Gå til hovedinnhold

Nakensymjing om hausten: Demiurgiske samtalar under morgonsola (del 2)To 
(Ein)

Eit lagerrom. Langs veggane er det høge reoler fulle av verktøy, skrot, pappesker, flasker, tapetrullar, bøker, våpen og anna.

Maron sit på ein stol om lag midt på scena. Han held ein vaskekost.

Vaxos. (Kjem dansande frå venstre. Ber ei stor fyrstikkeske.)

Eg veit kor ljoset kjem frå. Sjukna stjerner
har bydd meg opp til dans i mange år.
Og eg har dansa, eg har gått til kanten
av røynsla. Eg har sett kor ljoset står.

(tenner stearinljoset)

Eit uhandgripeleg mørker veks i verda,
ein kolsvart vegg som stenger det som er
frå det som burde vere. Livlaust mørker.
Men eg har kjent på ljoset. Det er her.

(Peikar på hovudet. Fell.)

Maron. (Vaskar golvet.)

Eg ser for meg ein ustemt eksistens,
der ingen er aleine. Kvar og ein
er nakne notar i eit partitur,
og samhandlar som tannhjul i eit ur.
Sånn vil eg leve livet.

Vaxos. (Reiser seg opp og set seg på stolen.)
Fri og rein
kan aldri tankens rørsle bli i verda.
For røyndomsglansen skin som frå ein spegel,
for ingen veit kor verda kjem frå. Her?
(Peikar på hovudet.)

Maron (Ristar oppgitt på hovudet.)

Eg skjøner kor du vil, men kva for verd
er det du snakkar om, min kjære Vaxos?
Kva om det finst ei mengd av dei, og alle
har opphav i kvart einskilt menneske?
Alt som modnast, vil til slutt forfalle,
hug og medvit like visst som kjøtet.
Eg kjenner også ljoset. 

(Scena blir mørklagt.)

Vaxos
(Etter ei stund:)
Kor er du, Maron? Er det nokon her? Så svar då!

(Bankelydar.)
Illustrasjon: William-Adolphe Bourguereau

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Hatpropaganda i skolebibliotekene

  Vi har mottatt et foruroligende brev fra en av våre lesere. Vi publiserer det i uavkortet form.  Kjære Würmstuggu Jeg er en kjærlig forelder til en 15-åring som går på ungdomsskolen. Her om dagen kom hen hjem og fortalte noe som rystet vår lille familie langt inn i ryggmargen. Dette hendte mens klassen var på biblioteket for å finne en bok å lese. Mens vår unge skoleelev gikk der mellom bokhyllene på jakt etter lesestoff, fikk hen øye på noen bøker hen har hørt meget om, men aldri lest. (Vi er påpasselige med å gi hen egnet litteratur med gode verdier.) Der stod nemlig «Harry Potter»-bøkene av J.K. Rowling i all sin fargerike, forlokkende prakt. Her må noen ha sovet i timen, tenkte vi, for ingen som følger med i nyhetsbildet kan vel ha unngått å få med seg at Rowling er en moderne hatprofet som sprer sin giftige transfobiske propaganda ikke bare på «sosiale medier», men også gjennom disse tilsynelatende harmløse barnebøkene og de filmene de er basert på. Da vårt barn konfronterte bib

Rasehets i NRK

  En ting mange ikke er klar over, er at japanske gameshow av den særegne typen som nylig ble parodiert på NRK, har dype røtter i japansk tradisjon. De eldste variantene av denne underholdningsformen kan dateres helt tilbake til 700-tallet, og mye tyder på at de er enda eldre enn det.  Disse gameshowene utgjør en inngrodd del av den japanske kulturen og spiller en grunnleggende rolle for enhver japaners identitet og selvforståelse. Og dette gjelder ikke bare japanere. Japans enorme påvirkning på andre østasiatiske kulturer gjennom århundrene har ført til at det japanske gameshowet også med tiden har blitt en del av folkesjelen i land som Korea, Kina, Vietnam, Laos, Kambodsja, Thailand og Mongolia, medregnet disse nasjonenes diasporaer på andre kontinenter og ellers alle som har en eller annen genetisk forbindelse til disse folkene. Derfor er det beklagelig at NRK har tillatt seg å angripe denne essensielle delen av den østasiatiske raseånd på denne måten.  Würmstuggu berømmer derfor at

"Palestinerne burde vært utryddet fra jorden."

Den islamkritiske og proisraelske propagandaorganisasjonen Med Israel For Fred har en aktiv tilstedeværelse på Facebook. På organisasjonens Facebook-side og i gruppen " Nordmenn som støtter Israel " foregår det daglig livlig debatt om aktuelle temaer som opptar norske israelvenner: bibelske profetier om endetiden, muligheten for et renraset stor-Israel, Arbeiderpartiets bånd til nazismen og islam, nyhetsmedienes store antisemittiske/sosialistiske konspirasjon og fremfor alt - hvorvidt det eksisterer palestinere, og om disse menneskene har livets rett.  De fleste har vel etterhvert fått med seg at Facebook-kommentarer regnes som offentlige ytringer, og at dette medfører et redaksjonelt ansvar. Daglig leder Conrad Myrland og hans moderatorer har et svært avslappet forhold til dette. Det skal svært mye til før rasistiske kommentarer blir fjernet. Kanskje ikke så rart egentlig, i og med at organisasjonen ser på det som sin hovedoppgave å forsvare politikken til et