1957 til 1989. Han var med ved oppstarten av statssikkerhetstjenesten og trakk veksler på sine erfaringer fra sitt opphold i Sovjetunionen på 1930-tallet, da han arbeidet for OGPU, til oppbyggingen av organisasjonen. Ved Mielkes avgang hadde Stasi 91 000 heltidsansatte og 174 000 uformelle informanter. Stasi ble nedlagt 13. januar 1990.

Mielke ble i 1993 dømt til seks års fengsel for drap.

Erich Mielke

(Würmstuggu-redaksjonen anbefaler leserne å feire dagen med å lese boken Stasiland av Anna Funder eller se filmen Das Leben der Anderen av Florian Henckel von Donnersmarck. Man kan selvfølgelig også bare bake en kake.)


Bilder: Bundesarchiv/Wikimedia Commons

Kommentarer

Legg inn en kommentar

Populære innlegg fra denne bloggen

Hatpropaganda i skolebibliotekene

  Vi har mottatt et foruroligende brev fra en av våre lesere. Vi publiserer det i uavkortet form.  Kjære Würmstuggu Jeg er en kjærlig forelder til en 15-åring som går på ungdomsskolen. Her om dagen kom hen hjem og fortalte noe som rystet vår lille familie langt inn i ryggmargen. Dette hendte mens klassen var på biblioteket for å finne en bok å lese. Mens vår unge skoleelev gikk der mellom bokhyllene på jakt etter lesestoff, fikk hen øye på noen bøker hen har hørt meget om, men aldri lest. (Vi er påpasselige med å gi hen egnet litteratur med gode verdier.) Der stod nemlig «Harry Potter»-bøkene av J.K. Rowling i all sin fargerike, forlokkende prakt. Her må noen ha sovet i timen, tenkte vi, for ingen som følger med i nyhetsbildet kan vel ha unngått å få med seg at Rowling er en moderne hatprofet som sprer sin giftige transfobiske propaganda ikke bare på «sosiale medier», men også gjennom disse tilsynelatende harmløse barnebøkene og de filmene de er basert på. Da vårt barn konfronterte bib

Rasehets i NRK

  En ting mange ikke er klar over, er at japanske gameshow av den særegne typen som nylig ble parodiert på NRK, har dype røtter i japansk tradisjon. De eldste variantene av denne underholdningsformen kan dateres helt tilbake til 700-tallet, og mye tyder på at de er enda eldre enn det.  Disse gameshowene utgjør en inngrodd del av den japanske kulturen og spiller en grunnleggende rolle for enhver japaners identitet og selvforståelse. Og dette gjelder ikke bare japanere. Japans enorme påvirkning på andre østasiatiske kulturer gjennom århundrene har ført til at det japanske gameshowet også med tiden har blitt en del av folkesjelen i land som Korea, Kina, Vietnam, Laos, Kambodsja, Thailand og Mongolia, medregnet disse nasjonenes diasporaer på andre kontinenter og ellers alle som har en eller annen genetisk forbindelse til disse folkene. Derfor er det beklagelig at NRK har tillatt seg å angripe denne essensielle delen av den østasiatiske raseånd på denne måten.  Würmstuggu berømmer derfor at

"Palestinerne burde vært utryddet fra jorden."

Den islamkritiske og proisraelske propagandaorganisasjonen Med Israel For Fred har en aktiv tilstedeværelse på Facebook. På organisasjonens Facebook-side og i gruppen " Nordmenn som støtter Israel " foregår det daglig livlig debatt om aktuelle temaer som opptar norske israelvenner: bibelske profetier om endetiden, muligheten for et renraset stor-Israel, Arbeiderpartiets bånd til nazismen og islam, nyhetsmedienes store antisemittiske/sosialistiske konspirasjon og fremfor alt - hvorvidt det eksisterer palestinere, og om disse menneskene har livets rett.  De fleste har vel etterhvert fått med seg at Facebook-kommentarer regnes som offentlige ytringer, og at dette medfører et redaksjonelt ansvar. Daglig leder Conrad Myrland og hans moderatorer har et svært avslappet forhold til dette. Det skal svært mye til før rasistiske kommentarer blir fjernet. Kanskje ikke så rart egentlig, i og med at organisasjonen ser på det som sin hovedoppgave å forsvare politikken til et