Gå til hovedinnhold

Bring me my Chariot of fire!

Her i Würmstuggu har man endelig fått sett ferdig sesong 1 av House of Cards. Den var slett ikke verst, men jeg har liten tro på at fjernsynsfiksjon vil utgjøre noen særlig prosent av den totale informasjonsmengden som blir prosessert her i huset med det første. Her i stuggu er det stadig sakprosa og fiksjon fortalt i statiske bilder som gjelder. Vi starter med en bok om Bibelen (et tilbakevendene tema på denne bloggen (se her og her); deretter kommer en kort omtale av en (for en gangs skyld) ganske ny tegneserieutgivelse. 


Israel Finkelstein og Neil Asher Silberman: 
The Bible Unearthed: Archaeology's New Vision of Ancient Israel and the Origin of Its Sacred Texts
2001

Dette er en meget lesverdig bok om Det gamle Israel, fra israelfolkets fremtreden på historiens (riktignok akk, så dunkle) scene i overgangen mellom bronsealder og jernalder, via de to israelittiske statsdannelsene, Juda og Israel, og deres triumfer og endelige undergang, og frem til hellenistisk tid. Samtidig er dette historien om israelfolkets kanskje viktigste bidrag til sivilisasjonen - Bibelen. Det er særlig Mosebøkene (i særdeleshet det jahvistiske tekstlaget) og det deuteronomiske historieverket som er i fokus her. 

Finkelstein og Silberman mener at disse skriftene i hovedsak ble forfattet i Juda i kong Josias regjeringstid på 600-tallet f. Kr. som propaganda for en ekspansiv og sentralistisk politikk i en tid da muligheten for å legge under seg det tidligere Nordriket, som hadde blitt knust av Assyria rundt 720, syntes å ha åpnet seg. Skriftene gir uttrykk for en politisk og religiøs ideologi som trolig vant gjennomslag ved kong Josias hoff i en tid med endret maktbalanse i Levanten og et mulig maktvakuum i områdene nord for Juda som en konsekvens av et svekket Assyria.

Den toneangivende fraksjonen innenfor Judas prestelige og administrative eliter ønsket å sentralisere, ikke bare av statsmakten, men også kulten. Man forsøkte å styrke kongens og det sentrale presteskapets posisjon, innføre en religiøst sanksjonert lov og utradere den tradisjonelle israelittiske polyteismen, blant annet ved å monopolisere templet i Jerusalem som kultsted. Dette var en religiøs reform som la grunnlaget for den strenge monoteismen som i ettertid har kjennetegnet de abrahamittiske religionene. Den alminnelig informerte leser vil vite at Josias territorielle ambisjoner ikke vant frem, og at Juda omsider led samme skjebne som Israel. Men de religiøse og juridiske aspektene ved Josias reformer overlevde og la grunnlaget for jødedommen slik vi kjenner den idag. 

Finkelstein og Silberman er arkeologer, og bruker i stor grad arkeologiske kilder som utgangspunkt for sin beretning om israelfolkets opprinnelse. I tillegg viser de til samtidige skriftlige kilder fra Egypt og Mesopotamia. Med denne metodologien er det det vanskelig å finne grunn til å feste lit til Bibelens beretninger om tiden før kongedømmet. Og selv om det finnes grunn til å tro at det faktisk har eksistert en kong David, er forestillingen om et forent kongedømme trolig en historisk projeksjon av Josias ideologi og ambisjoner ifølge forfatterne. Uansett er delen om fremveksten av den israelittiske kulturen meget interessant lesning.

Alt i alt en svært interessant, og ikke minst velskrevet bok som alle med interesse for oldtidens Midtøsten burde lese.


