Gå til hovedinnhold

I write the wrongs of the world

Enhver står fritt til å gi avkall på fornuften og hengi seg til fantasiens forlokkende fristelser, og ingen kan med trussel om statlig sanksjonert straff nektes å oppfordre andre til å gjøre det samme. Men uansett hvor intenst ønsket om å frigjøre seg fra virkelighetens lover er, er det et ufravikelig faktum at ethvert forsøk på å besvangre den objektivt eksisterende verden med fiksjonens potensialitet, er dømt til å mislykkes. Det 19. århundre så mange forsøk på å dekonstruere verden og smitte den med språklige virus og patologisk demagogi. Idag er hverken Hegel, Marx eller Nietzsche mer enn bleknede fantomer på historiens scene - kuriøse karakterer i sin tids store drama - kampen mellom fakta og fiksjon i optimismens århundre. Men kampen har fortsatt inn i vår egen tid, og smitten er bevart i betydelige deler av den akademiske og politiske diskursen. Innenfor en del av samfunnsvidenskapene og humaniora ser vi stadig at kampen mot virkeligheten fortsetter i en form for teori som minner mer om magiske besvergelser enn rasjonell analyse og forsøksvis objektiv deskripsjon. Og i en stadig større del av det politiske spektrum ser vi en økende aksept og aktiv kamp for å innvilge enkeltindividers fantasier formell status innen lovverk og offentlig forvaltning. Ja, selv grammatikken må modifiseres for å gi fiksjonen plass i den virkelige verden. Forholdet mellom fiksjon og virkelighet spiller også en sentral rolle i Grant Morrison og Chas Truogs run på tegneserien Animal Man (DC Comics, 1988-1990). Her møter vi en superhelt som gradvis oppnår bevissthet om at det eksisterer en virkelighet "utenfor" hans egen, en verden på et høyere plan som har direkte innvirkning på hans egen. Til slutt erkjenner Animal Man at han er en fiktiv person i et fiktivt univers, og i seriens klimaktiske avslutning møter han forfatteren selv, som innrømmer at alle prøvelsene og tragediene Animal Man har vært utsatt for i løpet av serien, ja hele hans eksistens, kun har vært et forsøk på å underholde leseren. Det vi som lever i den virkelige verden (forutsatt at vår verden er den virkelige) ser idag, er på mange måter det motsatte. Det gjøres iherdige forsøk på å gjøre den objektivt eksisterende virkelighet til en fiksjon, der subjektive vurderinger og kreativ identitetsdannelse ikke bare skal kunne aksepteres som en legitim fortolkningsramme, men også anses som virkelighetens fundament. Vi har sett gang på gang at når de som har definisjonsmakt i samfunnet kaster rasjonaliteten ut av vinduet og erstatter den med språkmagi, følelser, særrettigheter og offermentalitet, vil livets og enkeltindividets verdi devalueres og vold bli eneste kilde til makt.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Hatpropaganda i skolebibliotekene

  Vi har mottatt et foruroligende brev fra en av våre lesere. Vi publiserer det i uavkortet form.  Kjære Würmstuggu Jeg er en kjærlig forelder til en 15-åring som går på ungdomsskolen. Her om dagen kom hen hjem og fortalte noe som rystet vår lille familie langt inn i ryggmargen. Dette hendte mens klassen var på biblioteket for å finne en bok å lese. Mens vår unge skoleelev gikk der mellom bokhyllene på jakt etter lesestoff, fikk hen øye på noen bøker hen har hørt meget om, men aldri lest. (Vi er påpasselige med å gi hen egnet litteratur med gode verdier.) Der stod nemlig «Harry Potter»-bøkene av J.K. Rowling i all sin fargerike, forlokkende prakt. Her må noen ha sovet i timen, tenkte vi, for ingen som følger med i nyhetsbildet kan vel ha unngått å få med seg at Rowling er en moderne hatprofet som sprer sin giftige transfobiske propaganda ikke bare på «sosiale medier», men også gjennom disse tilsynelatende harmløse barnebøkene og de filmene de er basert på. Da vårt barn konfronterte bib

Rasehets i NRK

  En ting mange ikke er klar over, er at japanske gameshow av den særegne typen som nylig ble parodiert på NRK, har dype røtter i japansk tradisjon. De eldste variantene av denne underholdningsformen kan dateres helt tilbake til 700-tallet, og mye tyder på at de er enda eldre enn det.  Disse gameshowene utgjør en inngrodd del av den japanske kulturen og spiller en grunnleggende rolle for enhver japaners identitet og selvforståelse. Og dette gjelder ikke bare japanere. Japans enorme påvirkning på andre østasiatiske kulturer gjennom århundrene har ført til at det japanske gameshowet også med tiden har blitt en del av folkesjelen i land som Korea, Kina, Vietnam, Laos, Kambodsja, Thailand og Mongolia, medregnet disse nasjonenes diasporaer på andre kontinenter og ellers alle som har en eller annen genetisk forbindelse til disse folkene. Derfor er det beklagelig at NRK har tillatt seg å angripe denne essensielle delen av den østasiatiske raseånd på denne måten.  Würmstuggu berømmer derfor at

"Palestinerne burde vært utryddet fra jorden."

Den islamkritiske og proisraelske propagandaorganisasjonen Med Israel For Fred har en aktiv tilstedeværelse på Facebook. På organisasjonens Facebook-side og i gruppen " Nordmenn som støtter Israel " foregår det daglig livlig debatt om aktuelle temaer som opptar norske israelvenner: bibelske profetier om endetiden, muligheten for et renraset stor-Israel, Arbeiderpartiets bånd til nazismen og islam, nyhetsmedienes store antisemittiske/sosialistiske konspirasjon og fremfor alt - hvorvidt det eksisterer palestinere, og om disse menneskene har livets rett.  De fleste har vel etterhvert fått med seg at Facebook-kommentarer regnes som offentlige ytringer, og at dette medfører et redaksjonelt ansvar. Daglig leder Conrad Myrland og hans moderatorer har et svært avslappet forhold til dette. Det skal svært mye til før rasistiske kommentarer blir fjernet. Kanskje ikke så rart egentlig, i og med at organisasjonen ser på det som sin hovedoppgave å forsvare politikken til et