Gå til hovedinnhold

Nakensymjing om hausten: Demiurgiske samtalar under morgonsola (del 5)


Fem.


Ved eit vatn. Jorda er skrinn, så det er berre låge buskar og kratt. Sola er i ferd med å stå opp. Eit bål. Klede, verktøy papir ligg utover. Fuglekvitter. Av og til måkeskrik. Maron er naken. Vaxos er påkledd.

Vaxos.

Jo nærare eg kjem slutten, jo klarare vert byrjinga. Eg veit at eg er ein annan no, men eg veit betre kven eg var. Eg drøymde ikkje då.

Maron.

For du kunne ikkje sove.

Vaxos.

Nei, i barndomen søv ein ikkje. Ein er berre vaken i varierande grad. Alle sansar er med, og tankemønsteret endrar seg slett ikkje, sjølv om ein held auga igjen heile natta. Ein drøymer ikkje.

Maron.

Ein drøymer ikkje.

Vaxos.

Då eg kom hit til denne staden, var det med visse om at her skulle eg sanse, arbeide, sove. Her skulle eg leggje bak meg restane frå i går. Bli eit fritt menneske, avkledd, reint. Eg skulle dyrke hygienen og dei gode orda.

Maron.

Kvinne som ber vatn forbi her kvar morgon fortalde meg at ho hadde sett deg før.

Vaxos.

Ja, det er ikkje fyrste gong eg er her.

Maron.

Så du kjenner ho?

Vaxos.

Ikkje eigentleg. Men me har snakka saman. Me har sett kvarandre i auga, og ho har helt svalande vatn over meg meir enn ein gong.

Maron.

Alt kjem frå vatnet.

Vaxos.

«Jorda var aud og tom, mørker låg over djupet, og Guds ande svevde over vatnet», heiter det. Og «det skal bli ein kvelv midt i vatnet! Han skal skilja vatn frå vatn».

Maron.

Alt er vatn. Alt er eigentleg det det var i byrjinga. Eg også. Eg er eit barn. Eg er Barnet. Eg er barnet som badar nakent under morgonsola. Eg er barnet som ser verda utan å forstå. Eg er barnet som framleis trur det drøymer. Men eg er den same.

Vaxos.

Ja, du er den same.

Tre kvinner stig opp av vatnet. Dei har på seg fotside kjolar, den eine raud, den andre gul, den tredje grøn.

Den gule og Den grøne.

Me veit kor vegen går. Me har sett vegkryssa. Og me har følgd vegen til enden.

Den raude.

(Ser Vaxos og Maron) Kven er de? 

Maron. 

Ser de oss ikkje? Me gjev oss ikkje ut for å vere andre enn me er.

Vaxos.

Me kjem òg frå vatnet. Me er barn. Men me kan drøyme. Og draumen skal bere oss mot ei ukjend framtid. Draumen skal reinse verda.

Den gule.

Dei er barn. Framtida ligg ope. Fortida ligg aude. Kom.

Den grøne.

Her kan me ikkje vere.

Dei stig ned i vatnet igjen.

Vaxos.

Levande. Eg kjenner meg levande.

Maron.

Du lever medan sola skin, men når ho gøymer seg under horisinten, søv du.

Vaxos.

Ja, og drøymer.

Maron.

Drøymer.

Måkeskrika overdøver fuglekvitteret.Illustrasjon: Pierre Adolphe Valette
Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Hatpropaganda i skolebibliotekene

  Vi har mottatt et foruroligende brev fra en av våre lesere. Vi publiserer det i uavkortet form.  Kjære Würmstuggu Jeg er en kjærlig forelder til en 15-åring som går på ungdomsskolen. Her om dagen kom hen hjem og fortalte noe som rystet vår lille familie langt inn i ryggmargen. Dette hendte mens klassen var på biblioteket for å finne en bok å lese. Mens vår unge skoleelev gikk der mellom bokhyllene på jakt etter lesestoff, fikk hen øye på noen bøker hen har hørt meget om, men aldri lest. (Vi er påpasselige med å gi hen egnet litteratur med gode verdier.) Der stod nemlig «Harry Potter»-bøkene av J.K. Rowling i all sin fargerike, forlokkende prakt. Her må noen ha sovet i timen, tenkte vi, for ingen som følger med i nyhetsbildet kan vel ha unngått å få med seg at Rowling er en moderne hatprofet som sprer sin giftige transfobiske propaganda ikke bare på «sosiale medier», men også gjennom disse tilsynelatende harmløse barnebøkene og de filmene de er basert på. Da vårt barn konfronterte bib

Rasehets i NRK

  En ting mange ikke er klar over, er at japanske gameshow av den særegne typen som nylig ble parodiert på NRK, har dype røtter i japansk tradisjon. De eldste variantene av denne underholdningsformen kan dateres helt tilbake til 700-tallet, og mye tyder på at de er enda eldre enn det.  Disse gameshowene utgjør en inngrodd del av den japanske kulturen og spiller en grunnleggende rolle for enhver japaners identitet og selvforståelse. Og dette gjelder ikke bare japanere. Japans enorme påvirkning på andre østasiatiske kulturer gjennom århundrene har ført til at det japanske gameshowet også med tiden har blitt en del av folkesjelen i land som Korea, Kina, Vietnam, Laos, Kambodsja, Thailand og Mongolia, medregnet disse nasjonenes diasporaer på andre kontinenter og ellers alle som har en eller annen genetisk forbindelse til disse folkene. Derfor er det beklagelig at NRK har tillatt seg å angripe denne essensielle delen av den østasiatiske raseånd på denne måten.  Würmstuggu berømmer derfor at

"Palestinerne burde vært utryddet fra jorden."

Den islamkritiske og proisraelske propagandaorganisasjonen Med Israel For Fred har en aktiv tilstedeværelse på Facebook. På organisasjonens Facebook-side og i gruppen " Nordmenn som støtter Israel " foregår det daglig livlig debatt om aktuelle temaer som opptar norske israelvenner: bibelske profetier om endetiden, muligheten for et renraset stor-Israel, Arbeiderpartiets bånd til nazismen og islam, nyhetsmedienes store antisemittiske/sosialistiske konspirasjon og fremfor alt - hvorvidt det eksisterer palestinere, og om disse menneskene har livets rett.  De fleste har vel etterhvert fått med seg at Facebook-kommentarer regnes som offentlige ytringer, og at dette medfører et redaksjonelt ansvar. Daglig leder Conrad Myrland og hans moderatorer har et svært avslappet forhold til dette. Det skal svært mye til før rasistiske kommentarer blir fjernet. Kanskje ikke så rart egentlig, i og med at organisasjonen ser på det som sin hovedoppgave å forsvare politikken til et