Gå til hovedinnhold

Tekst


denne teksten starter med ordene "denne" og "teksten" og slutter med en metafor vi foreløbig ikke skal avsløre. Leseren vil merke seg at forfatteren benytter seg av en noe uortodoks ortografi, i og med at han starter setningen med liten bokstav, noe som kan skyldes slurv eller kanskje heller må sees på som en avslappet, ja, nærmest anarkistisk innstilling til språkets regler og formverk. (Det kan også tenkes at forfatteren på et subtilt vis forsøker å helgardere seg og komme eventuelle anklager om rettskrivnings- og tegnsetningsfeil i forkjøpet ved å antyde at alle slike feil er tilsiktet.) Videre vil leseren legge merke til at teksten umiddelbart går inn på et selvrefererende spor og begynner å kommentere seg selv, som om teksten kun eksisterer for seg selv, som ren tekst uten referanse til den ytre virkelighet og tilsynelatende uten å ha som formål å kommunisere et budskap. Forfatteren har allerede gitt seg selv til kjenne (gjennom bruk av pronomenet "han" og dermed indikert at han er av hankjønn, selv om det må nevnes at "han" også kan brukes kjønnsnøytralt innenfor tradisjonell norsk språkbruk) og presentert mulige motiver for tekstens ortografiske, grammatiske og syntaktiske fremtoning, men ellers synes han å være usynlig, intet mer enn en årsak til tekstens eksistens. Selv om tekstens tilblivelsesprosess rent kausalt forutsetter et tenkende individ med en viss kontroll over språk, tanker og fingre (med mindre teksten er diktert, i hvilket tilfelle den i stedet for fingerkontroll forutsetter kontroll over taleorganene), er forfatterens beveggrunner for å skrive teksten fortsatt skjult i det ytterste mørke.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Hatpropaganda i skolebibliotekene

  Vi har mottatt et foruroligende brev fra en av våre lesere. Vi publiserer det i uavkortet form.  Kjære Würmstuggu Jeg er en kjærlig forelder til en 15-åring som går på ungdomsskolen. Her om dagen kom hen hjem og fortalte noe som rystet vår lille familie langt inn i ryggmargen. Dette hendte mens klassen var på biblioteket for å finne en bok å lese. Mens vår unge skoleelev gikk der mellom bokhyllene på jakt etter lesestoff, fikk hen øye på noen bøker hen har hørt meget om, men aldri lest. (Vi er påpasselige med å gi hen egnet litteratur med gode verdier.) Der stod nemlig «Harry Potter»-bøkene av J.K. Rowling i all sin fargerike, forlokkende prakt. Her må noen ha sovet i timen, tenkte vi, for ingen som følger med i nyhetsbildet kan vel ha unngått å få med seg at Rowling er en moderne hatprofet som sprer sin giftige transfobiske propaganda ikke bare på «sosiale medier», men også gjennom disse tilsynelatende harmløse barnebøkene og de filmene de er basert på. Da vårt barn konfronterte bib

Rasehets i NRK

  En ting mange ikke er klar over, er at japanske gameshow av den særegne typen som nylig ble parodiert på NRK, har dype røtter i japansk tradisjon. De eldste variantene av denne underholdningsformen kan dateres helt tilbake til 700-tallet, og mye tyder på at de er enda eldre enn det.  Disse gameshowene utgjør en inngrodd del av den japanske kulturen og spiller en grunnleggende rolle for enhver japaners identitet og selvforståelse. Og dette gjelder ikke bare japanere. Japans enorme påvirkning på andre østasiatiske kulturer gjennom århundrene har ført til at det japanske gameshowet også med tiden har blitt en del av folkesjelen i land som Korea, Kina, Vietnam, Laos, Kambodsja, Thailand og Mongolia, medregnet disse nasjonenes diasporaer på andre kontinenter og ellers alle som har en eller annen genetisk forbindelse til disse folkene. Derfor er det beklagelig at NRK har tillatt seg å angripe denne essensielle delen av den østasiatiske raseånd på denne måten.  Würmstuggu berømmer derfor at

"Palestinerne burde vært utryddet fra jorden."

Den islamkritiske og proisraelske propagandaorganisasjonen Med Israel For Fred har en aktiv tilstedeværelse på Facebook. På organisasjonens Facebook-side og i gruppen " Nordmenn som støtter Israel " foregår det daglig livlig debatt om aktuelle temaer som opptar norske israelvenner: bibelske profetier om endetiden, muligheten for et renraset stor-Israel, Arbeiderpartiets bånd til nazismen og islam, nyhetsmedienes store antisemittiske/sosialistiske konspirasjon og fremfor alt - hvorvidt det eksisterer palestinere, og om disse menneskene har livets rett.  De fleste har vel etterhvert fått med seg at Facebook-kommentarer regnes som offentlige ytringer, og at dette medfører et redaksjonelt ansvar. Daglig leder Conrad Myrland og hans moderatorer har et svært avslappet forhold til dette. Det skal svært mye til før rasistiske kommentarer blir fjernet. Kanskje ikke så rart egentlig, i og med at organisasjonen ser på det som sin hovedoppgave å forsvare politikken til et