Gå til hovedinnhold

I write the wrongs of the worldEnhver står fritt til å gi avkall på fornuften og hengi seg til fantasiens forlokkende fristelser, og ingen kan med trussel om statlig sanksjonert straff nektes å oppfordre andre til å gjøre det samme. Men uansett hvor intenst ønsket om å frigjøre seg fra virkelighetens lover er, er det et ufravikelig faktum at ethvert forsøk på å besvangre den objektivt eksisterende verden med fiksjonens potensialitet, er dømt til å mislykkes. Det 19. århundre så mange forsøk på å dekonstruere verden og smitte den med språklige virus og patologisk demagogi. Idag er hverken Hegel, Marx eller Nietzsche mer enn bleknede fantomer på historiens scene - kuriøse karakterer i sin tids store drama - kampen mellom fakta og fiksjon i optimismens århundre. Men kampen har fortsatt inn i vår egen tid, og smitten er bevart i betydelige deler av den akademiske og politiske diskursen. Innenfor en del av samfunnsvidenskapene og humaniora ser vi stadig at kampen mot virkeligheten fortsetter i en form for teori som minner mer om magiske besvergelser enn rasjonell analyse og forsøksvis objektiv deskripsjon. Og i en stadig større del av det politiske spektrum ser vi en økende aksept og aktiv kamp for å innvilge enkeltindividers fantasier formell status innen lovverk og offentlig forvaltning. Ja, selv grammatikken må modifiseres for å gi fiksjonen plass i den virkelige verden. Forholdet mellom fiksjon og virkelighet spiller også en sentral rolle i Grant Morrison og Chas Truogs run på tegneserien Animal Man (DC Comics, 1988-1990). Her møter vi en superhelt som gradvis oppnår bevissthet om at det eksisterer en virkelighet "utenfor" hans egen, en verden på et høyere plan som har direkte innvirkning på hans egen. Til slutt erkjenner Animal Man at han er en fiktiv person i et fiktivt univers, og i seriens klimaktiske avslutning møter han forfatteren selv, som innrømmer at alle prøvelsene og tragediene Animal Man har vært utsatt for i løpet av serien, ja hele hans eksistens, kun har vært et forsøk på å underholde leserne. Det vi som lever i den virkelige verden (forutsatt at vår verden er den virkelige) ser idag, er på mange måter det motsatte. Det gjøres iherdige forsøk på å gjøre den objektivt eksisterende virkelighet til en fiksjon, der subjektive vurderinger og kreativ identitetsdannelse ikke bare skal kunne aksepteres som en legitim fortolkningsramme, men også anses som virkelighetens fundament. Vi har sett gang på gang at når de som har definisjonsmakt i samfunnet, kaster rasjonaliteten ut av vinduet og erstatter den med språkmagi, følelser, særrettigheter og offermentalitet, vil livets og enkeltindividets verdi devalueres og vold bli eneste kilde til makt.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Hatpropaganda i skolebibliotekene

  Vi har mottatt et foruroligende brev fra en av våre lesere. Vi publiserer det i uavkortet form.  Kjære Würmstuggu Jeg er en kjærlig forelder til en 15-åring som går på ungdomsskolen. Her om dagen kom hen hjem og fortalte noe som rystet vår lille familie langt inn i ryggmargen. Dette hendte mens klassen var på biblioteket for å finne en bok å lese. Mens vår unge skoleelev gikk der mellom bokhyllene på jakt etter lesestoff, fikk hen øye på noen bøker hen har hørt meget om, men aldri lest. (Vi er påpasselige med å gi hen egnet litteratur med gode verdier.) Der stod nemlig «Harry Potter»-bøkene av J.K. Rowling i all sin fargerike, forlokkende prakt. Her må noen ha sovet i timen, tenkte vi, for ingen som følger med i nyhetsbildet kan vel ha unngått å få med seg at Rowling er en moderne hatprofet som sprer sin giftige transfobiske propaganda ikke bare på «sosiale medier», men også gjennom disse tilsynelatende harmløse barnebøkene og de filmene de er basert på. Da vårt barn konfronterte bib

Würmstuggu avslører: Vi trollet nyhetsbildet

  Den observante Würmstuggu -leser har nok fått med seg at vi ved enkelte anledninger har prøvd oss på den humoristiske genren «satire» i det siste. Vi innrømmer gjerne at vi har har latt oss inspirere av komikeren Andrew Doyles hyperwoke figur «Titania McGrath» . «Titania» var i utgangspunktet en parodikonto på Twitter, men har etterhvert også blitt spaltist i diverse publikasjoner, særlig Spike , og har dessuten gitt ut et par bøker.  Vi hadde også lyst til å lage figurer som kunne oppfattes som virkelige personer og levde et eget liv utenfor Würmstuggus spalter. Den siste tiden tiden har det pågått en debatt om fenomenet kanselleringskultur, altså forsøk på å frata folk jobben basert på meninger de gir uttrykk for. Dette er noe vi i redaksjonen har opplevd selv. Vi har lagt merke til at folk som støtter slike kanselleringsforsøk, vanligvis ut fra et «woke» venstreradikalt ståsted, som regel benekter at slikt finner sted, i hvert fall her i Norge. Derfor tenkte vi at dette kunne dan

Fra Würmstuggus postkasse: Om språket, historien og Instagram-antirasismen

  Vi har mottatt et brev fra en av våre lesere: Kjære Würmstuggu Jeg er en pensioneret Skolemand der undres: Hvad er Eders Syn paa den moderne antirasistiske Bevægelse slik den har manifestert sig i den offentlige Debat de senere Aar? Er I paa Parti med Fremtiden, eller tilhører I det socio-økonomiske Bundfald der kaldes «hvite, privilegerte Gubber»? De der bad Mig skrive dette Brev, opplyste Mig om at I tidvis publiserer meget avancered Stof der vanskeligt laar sig processere af unge Sind samt Sindene til eldre Borgere der plages af noget der visstnok kaldes «intellektuell Ladskab». Kan De venligst give Mig et svar paa dette? Med venlig hilsen «Pensioneret Skolemand» Redaktør Dalberg svarer: Jamal Sheik fikk mye oppmerksomhet for et års tid siden da han via sin Instagram-konto « rasisme_i_norge » kritiserte TV Norges fjernsynsserie « Nissene over skog og hei » for å ha med en «rasistisk» figur, Espen Eckbo s «Ernst Øystein», og sågar klarte å få strømmetjenesten D-Play til å av