The Fox: Freak Magnet
av Dean Haspiel med Mark Waid og J. M. DeMatteis
2014

Dette er en oppdatering av en av Archie Comics' gamle superheltserier. Dean Haspiel har plottet og tegnet, mens Mark Waid står for dialogen. Historien er underholdende nok, men er på ingen måte noen höydare. Dette er kosmisk action med glimt i øyet og godt humør. Mot slutten kommer også den patriotiske superhelten the Shield inn i bildet, og det blandes inn litt Lovecraft og new age (som vel må kunne forventes når J. M. DeMatteis tar over scriptingen), og selv om historien går litt i alle retninger, er det klart at dette er solid håndverk. Tegningene er upåklagelige hele veien. Karakter: 4 minus.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Hatpropaganda i skolebibliotekene

  Vi har mottatt et foruroligende brev fra en av våre lesere. Vi publiserer det i uavkortet form.  Kjære Würmstuggu Jeg er en kjærlig forelder til en 15-åring som går på ungdomsskolen. Her om dagen kom hen hjem og fortalte noe som rystet vår lille familie langt inn i ryggmargen. Dette hendte mens klassen var på biblioteket for å finne en bok å lese. Mens vår unge skoleelev gikk der mellom bokhyllene på jakt etter lesestoff, fikk hen øye på noen bøker hen har hørt meget om, men aldri lest. (Vi er påpasselige med å gi hen egnet litteratur med gode verdier.) Der stod nemlig «Harry Potter»-bøkene av J.K. Rowling i all sin fargerike, forlokkende prakt. Her må noen ha sovet i timen, tenkte vi, for ingen som følger med i nyhetsbildet kan vel ha unngått å få med seg at Rowling er en moderne hatprofet som sprer sin giftige transfobiske propaganda ikke bare på «sosiale medier», men også gjennom disse tilsynelatende harmløse barnebøkene og de filmene de er basert på. Da vårt barn konfronterte bib

Rasehets i NRK

  En ting mange ikke er klar over, er at japanske gameshow av den særegne typen som nylig ble parodiert på NRK, har dype røtter i japansk tradisjon. De eldste variantene av denne underholdningsformen kan dateres helt tilbake til 700-tallet, og mye tyder på at de er enda eldre enn det.  Disse gameshowene utgjør en inngrodd del av den japanske kulturen og spiller en grunnleggende rolle for enhver japaners identitet og selvforståelse. Og dette gjelder ikke bare japanere. Japans enorme påvirkning på andre østasiatiske kulturer gjennom århundrene har ført til at det japanske gameshowet også med tiden har blitt en del av folkesjelen i land som Korea, Kina, Vietnam, Laos, Kambodsja, Thailand og Mongolia, medregnet disse nasjonenes diasporaer på andre kontinenter og ellers alle som har en eller annen genetisk forbindelse til disse folkene. Derfor er det beklagelig at NRK har tillatt seg å angripe denne essensielle delen av den østasiatiske raseånd på denne måten.  Würmstuggu berømmer derfor at

"Palestinerne burde vært utryddet fra jorden."

Den islamkritiske og proisraelske propagandaorganisasjonen Med Israel For Fred har en aktiv tilstedeværelse på Facebook. På organisasjonens Facebook-side og i gruppen " Nordmenn som støtter Israel " foregår det daglig livlig debatt om aktuelle temaer som opptar norske israelvenner: bibelske profetier om endetiden, muligheten for et renraset stor-Israel, Arbeiderpartiets bånd til nazismen og islam, nyhetsmedienes store antisemittiske/sosialistiske konspirasjon og fremfor alt - hvorvidt det eksisterer palestinere, og om disse menneskene har livets rett.  De fleste har vel etterhvert fått med seg at Facebook-kommentarer regnes som offentlige ytringer, og at dette medfører et redaksjonelt ansvar. Daglig leder Conrad Myrland og hans moderatorer har et svært avslappet forhold til dette. Det skal svært mye til før rasistiske kommentarer blir fjernet. Kanskje ikke så rart egentlig, i og med at organisasjonen ser på det som sin hovedoppgave å forsvare politikken til et