Gå til hovedinnhold

Sjokkbok om kjønn og samfunn


Roy Baumeister:
Is There Anything Good About Men: How Societies Flourish by Exploiting Men
Oxford University Press 2010

Bokanmeldelse av Håkon Daniel Myhre

Roy Baumeister er en kjent samfunnspsykolog som har skrevet vidtrekkende, både innenfor akademia og til et bredere publikum. Han er kanskje mest kjent for boken Evil: Inside Human Violence and Cruelty, der han snakker om menneskelig ondskap og hvordan det fungerer. I denne boken, Is There Anything Good About Men: How Societies Flourish by Exploiting Men, som kom ut i 2010, forsøker han å beskrive hvordan menn behandles av samfunn, hvordan menn fungerer, og hvordan forholdet mellom kjønnene best kan forstås, i historisk og sosiologisk perspektiv. 

Denne boken må sees som en motvekt mot et sterkt feministisk  perspektiv som dominerer "høykulturen». Dette perspektivet tar det for gitt at samfunnet kan forstås som en undertrykkelsesmekanisme som har holdt kvinner nede til menns fordel. Det er først i nyere tid at dette trykket har blitt lettet, primært av feminister, og det henger fortsatt mye igjen. Baumeister går imot dette, og forsøker å bygge et mer nyansert bildet av historien. Fremfor å påstå at “det er egentlig menn som er undertrykt”, argumenterer Baumeister for at menn og kvinner er forskjellige, og samfunn har ønsket å utnytte dem på forskjellige måter. Kort oppsummert, kvinner utnyttes for sin evne til å føde barn, menn utnyttes for sin evne til å stille sine liv i fare for sine samfunn.

Denne boken er stort sett ganske god. Den kunne hatt en lettere navigerbar noteseksjon, men Baumeister var mer opptatt av at den skulle være leselig enn lett å slå opp i. Den har en omfattende seksjon med noter, om man skulle være interessert i dypdykk. Videre er mesteparten av påstandene forholdsvis godt kjent, de bare presenteres ikke ofte sammen på denne måten. Om jeg har en kritikk, er det kanskje at forfatteren ofte gjentar sentrale poenger mer enn nødvendig. Alt i alt en fin, velskrevet bok, og et nyttig korrektiv til de sentrale fortellingene vi presenteres for i våre dager.

        

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Hatpropaganda i skolebibliotekene

  Vi har mottatt et foruroligende brev fra en av våre lesere. Vi publiserer det i uavkortet form.  Kjære Würmstuggu Jeg er en kjærlig forelder til en 15-åring som går på ungdomsskolen. Her om dagen kom hen hjem og fortalte noe som rystet vår lille familie langt inn i ryggmargen. Dette hendte mens klassen var på biblioteket for å finne en bok å lese. Mens vår unge skoleelev gikk der mellom bokhyllene på jakt etter lesestoff, fikk hen øye på noen bøker hen har hørt meget om, men aldri lest. (Vi er påpasselige med å gi hen egnet litteratur med gode verdier.) Der stod nemlig «Harry Potter»-bøkene av J.K. Rowling i all sin fargerike, forlokkende prakt. Her må noen ha sovet i timen, tenkte vi, for ingen som følger med i nyhetsbildet kan vel ha unngått å få med seg at Rowling er en moderne hatprofet som sprer sin giftige transfobiske propaganda ikke bare på «sosiale medier», men også gjennom disse tilsynelatende harmløse barnebøkene og de filmene de er basert på. Da vårt barn konfronterte bib

Rasehets i NRK

  En ting mange ikke er klar over, er at japanske gameshow av den særegne typen som nylig ble parodiert på NRK, har dype røtter i japansk tradisjon. De eldste variantene av denne underholdningsformen kan dateres helt tilbake til 700-tallet, og mye tyder på at de er enda eldre enn det.  Disse gameshowene utgjør en inngrodd del av den japanske kulturen og spiller en grunnleggende rolle for enhver japaners identitet og selvforståelse. Og dette gjelder ikke bare japanere. Japans enorme påvirkning på andre østasiatiske kulturer gjennom århundrene har ført til at det japanske gameshowet også med tiden har blitt en del av folkesjelen i land som Korea, Kina, Vietnam, Laos, Kambodsja, Thailand og Mongolia, medregnet disse nasjonenes diasporaer på andre kontinenter og ellers alle som har en eller annen genetisk forbindelse til disse folkene. Derfor er det beklagelig at NRK har tillatt seg å angripe denne essensielle delen av den østasiatiske raseånd på denne måten.  Würmstuggu berømmer derfor at

"Palestinerne burde vært utryddet fra jorden."

Den islamkritiske og proisraelske propagandaorganisasjonen Med Israel For Fred har en aktiv tilstedeværelse på Facebook. På organisasjonens Facebook-side og i gruppen " Nordmenn som støtter Israel " foregår det daglig livlig debatt om aktuelle temaer som opptar norske israelvenner: bibelske profetier om endetiden, muligheten for et renraset stor-Israel, Arbeiderpartiets bånd til nazismen og islam, nyhetsmedienes store antisemittiske/sosialistiske konspirasjon og fremfor alt - hvorvidt det eksisterer palestinere, og om disse menneskene har livets rett.  De fleste har vel etterhvert fått med seg at Facebook-kommentarer regnes som offentlige ytringer, og at dette medfører et redaksjonelt ansvar. Daglig leder Conrad Myrland og hans moderatorer har et svært avslappet forhold til dette. Det skal svært mye til før rasistiske kommentarer blir fjernet. Kanskje ikke så rart egentlig, i og med at organisasjonen ser på det som sin hovedoppgave å forsvare politikken til et