Gå til hovedinnhold

Noen gode bøker om sosialisme

Orlando Figes: The Whisperers - Private Life In Stalin's Russia (2007)
Hundretusener ble myrdet av de kommunistiske myndighetene under Den store terroren i Sovjetunionen 1937-38. Mest kjent er Zinovjev, Kamenev, Bukharin, Rykov og de andre lederskikkelsene som ble dømt til døden i de store Moskva-prosessene, men de aller fleste av ofrene for terroren var vanlige borgere. Det er disse denne boken handler om. Orlando Figes følger et knippe familier som på et eller annet vis fikk føle Terroren på kroppen. Han har gransket brev, dagbøker og annet skriftlig materiale og foretatt intervjuer med pårørende og slektninger. Boken er kronologisk bygget opp, og vi møter hovedpersonene i de ulike fasene av Sovjetunionens historie frem til Stalins død. En glimrende bok.

Philip Short: Pol Pot - The History of a Nightmare (2004) 
Saloth Sar var skolelæreren som ble øverste leder i det mest intenst brutale kommunistregimet verden noensinne har sett. Under dekknavnet Pol Pot var han leder for Røde Khmer, den marxist-leninistiske bevegelsen som grep makten i Kambosja i 1975 og i løpet av tre og et halvt år klarte å ta livet av over to millioner av landets åtte millioner innbyggere. Philip Shorts bok, som handler like mye om landet Kambodsja som om mannen Pol Pot, gir et godt bilde av utviklingen i det postkoloniale Kambodsja, fra kong Sihanouks politiske manøvreringer i 1950- og 60-årene, via Lon Nols USA-støttede regime i første halvdel av 70-årene, til Pol Pots skrekkvelde i 1975-78. Archie Brown: The Rise and Fall of Communism (2009)
Kommunismen var et internasjonalt fenomen som befestet seg over store deler av verden i løpet av forrige århundre. Denne boken gir en oversikt over hvordan marxist-leninismen manifesterte seg, både som ideologi og som politisk system i de landene der kommunistpartiene kom til makten i Russland, Øst-Europa, Cuba og Øst-Asia. Det er mye stoff som dekkes i her, så Brown kan ikke tillate seg å gå alt for mye i dybden, men boken er velskrevet og godt strukturert, så det er ikke noe problem å følge med i svingene. Et oversiktsverk som kan anbefales alle som interesserer seg for sosialismens hisorie.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Hatpropaganda i skolebibliotekene

  Vi har mottatt et foruroligende brev fra en av våre lesere. Vi publiserer det i uavkortet form.  Kjære Würmstuggu Jeg er en kjærlig forelder til en 15-åring som går på ungdomsskolen. Her om dagen kom hen hjem og fortalte noe som rystet vår lille familie langt inn i ryggmargen. Dette hendte mens klassen var på biblioteket for å finne en bok å lese. Mens vår unge skoleelev gikk der mellom bokhyllene på jakt etter lesestoff, fikk hen øye på noen bøker hen har hørt meget om, men aldri lest. (Vi er påpasselige med å gi hen egnet litteratur med gode verdier.) Der stod nemlig «Harry Potter»-bøkene av J.K. Rowling i all sin fargerike, forlokkende prakt. Her må noen ha sovet i timen, tenkte vi, for ingen som følger med i nyhetsbildet kan vel ha unngått å få med seg at Rowling er en moderne hatprofet som sprer sin giftige transfobiske propaganda ikke bare på «sosiale medier», men også gjennom disse tilsynelatende harmløse barnebøkene og de filmene de er basert på. Da vårt barn konfronterte bib

Würmstuggu avslører: Vi trollet nyhetsbildet

  Den observante Würmstuggu -leser har nok fått med seg at vi ved enkelte anledninger har prøvd oss på den humoristiske genren «satire» i det siste. Vi innrømmer gjerne at vi har har latt oss inspirere av komikeren Andrew Doyles hyperwoke figur «Titania McGrath» . «Titania» var i utgangspunktet en parodikonto på Twitter, men har etterhvert også blitt spaltist i diverse publikasjoner, særlig Spike , og har dessuten gitt ut et par bøker.  Vi hadde også lyst til å lage figurer som kunne oppfattes som virkelige personer og levde et eget liv utenfor Würmstuggus spalter. Den siste tiden tiden har det pågått en debatt om fenomenet kanselleringskultur, altså forsøk på å frata folk jobben basert på meninger de gir uttrykk for. Dette er noe vi i redaksjonen har opplevd selv. Vi har lagt merke til at folk som støtter slike kanselleringsforsøk, vanligvis ut fra et «woke» venstreradikalt ståsted, som regel benekter at slikt finner sted, i hvert fall her i Norge. Derfor tenkte vi at dette kunne dan

Fra Würmstuggus postkasse: Om språket, historien og Instagram-antirasismen

  Vi har mottatt et brev fra en av våre lesere: Kjære Würmstuggu Jeg er en pensioneret Skolemand der undres: Hvad er Eders Syn paa den moderne antirasistiske Bevægelse slik den har manifestert sig i den offentlige Debat de senere Aar? Er I paa Parti med Fremtiden, eller tilhører I det socio-økonomiske Bundfald der kaldes «hvite, privilegerte Gubber»? De der bad Mig skrive dette Brev, opplyste Mig om at I tidvis publiserer meget avancered Stof der vanskeligt laar sig processere af unge Sind samt Sindene til eldre Borgere der plages af noget der visstnok kaldes «intellektuell Ladskab». Kan De venligst give Mig et svar paa dette? Med venlig hilsen «Pensioneret Skolemand» Redaktør Dalberg svarer: Jamal Sheik fikk mye oppmerksomhet for et års tid siden da han via sin Instagram-konto « rasisme_i_norge » kritiserte TV Norges fjernsynsserie « Nissene over skog og hei » for å ha med en «rasistisk» figur, Espen Eckbo s «Ernst Øystein», og sågar klarte å få strømmetjenesten D-Play til å av