Gå til hovedinnhold

Tekst


denne teksten starter med ordene "denne" og "teksten" og slutter med en metafor vi foreløbig ikke skal avsløre. Leseren vil merke seg at forfatteren benytter seg av en noe uortodoks ortografi, i og med at han starter setningen med liten bokstav, noe som kan skyldes slurv eller kanskje heller må sees på som en avslappet, ja, nærmest anarkistisk innstilling til språkets regler og formverk. (Det kan også tenkes at forfatteren på et subtilt vis forsøker å helgardere seg og komme eventuelle anklager om rettskrivnings- og tegnsetningsfeil i forkjøpet ved å antyde at alle slike feil er tilsiktet.) Videre vil leseren legge merke til at teksten umiddelbart går inn på et selvrefererende spor og begynner å kommentere seg selv, som om teksten kun eksisterer for seg selv, som ren tekst uten referanse til den ytre virkelighet og tilsynelatende uten å ha som formål å kommunisere et budskap. Forfatteren har allerede gitt seg selv til kjenne (gjennom bruk av pronomenet "han" og dermed indikert at han er av hankjønn, selv om det må nevnes at "han" også kan brukes kjønnsnøytralt innenfor tradisjonell norsk språkbruk) og presentert mulige motiver for tekstens ortografiske, grammatiske og syntaktiske fremtoning, men ellers synes han å være usynlig, intet mer enn en årsak til tekstens eksistens. Selv om tekstens tilblivelsesprosess rent kausalt forutsetter et tenkende individ med en viss kontroll over språk, tanker og fingre (med mindre teksten er diktert, i hvilket tilfelle den i stedet for fingerkontroll forutsetter kontroll over taleorganene), er forfatterens beveggrunner for å skrive teksten fortsatt skjult i det ytterste mørke.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Hatpropaganda i skolebibliotekene

  Vi har mottatt et foruroligende brev fra en av våre lesere. Vi publiserer det i uavkortet form.  Kjære Würmstuggu Jeg er en kjærlig forelder til en 15-åring som går på ungdomsskolen. Her om dagen kom hen hjem og fortalte noe som rystet vår lille familie langt inn i ryggmargen. Dette hendte mens klassen var på biblioteket for å finne en bok å lese. Mens vår unge skoleelev gikk der mellom bokhyllene på jakt etter lesestoff, fikk hen øye på noen bøker hen har hørt meget om, men aldri lest. (Vi er påpasselige med å gi hen egnet litteratur med gode verdier.) Der stod nemlig «Harry Potter»-bøkene av J.K. Rowling i all sin fargerike, forlokkende prakt. Her må noen ha sovet i timen, tenkte vi, for ingen som følger med i nyhetsbildet kan vel ha unngått å få med seg at Rowling er en moderne hatprofet som sprer sin giftige transfobiske propaganda ikke bare på «sosiale medier», men også gjennom disse tilsynelatende harmløse barnebøkene og de filmene de er basert på. Da vårt barn konfronterte bib

Würmstuggu avslører: Vi trollet nyhetsbildet

  Den observante Würmstuggu -leser har nok fått med seg at vi ved enkelte anledninger har prøvd oss på den humoristiske genren «satire» i det siste. Vi innrømmer gjerne at vi har har latt oss inspirere av komikeren Andrew Doyles hyperwoke figur «Titania McGrath» . «Titania» var i utgangspunktet en parodikonto på Twitter, men har etterhvert også blitt spaltist i diverse publikasjoner, særlig Spike , og har dessuten gitt ut et par bøker.  Vi hadde også lyst til å lage figurer som kunne oppfattes som virkelige personer og levde et eget liv utenfor Würmstuggus spalter. Den siste tiden tiden har det pågått en debatt om fenomenet kanselleringskultur, altså forsøk på å frata folk jobben basert på meninger de gir uttrykk for. Dette er noe vi i redaksjonen har opplevd selv. Vi har lagt merke til at folk som støtter slike kanselleringsforsøk, vanligvis ut fra et «woke» venstreradikalt ståsted, som regel benekter at slikt finner sted, i hvert fall her i Norge. Derfor tenkte vi at dette kunne dan

Fra Würmstuggus postkasse: Om språket, historien og Instagram-antirasismen

  Vi har mottatt et brev fra en av våre lesere: Kjære Würmstuggu Jeg er en pensioneret Skolemand der undres: Hvad er Eders Syn paa den moderne antirasistiske Bevægelse slik den har manifestert sig i den offentlige Debat de senere Aar? Er I paa Parti med Fremtiden, eller tilhører I det socio-økonomiske Bundfald der kaldes «hvite, privilegerte Gubber»? De der bad Mig skrive dette Brev, opplyste Mig om at I tidvis publiserer meget avancered Stof der vanskeligt laar sig processere af unge Sind samt Sindene til eldre Borgere der plages af noget der visstnok kaldes «intellektuell Ladskab». Kan De venligst give Mig et svar paa dette? Med venlig hilsen «Pensioneret Skolemand» Redaktør Dalberg svarer: Jamal Sheik fikk mye oppmerksomhet for et års tid siden da han via sin Instagram-konto « rasisme_i_norge » kritiserte TV Norges fjernsynsserie « Nissene over skog og hei » for å ha med en «rasistisk» figur, Espen Eckbo s «Ernst Øystein», og sågar klarte å få strømmetjenesten D-Play til å av