Gå til hovedinnhold

Wer reitet so spät durch Nacht und Wind?


Vi lever i tøffe tider. Lite er igjen av uskylden som har preget Norriges rige gjennom mesteparten av det drøye århundret som er gått siden vi som nasjon gjenvant vår selvstendighet. Nå ser vi stortingsrepresentanter som ikke bare åpent oppfordrer til narkotikamisbruk blant de unge, men som også selv er nær ved å stryke med av hasjens giftige eufori - og dertil blir tatt av politiet i en klartenkt og godt planlagt aksjon. Noe lignende ville vært utenkelig under Einar GerhardsenVidere ser vi at vår halvfascistiske regjering går inn for å tillate overtroiske leger retten til å reservere seg mot å henvise til svangerskapsavbrudd på grunn av noe de med religiøs fanatisme kaller samvittighet. Det er selvfølgelig regjeringens fundamentalistiske vedheng Kristelig Folkeparti som står bak. Dette partiets raison d'etré har som kjent alltid vært å opprettholde patriarkatet og kristendommens menneskefiendtlige maktposisjon i det norske samfunnet. De vil frata kvinner sin hårdt tilkjempede rett til å bestemme over egen kropp, og tvinge dem til å oppsøke kloke koner med strikkepinner i stedet for det offentlige helsevesenet når situasjonen krever det. Hadde videnskapen kommet frem til metoder som muliggjør kjønnslig omgang uten graviditet som resultat, hadde tilhengerne av reservasjonsrett muligens hatt et poeng, men vi må la lovgivningen bestemmes av faktiske kjensgjerninger og ikke av kontrafaktiske spekulasjoner i et opplyst, sekulært samfunn som det norske. Noen har tydeligvis ikke fått med seg at vi faktisk lever i 2014 og ikke i middelalderen. Mens vi først er inne på middelalderen, kan jeg ikke dy meg for å anbefale en tegneserie jeg nylig har lest som også berører konflikten mellom det moderne og det førmoderne. Avengers er en superheltserie som har en stolt tradisjon for, på en subtil, men samtidig subversiv måte, å innta progressive standpunkter. På 1970-tallet skrev Steve Englehart endel historier med politisk brodd, med utgangspunkt i et progressivt, liberalt (les venstreorientert, dette er USA) grunnsyn, både for Avengers og Captain America. Da Avengers ble relansert av Marvel i 1997 etter den kreative katastrofen "Heroes Reborn", var det Kurt Busiek og George Perez som fikk æren av å starte kalaset. Det gjorde de med historien "Once An Avenger...", der de ikke bare utnytter superheltgenrens allegoriske potensial til det fulle, men også benytter seg av en marxistisk tilnærming i en historie som på bunnen handler om klassekamp og kampen om produksjonsmidlene og statsmakten. Historiens antagonist er heksen Morgan LeFay, som ved hjelp av en religiøs artefakt og manipulasjon av det moralsk diffuse Avengers-medlemmet Scarlet Witch, klarer å skru tiden tilbake til middelalderen. Våre helter blir først brukt som en slags hird for å opprettholde de rådende maktforhold, men etterhvert våkner de - oppnår klassebevissthet - og slår seg sammen for å bringe samfunnet tilbake til sitt rette historiske stadium - senkapitalismen. Man kan kanskje stusse over at det er den erkeamerikanske Captain America som innehar rollen som representant for arbeiderklassens avantgarde her, men vi må ikke glemme at Karl Marx' sier at det er i de mest fremskredne kapitalistiske samfunnene forholdene ligger best til rette for en proletarisk revolusjon. Busiek og Perez bruker her en folkelig fortellertradisjon til å si noe viktig om religionens reaksjonære karakter i samfunn der makten besittes av eliter som, enten bevisst eller ubevisst, er ute av stand til å oppgi sin posisjon i henhold til Historiens dialektikk. De retter også et diskret spark mot de reformistiske "sosialdemokratene", her representert ved den "røde" heltinnen Scarlet Witch, som er villige til å svikte proletariatet ved å inngå klassesamarbeid med borgerskapet. 

