Gå til hovedinnhold

SommerlektyreDet er sommer og ferietid. Late dager med sene frokoster, Reiseradioen og strandliv. Hvorfor ikke bruke sommerferien til å lese en bok eller to? Og hva egner seg vel bedre som sommerlektyre enn kirkehistorie?  Project Gutenberg har gjennom mange år digitalisert og tilgjengeliggjort en mengde bøker gratis på nett. Dette er i hovedsak eldre bøker som har endt opp i public domain. Finn frem din elektroniske leseinnretning og last ned disse bøkene før du går til stranden idag. Bøkene finnes både på ibooks og Amazons Kindle-app. Få på noe solkrem, hell noe kaldt i glasset og fordyp deg i Kristi jordiske legemes mangslungne historie.

Alfred Wesley Wishart: A Short History of Monks and Monasteries (1900)

Wishart
En god og informativ bok om kristen monastisisme gjennom historien, der hovedvekten ligger på katolsk ordensliv. Det gjøres rede for antikkens ørkenfedre, middelalderens klostervesen, tiggerordener og militære ordener og nyere ordener som jesuittene. Det settes også av plass til den engelske reformasjonens skjebnesvangre betydning for munkevesenet. Wishart, en amerikansk liberal ikke-katolsk teolog, peker både på positive og mindre positive sider ved klostervesen og ordensliv, både for kristen fromhet og samfunnet generelt.


William Holden Hutton: The Church and the Barbarians (1906) 
En velskrevet og engasjerende historisk gjennomgang av kirkehistorien fra senantiken til høymiddelalderen. Dette var en periode da Kirken var i sterk vekst både geografisk, organisatorisk og som politisk maktfaktor i Europa. Dette er også perioden da Kirken på mange måter fant sin foreløbig endelige form doktrinært og liturgisk. Som man forstår ut fra tittelen, fokuserer boken særlig på møtet mellom den romersk-kristne kulturen og den nord- og øst-europeiske hedendommen i folkevandringstiden.Elphège Vacandard: The Inquisition - A Critical and Historical Study of the Coercive Power of the Church (1907 på fransk, 1915 eng overs.)
Vacandard
En interessant bok av den franske teologen og historikeren E. Vacandard om en av den katolske kirkes mest beryktede - og misforståtte - institusjoner: inkvisisjonen. Hovedvekten ligger på middelalderens inkvisisjon, og Vacandard gir en nyansert fremstilling av dens teologiske og juridiske drivkrefter og dens kirkerettslige og statsrettslige praksis og status. En bok som er vel verd å få med seg.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Hatpropaganda i skolebibliotekene

  Vi har mottatt et foruroligende brev fra en av våre lesere. Vi publiserer det i uavkortet form.  Kjære Würmstuggu Jeg er en kjærlig forelder til en 15-åring som går på ungdomsskolen. Her om dagen kom hen hjem og fortalte noe som rystet vår lille familie langt inn i ryggmargen. Dette hendte mens klassen var på biblioteket for å finne en bok å lese. Mens vår unge skoleelev gikk der mellom bokhyllene på jakt etter lesestoff, fikk hen øye på noen bøker hen har hørt meget om, men aldri lest. (Vi er påpasselige med å gi hen egnet litteratur med gode verdier.) Der stod nemlig «Harry Potter»-bøkene av J.K. Rowling i all sin fargerike, forlokkende prakt. Her må noen ha sovet i timen, tenkte vi, for ingen som følger med i nyhetsbildet kan vel ha unngått å få med seg at Rowling er en moderne hatprofet som sprer sin giftige transfobiske propaganda ikke bare på «sosiale medier», men også gjennom disse tilsynelatende harmløse barnebøkene og de filmene de er basert på. Da vårt barn konfronterte bib

Rasehets i NRK

  En ting mange ikke er klar over, er at japanske gameshow av den særegne typen som nylig ble parodiert på NRK, har dype røtter i japansk tradisjon. De eldste variantene av denne underholdningsformen kan dateres helt tilbake til 700-tallet, og mye tyder på at de er enda eldre enn det.  Disse gameshowene utgjør en inngrodd del av den japanske kulturen og spiller en grunnleggende rolle for enhver japaners identitet og selvforståelse. Og dette gjelder ikke bare japanere. Japans enorme påvirkning på andre østasiatiske kulturer gjennom århundrene har ført til at det japanske gameshowet også med tiden har blitt en del av folkesjelen i land som Korea, Kina, Vietnam, Laos, Kambodsja, Thailand og Mongolia, medregnet disse nasjonenes diasporaer på andre kontinenter og ellers alle som har en eller annen genetisk forbindelse til disse folkene. Derfor er det beklagelig at NRK har tillatt seg å angripe denne essensielle delen av den østasiatiske raseånd på denne måten.  Würmstuggu berømmer derfor at

"Palestinerne burde vært utryddet fra jorden."

Den islamkritiske og proisraelske propagandaorganisasjonen Med Israel For Fred har en aktiv tilstedeværelse på Facebook. På organisasjonens Facebook-side og i gruppen " Nordmenn som støtter Israel " foregår det daglig livlig debatt om aktuelle temaer som opptar norske israelvenner: bibelske profetier om endetiden, muligheten for et renraset stor-Israel, Arbeiderpartiets bånd til nazismen og islam, nyhetsmedienes store antisemittiske/sosialistiske konspirasjon og fremfor alt - hvorvidt det eksisterer palestinere, og om disse menneskene har livets rett.  De fleste har vel etterhvert fått med seg at Facebook-kommentarer regnes som offentlige ytringer, og at dette medfører et redaksjonelt ansvar. Daglig leder Conrad Myrland og hans moderatorer har et svært avslappet forhold til dette. Det skal svært mye til før rasistiske kommentarer blir fjernet. Kanskje ikke så rart egentlig, i og med at organisasjonen ser på det som sin hovedoppgave å forsvare politikken til et