Gå til hovedinnhold

En uhellig allianse


The End of Days: Fundamentalism And the Struggle For the Temple Mount 
av Gershom Gorenberg
Free Press, 2001

Dette er en interessant bok av den amerikansk-israelske journalisten Gershom Gorenberg om alliansen som har oppstått mellom religiøse nasjonalister i Israel og amerikanske kristensionister, med særlig vekt på deres messianske forventninger i forbindelse med årtusenskiftet. I sentrum står Tempelhøyden i Jerusalem og dens plass i deres respektive frelseshistoriske narrativer. Her har vi to grupperinger som har klart å finne sammen til tross for i utgangspunktet helt ulike oppfatninger av det sionistiske prosjektet og jødenes rolle i verdenshistorien. Felles for dem begge er en kontemporær og politisk lesning av Bibelens profetier og en søken etter profetiske endetidstegn i samtiden. Dette handler med andre ord om den uhellige alliansen mellom jødiske og kristne millenarister. Den sionistiske rasetenkningen, som har sine røtter i 1800-tallets etniske nasjonalisme og mellomkrigstidens totalitære tenkning i Europa, har etter staten Israels opprettelse, og særlig etter Seksdagerskrigen 1967, utviklet en religiøs dimensjon som også finner gjenklang blant kristenfundamentalister. Deres kroniske mangel på intellektuell modenhet og moralsk anstendighet er velkjent, derfor er det urovekkende at de faktisk har betydelige økonomiske midler og dermed også politisk innflytelse i USA, og dermed også i noen grad i Israel. 

Her hjemme i Norge har vi også en omfattende flora av "Israel-vennlige" organisasjoner som støtter opp om høyreekstreme krefter i den sionistiske staten. Conrad Myrland og hans "Med Israel for fred" er blant dem som har fått mest taletid i norsk offentlighet. MIFF, som hardnakket hevder å være en religiøst og politisk nøytral organisasjon, er en sammenslutning av ravende gale kristenapokalyptikere og mer sekulært orienterte eurabiafantaster og kontrajihadister på ytterste høyre fløy. At disse helhjertet støtter opp om rasistiske og voldelige politiske bevegelser i Israel overrasker neppe noen. Det er jo heller ingen hemmelighet at norgeshistoriens verste terroranslag i fredstid ble utført av en mann som står for mange av de samme ideene som MIFFs medlemmer daglig gir uttrykk for i diverse nettfora og kommentarfelt. 

Selv om det har gått noen år siden årtusenskiftet, og mye har forandret seg i Israel og Midtøsten siden da, er boken fortsatt aktuell. Gorenberg legger ikke skjul på at han er skeptisk til tankegodset han formidler her, men han holder en saklig tone hele veien, og at han skriver godt, er det ingen tvil om. Bra bok.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Hatpropaganda i skolebibliotekene

  Vi har mottatt et foruroligende brev fra en av våre lesere. Vi publiserer det i uavkortet form.  Kjære Würmstuggu Jeg er en kjærlig forelder til en 15-åring som går på ungdomsskolen. Her om dagen kom hen hjem og fortalte noe som rystet vår lille familie langt inn i ryggmargen. Dette hendte mens klassen var på biblioteket for å finne en bok å lese. Mens vår unge skoleelev gikk der mellom bokhyllene på jakt etter lesestoff, fikk hen øye på noen bøker hen har hørt meget om, men aldri lest. (Vi er påpasselige med å gi hen egnet litteratur med gode verdier.) Der stod nemlig «Harry Potter»-bøkene av J.K. Rowling i all sin fargerike, forlokkende prakt. Her må noen ha sovet i timen, tenkte vi, for ingen som følger med i nyhetsbildet kan vel ha unngått å få med seg at Rowling er en moderne hatprofet som sprer sin giftige transfobiske propaganda ikke bare på «sosiale medier», men også gjennom disse tilsynelatende harmløse barnebøkene og de filmene de er basert på. Da vårt barn konfronterte bib

Würmstuggu avslører: Vi trollet nyhetsbildet

  Den observante Würmstuggu -leser har nok fått med seg at vi ved enkelte anledninger har prøvd oss på den humoristiske genren «satire» i det siste. Vi innrømmer gjerne at vi har har latt oss inspirere av komikeren Andrew Doyles hyperwoke figur «Titania McGrath» . «Titania» var i utgangspunktet en parodikonto på Twitter, men har etterhvert også blitt spaltist i diverse publikasjoner, særlig Spike , og har dessuten gitt ut et par bøker.  Vi hadde også lyst til å lage figurer som kunne oppfattes som virkelige personer og levde et eget liv utenfor Würmstuggus spalter. Den siste tiden tiden har det pågått en debatt om fenomenet kanselleringskultur, altså forsøk på å frata folk jobben basert på meninger de gir uttrykk for. Dette er noe vi i redaksjonen har opplevd selv. Vi har lagt merke til at folk som støtter slike kanselleringsforsøk, vanligvis ut fra et «woke» venstreradikalt ståsted, som regel benekter at slikt finner sted, i hvert fall her i Norge. Derfor tenkte vi at dette kunne dan

Fra Würmstuggus postkasse: Om språket, historien og Instagram-antirasismen

  Vi har mottatt et brev fra en av våre lesere: Kjære Würmstuggu Jeg er en pensioneret Skolemand der undres: Hvad er Eders Syn paa den moderne antirasistiske Bevægelse slik den har manifestert sig i den offentlige Debat de senere Aar? Er I paa Parti med Fremtiden, eller tilhører I det socio-økonomiske Bundfald der kaldes «hvite, privilegerte Gubber»? De der bad Mig skrive dette Brev, opplyste Mig om at I tidvis publiserer meget avancered Stof der vanskeligt laar sig processere af unge Sind samt Sindene til eldre Borgere der plages af noget der visstnok kaldes «intellektuell Ladskab». Kan De venligst give Mig et svar paa dette? Med venlig hilsen «Pensioneret Skolemand» Redaktør Dalberg svarer: Jamal Sheik fikk mye oppmerksomhet for et års tid siden da han via sin Instagram-konto « rasisme_i_norge » kritiserte TV Norges fjernsynsserie « Nissene over skog og hei » for å ha med en «rasistisk» figur, Espen Eckbo s «Ernst Øystein», og sågar klarte å få strømmetjenesten D-Play til å av