"Er hält in Armen das ächzende Kind,
Erreicht den Hof mit Müh' und Not;
In seinen Armen das Kind war tot."

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Hatpropaganda i skolebibliotekene

  Vi har mottatt et foruroligende brev fra en av våre lesere. Vi publiserer det i uavkortet form.  Kjære Würmstuggu Jeg er en kjærlig forelder til en 15-åring som går på ungdomsskolen. Her om dagen kom hen hjem og fortalte noe som rystet vår lille familie langt inn i ryggmargen. Dette hendte mens klassen var på biblioteket for å finne en bok å lese. Mens vår unge skoleelev gikk der mellom bokhyllene på jakt etter lesestoff, fikk hen øye på noen bøker hen har hørt meget om, men aldri lest. (Vi er påpasselige med å gi hen egnet litteratur med gode verdier.) Der stod nemlig «Harry Potter»-bøkene av J.K. Rowling i all sin fargerike, forlokkende prakt. Her må noen ha sovet i timen, tenkte vi, for ingen som følger med i nyhetsbildet kan vel ha unngått å få med seg at Rowling er en moderne hatprofet som sprer sin giftige transfobiske propaganda ikke bare på «sosiale medier», men også gjennom disse tilsynelatende harmløse barnebøkene og de filmene de er basert på. Da vårt barn konfronterte bib

Würmstuggu avslører: Vi trollet nyhetsbildet

  Den observante Würmstuggu -leser har nok fått med seg at vi ved enkelte anledninger har prøvd oss på den humoristiske genren «satire» i det siste. Vi innrømmer gjerne at vi har har latt oss inspirere av komikeren Andrew Doyles hyperwoke figur «Titania McGrath» . «Titania» var i utgangspunktet en parodikonto på Twitter, men har etterhvert også blitt spaltist i diverse publikasjoner, særlig Spike , og har dessuten gitt ut et par bøker.  Vi hadde også lyst til å lage figurer som kunne oppfattes som virkelige personer og levde et eget liv utenfor Würmstuggus spalter. Den siste tiden tiden har det pågått en debatt om fenomenet kanselleringskultur, altså forsøk på å frata folk jobben basert på meninger de gir uttrykk for. Dette er noe vi i redaksjonen har opplevd selv. Vi har lagt merke til at folk som støtter slike kanselleringsforsøk, vanligvis ut fra et «woke» venstreradikalt ståsted, som regel benekter at slikt finner sted, i hvert fall her i Norge. Derfor tenkte vi at dette kunne dan

Fra Würmstuggus postkasse: Om språket, historien og Instagram-antirasismen

  Vi har mottatt et brev fra en av våre lesere: Kjære Würmstuggu Jeg er en pensioneret Skolemand der undres: Hvad er Eders Syn paa den moderne antirasistiske Bevægelse slik den har manifestert sig i den offentlige Debat de senere Aar? Er I paa Parti med Fremtiden, eller tilhører I det socio-økonomiske Bundfald der kaldes «hvite, privilegerte Gubber»? De der bad Mig skrive dette Brev, opplyste Mig om at I tidvis publiserer meget avancered Stof der vanskeligt laar sig processere af unge Sind samt Sindene til eldre Borgere der plages af noget der visstnok kaldes «intellektuell Ladskab». Kan De venligst give Mig et svar paa dette? Med venlig hilsen «Pensioneret Skolemand» Redaktør Dalberg svarer: Jamal Sheik fikk mye oppmerksomhet for et års tid siden da han via sin Instagram-konto « rasisme_i_norge » kritiserte TV Norges fjernsynsserie « Nissene over skog og hei » for å ha med en «rasistisk» figur, Espen Eckbo s «Ernst Øystein», og sågar klarte å få strømmetjenesten D-Play til å av