Gå til hovedinnhold

Fravær og pust med pust rundt

 


Sindre Andersen

Blodet i hodet

Flamme Forlag, 2019


Så har man atter lest en relativt ny diktsamling, denne gang Blodet i hodet av Sindre Andersen (Flamme Forlag i 2019). Boken er trykt i Latvia og fonten er Mercury Text 10/14,5. Papiret føles behagelig mot fingrene, og boken lukter godt, i alle fall det eksemplaret jeg disponerer. På omslaget kan man lese forfatterens navn to ganger og bokens tittel tre ganger. Hva har så denne Andersen på hjertet? 


Fint lite. I en av tekstene postulerer han at «dikt er fravær og pust / med pust rundt / og ord utenpå der igjen», og akkurat det ser ut til å være programmet hans i denne samlingen. Ordene han bruker er vilkårlige punkter i en kommunikasjonsprosess som etter hva jeg forstår, handler om å synliggjøre vilkårligheten i språket, kanskje som en motpol til tittelens «blodet i hodet», som kanskje kan tenkes å vise til tankene, men da tanker i en slags isolert urtilstand, løsrevet fra språk og logikk, for «Rasjonalitet er et pinnespill med tanker / skumring / og utvannet blod // Uten språket lever vi fjærlett /og dør tungt, sammen», og for å understreke språkets vilkårlighet og utilstrekkelighet som kommunikasjonsmiddel slår han fast: «og sammen kunne vi / like godt sagt det omvendte». (Nå er det jo også mulig at «blodet i hodet» viser til et erigert penishode, for en penis er jo både språkløs og irrasjonell.) Ellers møter vi et lyrisk jeg som, i all sin abstrakte kjønnsløshet, synes å ha hodet sitt plassert et godt stykke oppe i sitt eget rumpehull, der andre mennesker eksisterer utelukkende på avstand eller som irritasjonsmomenter, og all innånding er av egen tarmgass. 


Hva Andersen ønsker å formidle med disse tekstene, er ikke godt å si, men jeg mistenker at umuligheten av ren kommunikasjon og oppløsning av språket og tanken ligger som en vag tematisk tåke i bunnen av diktene, og at selve idéen om formidling derfor er å anse som irrelevant (eller kanskje sågar en provokasjon). Boken er uansett både irrelevant og uinteressant, og papiret den er trykt på, kunne helt sikkert vært brukt til noe mer fornuftig, som pappsugerør eller pizzaembalasje. Er det virkelig noen som leser disse greiene her?

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Hatpropaganda i skolebibliotekene

  Vi har mottatt et foruroligende brev fra en av våre lesere. Vi publiserer det i uavkortet form.  Kjære Würmstuggu Jeg er en kjærlig forelder til en 15-åring som går på ungdomsskolen. Her om dagen kom hen hjem og fortalte noe som rystet vår lille familie langt inn i ryggmargen. Dette hendte mens klassen var på biblioteket for å finne en bok å lese. Mens vår unge skoleelev gikk der mellom bokhyllene på jakt etter lesestoff, fikk hen øye på noen bøker hen har hørt meget om, men aldri lest. (Vi er påpasselige med å gi hen egnet litteratur med gode verdier.) Der stod nemlig «Harry Potter»-bøkene av J.K. Rowling i all sin fargerike, forlokkende prakt. Her må noen ha sovet i timen, tenkte vi, for ingen som følger med i nyhetsbildet kan vel ha unngått å få med seg at Rowling er en moderne hatprofet som sprer sin giftige transfobiske propaganda ikke bare på «sosiale medier», men også gjennom disse tilsynelatende harmløse barnebøkene og de filmene de er basert på. Da vårt barn konfronterte bib

Rasehets i NRK

  En ting mange ikke er klar over, er at japanske gameshow av den særegne typen som nylig ble parodiert på NRK, har dype røtter i japansk tradisjon. De eldste variantene av denne underholdningsformen kan dateres helt tilbake til 700-tallet, og mye tyder på at de er enda eldre enn det.  Disse gameshowene utgjør en inngrodd del av den japanske kulturen og spiller en grunnleggende rolle for enhver japaners identitet og selvforståelse. Og dette gjelder ikke bare japanere. Japans enorme påvirkning på andre østasiatiske kulturer gjennom århundrene har ført til at det japanske gameshowet også med tiden har blitt en del av folkesjelen i land som Korea, Kina, Vietnam, Laos, Kambodsja, Thailand og Mongolia, medregnet disse nasjonenes diasporaer på andre kontinenter og ellers alle som har en eller annen genetisk forbindelse til disse folkene. Derfor er det beklagelig at NRK har tillatt seg å angripe denne essensielle delen av den østasiatiske raseånd på denne måten.  Würmstuggu berømmer derfor at

"Palestinerne burde vært utryddet fra jorden."

Den islamkritiske og proisraelske propagandaorganisasjonen Med Israel For Fred har en aktiv tilstedeværelse på Facebook. På organisasjonens Facebook-side og i gruppen " Nordmenn som støtter Israel " foregår det daglig livlig debatt om aktuelle temaer som opptar norske israelvenner: bibelske profetier om endetiden, muligheten for et renraset stor-Israel, Arbeiderpartiets bånd til nazismen og islam, nyhetsmedienes store antisemittiske/sosialistiske konspirasjon og fremfor alt - hvorvidt det eksisterer palestinere, og om disse menneskene har livets rett.  De fleste har vel etterhvert fått med seg at Facebook-kommentarer regnes som offentlige ytringer, og at dette medfører et redaksjonelt ansvar. Daglig leder Conrad Myrland og hans moderatorer har et svært avslappet forhold til dette. Det skal svært mye til før rasistiske kommentarer blir fjernet. Kanskje ikke så rart egentlig, i og med at organisasjonen ser på det som sin hovedoppgave å forsvare politikken til et