Gå til hovedinnhold

Nakensymjing om hausten: Demiurgiske samtalar under morgonsolaEin

Vaxos.
Denne verda er ikkje god.

Maron.
Denne verda er ikkje god.

Vaxos.
Ho har aldri vore god.

Maron.
Aldri har ho vore god.

Vaxos.
Me kan tenkje oss ei betre verd. Ei verd utan sorg, sakn, naud, hat. Ei verd me vil ha. Ei verd me kan leve i. I lengda kan me ikkje leve i denne verda. 

Maron
Nei, denne verda kan me ikkje leve i. 

Vaxos
Me kan tenkje oss ei verd utan ufridom, stengsel, fattigdom.

Maron.
Kven seier at den verda ikkje finst? Ho finst i tankane til menneska. 

Vaxos.
Ei verd der du er du, og eg er eg. Der menneska ser kvarandre i auga og seier: "Eg ser deg."

Maron.
Men verda er ikkje god. Vit at verda ikkje er slik ho burde vere. Vit at verda ikkje er god.

Vaxos.
Om morgonen stig sola opp over fjella og kastar ljoset sitt over landet. Kaldt ljos. Ja, kaldt ljos.

Maron.
Kaldt ljos frå ei fjern stjerne.

Vaxos og Maron saman.
Kaldt ljos.

Vaxos
Og me ser det me elles berre hugsar. Me ser det me hugsar, og det er det same. Me hugsar verda, sjølv om det er mørkt.

Maron.
Sjølv om me ikkje ser verda, hugsar me ho. 

Vaxos.
Me veit ho er der.  Ho er eit indre bilete me ber med oss sjølv om me ikkje kan sjå.

Maron.
Me veit ho er der.

Vaxos.
Men me har også biletet av den andre verda med oss. Når me fortel kvarandre om verda har me biletet av den andre verda med oss. Ja, stundom kan me setje ord på ho så me kan sjå for oss.

Maron.
Me kan høyre ho i orda. Me kan sjå ho i mørkret.

Vaxos.
Når du let att auga, vert ikkje verda borte?

Maron. 
Verda vert borte. Ho forsvinn.

Vaxos.
Kven seier at den verda er meir verkelig enn den andre verda?

Maron.
Er den eine verda meir verkeleg enn den andre?

Vaxos.
Kan me leve i verda utan å tenkje, å drøyme? 

Maron.
 Kva er verda utan tankar og draumar? Kva er verda?

Vaxos. 
Er verda meir enn tankane våre om ho?

Maron. 
Kor kjem tankane om verda frå?

Fortsetjing fylgjer.

Kommentarer

Legg inn en kommentar

Populære innlegg fra denne bloggen

Hatpropaganda i skolebibliotekene

  Vi har mottatt et foruroligende brev fra en av våre lesere. Vi publiserer det i uavkortet form.  Kjære Würmstuggu Jeg er en kjærlig forelder til en 15-åring som går på ungdomsskolen. Her om dagen kom hen hjem og fortalte noe som rystet vår lille familie langt inn i ryggmargen. Dette hendte mens klassen var på biblioteket for å finne en bok å lese. Mens vår unge skoleelev gikk der mellom bokhyllene på jakt etter lesestoff, fikk hen øye på noen bøker hen har hørt meget om, men aldri lest. (Vi er påpasselige med å gi hen egnet litteratur med gode verdier.) Der stod nemlig «Harry Potter»-bøkene av J.K. Rowling i all sin fargerike, forlokkende prakt. Her må noen ha sovet i timen, tenkte vi, for ingen som følger med i nyhetsbildet kan vel ha unngått å få med seg at Rowling er en moderne hatprofet som sprer sin giftige transfobiske propaganda ikke bare på «sosiale medier», men også gjennom disse tilsynelatende harmløse barnebøkene og de filmene de er basert på. Da vårt barn konfronterte bib

Rasehets i NRK

  En ting mange ikke er klar over, er at japanske gameshow av den særegne typen som nylig ble parodiert på NRK, har dype røtter i japansk tradisjon. De eldste variantene av denne underholdningsformen kan dateres helt tilbake til 700-tallet, og mye tyder på at de er enda eldre enn det.  Disse gameshowene utgjør en inngrodd del av den japanske kulturen og spiller en grunnleggende rolle for enhver japaners identitet og selvforståelse. Og dette gjelder ikke bare japanere. Japans enorme påvirkning på andre østasiatiske kulturer gjennom århundrene har ført til at det japanske gameshowet også med tiden har blitt en del av folkesjelen i land som Korea, Kina, Vietnam, Laos, Kambodsja, Thailand og Mongolia, medregnet disse nasjonenes diasporaer på andre kontinenter og ellers alle som har en eller annen genetisk forbindelse til disse folkene. Derfor er det beklagelig at NRK har tillatt seg å angripe denne essensielle delen av den østasiatiske raseånd på denne måten.  Würmstuggu berømmer derfor at

"Palestinerne burde vært utryddet fra jorden."

Den islamkritiske og proisraelske propagandaorganisasjonen Med Israel For Fred har en aktiv tilstedeværelse på Facebook. På organisasjonens Facebook-side og i gruppen " Nordmenn som støtter Israel " foregår det daglig livlig debatt om aktuelle temaer som opptar norske israelvenner: bibelske profetier om endetiden, muligheten for et renraset stor-Israel, Arbeiderpartiets bånd til nazismen og islam, nyhetsmedienes store antisemittiske/sosialistiske konspirasjon og fremfor alt - hvorvidt det eksisterer palestinere, og om disse menneskene har livets rett.  De fleste har vel etterhvert fått med seg at Facebook-kommentarer regnes som offentlige ytringer, og at dette medfører et redaksjonelt ansvar. Daglig leder Conrad Myrland og hans moderatorer har et svært avslappet forhold til dette. Det skal svært mye til før rasistiske kommentarer blir fjernet. Kanskje ikke så rart egentlig, i og med at organisasjonen ser på det som sin hovedoppgave å forsvare politikken til et