Gå til hovedinnhold

En uhellig allianse


The End of Days: Fundamentalism And the Struggle For the Temple Mount 
av Gershom Gorenberg
Free Press, 2001

Interessant bok av den amerikansk-israelske journalisten Gershom Gorenberg om alliansen som har oppstått mellom religiøse nasjonalister i Israel og amerikanske kristensionister, med særlig vekt på deres messianske forventninger i forbindelse med årtusenskiftet. I sentrum står Tempelhøyden i Jerusalem og dens plass i deres respektive frelseshistoriske narrativer. Her har vi to grupperinger som har klart å finne sammen til tross for i utgangspunktet helt ulike oppfatninger av det sionistiske prosjektet og jødenes rolle i verdenshistorien. Felles for dem begge er en kontemporær og politisk lesning av Bibelens profetier og en søken etter profetiske endetidstegn i samtiden. Dette handler med andre ord om den uhellige alliansen mellom jødiske og kristne millenarister. Den sionistiske rasetenkningen, som har sine røtter i 1800-tallets etniske nasjonalisme og mellomkrigstidens totalitære tenkning i Europa, har etter staten Israels opprettelse, og særlig etter Seksdagerskrigen 1967, utviklet en religiøs dimensjon som også finner gjenklang blant kristenfundamentalister. Deres kroniske mangel på intellektuell modenhet og moralsk anstendighet er velkjent, derfor er det urovekkende at de faktisk har betydelige økonomiske midler og dermed også politisk innflytelse i USA, og dermed også i noen grad i Israel. 

Her hjemme i Norge har vi også en omfattende flora av "Israel-vennlige" organisasjoner som støtter opp om høyreekstreme krefter i den sionistiske staten. Conrad Myrland og hans "Med Israel for fred" er blant dem som har fått mest taletid i norsk offentlighet. MIFF, som hardnakket hevder å være en religiøst og politisk nøytral organisasjon, er en sammenslutning av ravende gale kristenapokalyptikere og mer sekulært orienterte eurabiafantaster og kontrajihadister på ytterste høyre fløy. At disse helhjertet støtter opp om rasistiske og voldelige politiske bevegelser i Israel overrasker neppe noen. Det er jo heller ingen hemmelighet at norgeshistoriens verste terroranslag i fredstid ble utført av en mann som står for mange av de samme ideene som MIFFs medlemmer daglig gir uttrykk for i diverse nettfora og kommentarfelt. 

Selv om det har gått noen år siden årtusenskiftet, og mye har forandret seg i Israel og Midtøsten siden da, er boken fortsatt aktuell. Gorenberg legger ikke skjul på at han er skeptisk til tankegodset han formidler her, men han holder en saklig tone hele veien, og at han skriver godt, er det ingen tvil om. Bra bok.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Hatpropaganda i skolebibliotekene

  Vi har mottatt et foruroligende brev fra en av våre lesere. Vi publiserer det i uavkortet form.  Kjære Würmstuggu Jeg er en kjærlig forelder til en 15-åring som går på ungdomsskolen. Her om dagen kom hen hjem og fortalte noe som rystet vår lille familie langt inn i ryggmargen. Dette hendte mens klassen var på biblioteket for å finne en bok å lese. Mens vår unge skoleelev gikk der mellom bokhyllene på jakt etter lesestoff, fikk hen øye på noen bøker hen har hørt meget om, men aldri lest. (Vi er påpasselige med å gi hen egnet litteratur med gode verdier.) Der stod nemlig «Harry Potter»-bøkene av J.K. Rowling i all sin fargerike, forlokkende prakt. Her må noen ha sovet i timen, tenkte vi, for ingen som følger med i nyhetsbildet kan vel ha unngått å få med seg at Rowling er en moderne hatprofet som sprer sin giftige transfobiske propaganda ikke bare på «sosiale medier», men også gjennom disse tilsynelatende harmløse barnebøkene og de filmene de er basert på. Da vårt barn konfronterte bib

Rasehets i NRK

  En ting mange ikke er klar over, er at japanske gameshow av den særegne typen som nylig ble parodiert på NRK, har dype røtter i japansk tradisjon. De eldste variantene av denne underholdningsformen kan dateres helt tilbake til 700-tallet, og mye tyder på at de er enda eldre enn det.  Disse gameshowene utgjør en inngrodd del av den japanske kulturen og spiller en grunnleggende rolle for enhver japaners identitet og selvforståelse. Og dette gjelder ikke bare japanere. Japans enorme påvirkning på andre østasiatiske kulturer gjennom århundrene har ført til at det japanske gameshowet også med tiden har blitt en del av folkesjelen i land som Korea, Kina, Vietnam, Laos, Kambodsja, Thailand og Mongolia, medregnet disse nasjonenes diasporaer på andre kontinenter og ellers alle som har en eller annen genetisk forbindelse til disse folkene. Derfor er det beklagelig at NRK har tillatt seg å angripe denne essensielle delen av den østasiatiske raseånd på denne måten.  Würmstuggu berømmer derfor at

"Palestinerne burde vært utryddet fra jorden."

Den islamkritiske og proisraelske propagandaorganisasjonen Med Israel For Fred har en aktiv tilstedeværelse på Facebook. På organisasjonens Facebook-side og i gruppen " Nordmenn som støtter Israel " foregår det daglig livlig debatt om aktuelle temaer som opptar norske israelvenner: bibelske profetier om endetiden, muligheten for et renraset stor-Israel, Arbeiderpartiets bånd til nazismen og islam, nyhetsmedienes store antisemittiske/sosialistiske konspirasjon og fremfor alt - hvorvidt det eksisterer palestinere, og om disse menneskene har livets rett.  De fleste har vel etterhvert fått med seg at Facebook-kommentarer regnes som offentlige ytringer, og at dette medfører et redaksjonelt ansvar. Daglig leder Conrad Myrland og hans moderatorer har et svært avslappet forhold til dette. Det skal svært mye til før rasistiske kommentarer blir fjernet. Kanskje ikke så rart egentlig, i og med at organisasjonen ser på det som sin hovedoppgave å forsvare politikken til et