Gå til hovedinnhold

All earth was but one thought--and that was death

There's a song in the silence, weaving in and out of time.
We are notes in the music, searching for remembered rhyme.
- Kiss, "Odyssey"

Rettferdighet og rasjonalitet er verdier som må forsvares, fysisk og fremfor alt intellektuelt. Men før de kan forsvares, må de konseptualiseres, defineres og problematiseres. Den evige kamp mot de vage forestillinger og de grunnløse antagelser utkjempes fra tropiske jungler såvel som fra sentraleuropeiske tenkeres studérkamre.
Det er ikke ofte jeg kjøper Fantomet. Hovedserien er stort sett alltid begredelig lesning, med manus og tegninger som ligger langt under standarden man er vant med i den serietradisjonen det er mest nærliggende å sammenligne Fantomet med - amerikanske superheltserier. Men når redaksjonen tydeligvis insisterer på for enhver pris å opprettholde seriens minst tiltalende elementer - simplistiske plot, minimalistiske persontegninger og den mest endimensjonale helten man kan tenke seg, er det kanskje ikke så rart at ingen av forfatterne klarer å gjøre noe interessant med serien. Heller ikke "Dødens citadell" av Alex Saviuk og David Bishop i Fantomet nr. 9/10 2014 er verdt å lese.
Fantomet har imidlertid gode biserier fra tid til annen. Skorpionen av Stephen Desberg og Enrico Marini er et godt eksempel. Dette nummeret gjengir hele album 2 "Pavens hemmelighet" i denne belgisk-italienske spenningsserien. Serien handler om en eventyrer og relikvietyv som opererer i 1700-tallets Roma. Handlingen, som utspiller seg i Den evige stad med opplysningstidens Europa som bakteppe, spinner rundt skygger fra fortiden, intriger og brutal maktkamp i det romerske aristokratiet og blant prelatene ved Den hellige stol i en tid da geistlige embeder hadde vel så mye politisk som åndelig betydning. Opplysningstidens antiklerikalisme og politiske ideer om folkesuverenitet spiller en sentral rolle både i plot og personskildringer, og man skjønner at både forfatter og tegner kjenner perioden godt. Serien er actionpreget, humørfylt og veltegnet (selv om reproduksjonen og det lille formatet ikke yter Marinis tegninger full rettferdighet). 

Mens vi først er inne på politiske ideer, vil jeg benytte anledningen til på det sterkeste å anbefale The Open Society and Its Enemies av den østerrikske filosofen Karl Popper (1902-1994). Dette tobindsverket, som ble skrevet under annen verdenskrig og utkom i 1945, tar for seg idésystemer som Popper gir benevnelsen historisisme. Dette er systemer som har som en grunnforutsetning at historien styres av universelle lover, og at det er mulig, så sant man har et korrekt filosofisk system å støtte seg på, å avdekke lovmessighetene i den historiske utviklingen og dermed også å øyne Historiens Mål. Poppers sentrale tese er at en historisistisk verdensanskuelse ligger til grunn for de totalitære ideologienes, i særdeleshet marxismens og nasjonalsosialismens, krav om underkastelsen av individet til fordel for kollektivet. På samme måte må man også forstå disse ideologienes tilbøyelighet til å akseptere nærmest uendelige tap av menneskeliv så lenge samfunnet beveger seg i riktig retning. Kort sagt er The Open Society... en grundig avkledning av Platon, Hegel og Marx og et forsvar for rasjonalitet og det åpne, liberale demokrati. Popper bruker mye plass på å peke ut feilaktige premisser, fraværende empiri, logiske inkonsistenser og generell irrasjonalitet i disse filosofenes tenkning, og han legger for dagen adskillig pedagogisk fingerspitzgefühl. Check it out!

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Hatpropaganda i skolebibliotekene

  Vi har mottatt et foruroligende brev fra en av våre lesere. Vi publiserer det i uavkortet form.  Kjære Würmstuggu Jeg er en kjærlig forelder til en 15-åring som går på ungdomsskolen. Her om dagen kom hen hjem og fortalte noe som rystet vår lille familie langt inn i ryggmargen. Dette hendte mens klassen var på biblioteket for å finne en bok å lese. Mens vår unge skoleelev gikk der mellom bokhyllene på jakt etter lesestoff, fikk hen øye på noen bøker hen har hørt meget om, men aldri lest. (Vi er påpasselige med å gi hen egnet litteratur med gode verdier.) Der stod nemlig «Harry Potter»-bøkene av J.K. Rowling i all sin fargerike, forlokkende prakt. Her må noen ha sovet i timen, tenkte vi, for ingen som følger med i nyhetsbildet kan vel ha unngått å få med seg at Rowling er en moderne hatprofet som sprer sin giftige transfobiske propaganda ikke bare på «sosiale medier», men også gjennom disse tilsynelatende harmløse barnebøkene og de filmene de er basert på. Da vårt barn konfronterte bib

Rasehets i NRK

  En ting mange ikke er klar over, er at japanske gameshow av den særegne typen som nylig ble parodiert på NRK, har dype røtter i japansk tradisjon. De eldste variantene av denne underholdningsformen kan dateres helt tilbake til 700-tallet, og mye tyder på at de er enda eldre enn det.  Disse gameshowene utgjør en inngrodd del av den japanske kulturen og spiller en grunnleggende rolle for enhver japaners identitet og selvforståelse. Og dette gjelder ikke bare japanere. Japans enorme påvirkning på andre østasiatiske kulturer gjennom århundrene har ført til at det japanske gameshowet også med tiden har blitt en del av folkesjelen i land som Korea, Kina, Vietnam, Laos, Kambodsja, Thailand og Mongolia, medregnet disse nasjonenes diasporaer på andre kontinenter og ellers alle som har en eller annen genetisk forbindelse til disse folkene. Derfor er det beklagelig at NRK har tillatt seg å angripe denne essensielle delen av den østasiatiske raseånd på denne måten.  Würmstuggu berømmer derfor at

"Palestinerne burde vært utryddet fra jorden."

Den islamkritiske og proisraelske propagandaorganisasjonen Med Israel For Fred har en aktiv tilstedeværelse på Facebook. På organisasjonens Facebook-side og i gruppen " Nordmenn som støtter Israel " foregår det daglig livlig debatt om aktuelle temaer som opptar norske israelvenner: bibelske profetier om endetiden, muligheten for et renraset stor-Israel, Arbeiderpartiets bånd til nazismen og islam, nyhetsmedienes store antisemittiske/sosialistiske konspirasjon og fremfor alt - hvorvidt det eksisterer palestinere, og om disse menneskene har livets rett.  De fleste har vel etterhvert fått med seg at Facebook-kommentarer regnes som offentlige ytringer, og at dette medfører et redaksjonelt ansvar. Daglig leder Conrad Myrland og hans moderatorer har et svært avslappet forhold til dette. Det skal svært mye til før rasistiske kommentarer blir fjernet. Kanskje ikke så rart egentlig, i og med at organisasjonen ser på det som sin hovedoppgave å forsvare politikken til et