Gå til hovedinnhold

En marxistisk stjerne er sluknet


Idag, 4. august 2019, døde en av 1970-tallets fremste sosialistledere. Nuon Chea var en av lederne i Røde Khmer og regimets viktigste ideolog. Han var Pol Pots  nestkommanderende og kjent som «Bror nr. 2».

Røde Khmer sikret seg kontrollen over Kambodsja våren 1975 og gikk umiddelbart i gang med å avskaffe kapitalismen og klassemotsetningene i det sørøstasiatiske landet som siden 1970 hadde vært styrt av den amerikansk-støttede general Lon Nol

I det klasseløse Demokratisk Kampuchea ble borgerskapets jernhånd erstattet med en sosialistisk ordning der folk ble nødt til å dyrke jorden på like fot, uansett om man hadde vært utbytter eller utbyttet tidligere. Gjenstridige elementer ble effektivt satt ut av spill av kadrene i Røde Khmer. Omtrent en fjerdedel av befolkningen viste seg dessverre å tilhøre kontrarevolusjonære samfunnslag og måtte derfor elimineres for å ha motarbeidet demokratiseringen og frigjøringen av landet.

I 1978 invaderte Vietnam, som hadde forlatt marxismen-leninismen til fordel for  revisjonismen, Demokratisk Kampuchea og i februar 1979 ble Røde Khmers regime avsatt.

I 2014 ble Nuon Chea dømt av en klassedomstol i Phnom Penh til livsvarig fengsel for sin innsats for det kambodsjanske folk.

(OK, 1,7-2,5 millioner (av en befolkning på 8 millioner) måtte bøte med livet for at den kambodsjanske sosialismen kunne virkeliggjøres, men man kan jo ikke lage omelett uten å knuse egg.)


Bilde: Wikimedia Commons

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Hatpropaganda i skolebibliotekene

  Vi har mottatt et foruroligende brev fra en av våre lesere. Vi publiserer det i uavkortet form.  Kjære Würmstuggu Jeg er en kjærlig forelder til en 15-åring som går på ungdomsskolen. Her om dagen kom hen hjem og fortalte noe som rystet vår lille familie langt inn i ryggmargen. Dette hendte mens klassen var på biblioteket for å finne en bok å lese. Mens vår unge skoleelev gikk der mellom bokhyllene på jakt etter lesestoff, fikk hen øye på noen bøker hen har hørt meget om, men aldri lest. (Vi er påpasselige med å gi hen egnet litteratur med gode verdier.) Der stod nemlig «Harry Potter»-bøkene av J.K. Rowling i all sin fargerike, forlokkende prakt. Her må noen ha sovet i timen, tenkte vi, for ingen som følger med i nyhetsbildet kan vel ha unngått å få med seg at Rowling er en moderne hatprofet som sprer sin giftige transfobiske propaganda ikke bare på «sosiale medier», men også gjennom disse tilsynelatende harmløse barnebøkene og de filmene de er basert på. Da vårt barn konfronterte bib

Rasehets i NRK

  En ting mange ikke er klar over, er at japanske gameshow av den særegne typen som nylig ble parodiert på NRK, har dype røtter i japansk tradisjon. De eldste variantene av denne underholdningsformen kan dateres helt tilbake til 700-tallet, og mye tyder på at de er enda eldre enn det.  Disse gameshowene utgjør en inngrodd del av den japanske kulturen og spiller en grunnleggende rolle for enhver japaners identitet og selvforståelse. Og dette gjelder ikke bare japanere. Japans enorme påvirkning på andre østasiatiske kulturer gjennom århundrene har ført til at det japanske gameshowet også med tiden har blitt en del av folkesjelen i land som Korea, Kina, Vietnam, Laos, Kambodsja, Thailand og Mongolia, medregnet disse nasjonenes diasporaer på andre kontinenter og ellers alle som har en eller annen genetisk forbindelse til disse folkene. Derfor er det beklagelig at NRK har tillatt seg å angripe denne essensielle delen av den østasiatiske raseånd på denne måten.  Würmstuggu berømmer derfor at

"Palestinerne burde vært utryddet fra jorden."

Den islamkritiske og proisraelske propagandaorganisasjonen Med Israel For Fred har en aktiv tilstedeværelse på Facebook. På organisasjonens Facebook-side og i gruppen " Nordmenn som støtter Israel " foregår det daglig livlig debatt om aktuelle temaer som opptar norske israelvenner: bibelske profetier om endetiden, muligheten for et renraset stor-Israel, Arbeiderpartiets bånd til nazismen og islam, nyhetsmedienes store antisemittiske/sosialistiske konspirasjon og fremfor alt - hvorvidt det eksisterer palestinere, og om disse menneskene har livets rett.  De fleste har vel etterhvert fått med seg at Facebook-kommentarer regnes som offentlige ytringer, og at dette medfører et redaksjonelt ansvar. Daglig leder Conrad Myrland og hans moderatorer har et svært avslappet forhold til dette. Det skal svært mye til før rasistiske kommentarer blir fjernet. Kanskje ikke så rart egentlig, i og med at organisasjonen ser på det som sin hovedoppgave å forsvare politikken til et