Gå til hovedinnhold

Om Ytringsfrihedens Skadevirkninger

 


Würmstuggu ser med Glæde at flere og flere nu tar Afstand fra disse nymodens liberale Idéer om «Pressefrihed» og «Ytringsfrihed». Vi var ganske mange der saa paa Etableringen af de nye «fremskridtsvenlige» Nyhetsblade og Aviser med en ikke ubetydelig Mengde Uro og Bekymring. Dette var Publicationer der for en stor Del blev drevet af Opkomlinger og rabulistisk Grums av lavere byrd. Hva Slags Erfaringer hadde saa disse at bringe til Torgs vedrørende Rigets Interesser? Og hvilke Idéer var det de tilsmudset det offentlige Ordskiftet med! Her lod man en Flodbølge af revolutionært, republikansk, ja saagar anarkistisk Tankegods fra de Franske Saloner slippe ind i vårt sunde Samfund. 


Og hvad gjorde vore Myndigheder med sagen? Ingenting. Ej heller gjorde de noget da de aller laveste Samfundsklasser begyndte at etablere sine egne Nyhedsblade. I Arbejder-Bladene blev det agiteret for Socialisme, almen stemmerett, økonomisk godt-gørelse for tapt Arbeid og andet der kun appellerer til de aller dovneste Dagdrivere og de der er så Ævne-løse at de ingen anden Udvej i Livet har, end at selge sin Arbeidskraft til den moderne Industri. Desværre har Industri-Ejerne ofte vist sig som en upaalidelig Gruppe der ofte har været mer optatt av at tjene Pænge, end at styrke Samfundsmoralen. 


Derfor er det med stor Glæde vi idag ser at den internationale Storkapitalen tar Ansvar og gør en Indsats for at styrke de vestlige Samfunds traditionelle Eliter i en tid der altfor længe har været preget af Uro og Nedbrydnings-Tendæncer. Med en vis Tilfrædshed ser vi nu at også de financielle Eliter indser hvilket farlig Experiment de sidste to hundrede Aars Liberalisme, med dens «Demokrati», «Tolerance» og «Ytringsfrihed» og andre revolutionære Slagord, har været. Det er selvfølgelig de store Amerikanske Selskaber der specialiserer sig inden Digital Technologi vi sigter til. Baade Google, Amazon, Zuckerberg-Koncernet, Twitter og De andre Leverandører af digital Information har endelig vist sig som ansvarlige Samfunds-Aktører og iverksatt Indskrænkninger i Frihederne til digitale Publicister, Informations-Leverandører og «Sociale Medier» for at bevare  Samfundets Moral og Stabilitet. Det som gjør at vi ser paa denne nye Udvikling med saa stor Optimisme, er at disse Koncernene nu gaar sammen og gør en fælles Indsats for at censurere Umoral og samfundsskadelig Informasjon, samt at modarbeide og Udestenge de mer uanstendige Konkurrenter paa det digitale Markedet.


Det glæder os at Eliterne er i ferd med at vaagne og ta ind over sig den usunde Udviklingen over de sidste par Aarhundreder. Ja, en kan vel sige at selve Processen startet med Gutenbergs Trykpræsse for et halvt Aartusinde siden. Den Konkurrance der har rådet på Idéernes Marked siden Gutenbergs Tid kan nu synes at være i Ferd med at erstattes av et sundt Monopol der er sig bevisst, hvad de Menneskelige Samfund egentlig trenger av Autoritet, Retledning og Stabilitet.


Vi bør være forsiktige med hvem vi giver Anledning til at sprede Information. Historien har vist oss at dette bør forbli et Privilegium der forbeholdes dem med magt, uddannelse og økonomiske midler.Bilde: Wikimedia Commons

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Hatpropaganda i skolebibliotekene

  Vi har mottatt et foruroligende brev fra en av våre lesere. Vi publiserer det i uavkortet form.  Kjære Würmstuggu Jeg er en kjærlig forelder til en 15-åring som går på ungdomsskolen. Her om dagen kom hen hjem og fortalte noe som rystet vår lille familie langt inn i ryggmargen. Dette hendte mens klassen var på biblioteket for å finne en bok å lese. Mens vår unge skoleelev gikk der mellom bokhyllene på jakt etter lesestoff, fikk hen øye på noen bøker hen har hørt meget om, men aldri lest. (Vi er påpasselige med å gi hen egnet litteratur med gode verdier.) Der stod nemlig «Harry Potter»-bøkene av J.K. Rowling i all sin fargerike, forlokkende prakt. Her må noen ha sovet i timen, tenkte vi, for ingen som følger med i nyhetsbildet kan vel ha unngått å få med seg at Rowling er en moderne hatprofet som sprer sin giftige transfobiske propaganda ikke bare på «sosiale medier», men også gjennom disse tilsynelatende harmløse barnebøkene og de filmene de er basert på. Da vårt barn konfronterte bib

Würmstuggu avslører: Vi trollet nyhetsbildet

  Den observante Würmstuggu -leser har nok fått med seg at vi ved enkelte anledninger har prøvd oss på den humoristiske genren «satire» i det siste. Vi innrømmer gjerne at vi har har latt oss inspirere av komikeren Andrew Doyles hyperwoke figur «Titania McGrath» . «Titania» var i utgangspunktet en parodikonto på Twitter, men har etterhvert også blitt spaltist i diverse publikasjoner, særlig Spike , og har dessuten gitt ut et par bøker.  Vi hadde også lyst til å lage figurer som kunne oppfattes som virkelige personer og levde et eget liv utenfor Würmstuggus spalter. Den siste tiden tiden har det pågått en debatt om fenomenet kanselleringskultur, altså forsøk på å frata folk jobben basert på meninger de gir uttrykk for. Dette er noe vi i redaksjonen har opplevd selv. Vi har lagt merke til at folk som støtter slike kanselleringsforsøk, vanligvis ut fra et «woke» venstreradikalt ståsted, som regel benekter at slikt finner sted, i hvert fall her i Norge. Derfor tenkte vi at dette kunne dan

Fra Würmstuggus postkasse: Om språket, historien og Instagram-antirasismen

  Vi har mottatt et brev fra en av våre lesere: Kjære Würmstuggu Jeg er en pensioneret Skolemand der undres: Hvad er Eders Syn paa den moderne antirasistiske Bevægelse slik den har manifestert sig i den offentlige Debat de senere Aar? Er I paa Parti med Fremtiden, eller tilhører I det socio-økonomiske Bundfald der kaldes «hvite, privilegerte Gubber»? De der bad Mig skrive dette Brev, opplyste Mig om at I tidvis publiserer meget avancered Stof der vanskeligt laar sig processere af unge Sind samt Sindene til eldre Borgere der plages af noget der visstnok kaldes «intellektuell Ladskab». Kan De venligst give Mig et svar paa dette? Med venlig hilsen «Pensioneret Skolemand» Redaktør Dalberg svarer: Jamal Sheik fikk mye oppmerksomhet for et års tid siden da han via sin Instagram-konto « rasisme_i_norge » kritiserte TV Norges fjernsynsserie « Nissene over skog og hei » for å ha med en «rasistisk» figur, Espen Eckbo s «Ernst Øystein», og sågar klarte å få strømmetjenesten D-Play til å av