Gå til hovedinnhold

Når borna grætPowerballaden var ei av dei mest særmerkte musikalske uttryksformene innan tungrocksjangeren på 1980-talet. Dei ga dei elles så hardtslåande banda eit høve til å vise seg frå ei mjukare, meir emosjonelt ladd side. På overflata skil White Lions "When the Children Cry" seg ikkje særleg frå dei typiske powerballadane, i alle fall ikkje musikalsk. Songen fylgjer ein ganske standard mal når det gjeld komposisjon og arrangement. Men teksten er noko radikalt anna. Her har me nemleg å gjere med ein song som postulerer eit ganske aparte syn på statsmakt og religion. Ja, ein kan seie at dette er ein songtekst som står med både beina godt planta i den kristenanarkistiske tradisjonen. Det er tydeleg at gutane i White Lion kjenner sin Tolstoj, for her går det politiske og det sakrale opp i ei høgare sameining. 

Teksten er ein monolog retta mot lite barn som er tildelt eit oppdrag av verdshistoriske dimensjonar. "Du må vise veg/til ein betre dag/For du vart fødd/for at heile verda skulle sjå/at me alle kan leve/i fred og kjærleik." Me ser klart at det ikkje er eit kva som helst barn det er snakk om her, men om sjølvaste Messias. Vidare ser me at dette barnet skal bane veg for ei verd utan statsmakt og krig, der heile verda skal vere samla under Gud. Der er nærliggjande å tenkje seg at det er ein av dei heilage tre kongar som snakkar til Jesus-barnet. Som representant for statsmakta har han innsett at tida hans er forbi. Dette barnet er kimen til ei statslaus verdsordning som på sikt vil vere reinsa for krig og vondskap. Den elegiske melodien berre understrekar melankolien ein verdsleg herskar naudsynleg må kjenne for ei slik verd. Samstundes skjønar han at det faktisk er rett at krig og vondskap ikkje hadde funnest om det ikkje hadde vore for Staten.

Det er skrive mange tungrocktekstar om fridom. Det autonome, fridomselskande og ikkje sjeldan hedonistiske mennesket har vore eit ideal innan rocklyrikken sidan 1950-åra. Men at ein trekk dei politiske konsekvensane så langt som her, og att på til knyttar dei opp til det bibelske Messias-håpet, er framleis sjeldan kost.

Her er songteksten i nynorsk gjendiktning:

Vesle barn,
tørk auga dine.
Korleis kan eg forklare
frykta du kjenner inni deg.

For du vart fødd
inn i ei ond verd
der mann drep mann
og ingen veit kvifor.

Kva har det vorte av oss?
Berre sjå kva me har gjort.
Alt som me har øydelagt,
må du bygge opp att.

Når borna græt,
lat dei vete at me har prøvd.
For når borna syng,
byrjar ei ny verd.

Vesle barn,
du må vise veg
til ein betre dag
for alle dei unge.

For du vart fødd
for at heile verda skulle sjå
at me alle kan leve 
i fred og kjærleik

Utan presidentar
vil krigane ta slutt.
Ei sameint verd
under Gud.Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Hatpropaganda i skolebibliotekene

  Vi har mottatt et foruroligende brev fra en av våre lesere. Vi publiserer det i uavkortet form.  Kjære Würmstuggu Jeg er en kjærlig forelder til en 15-åring som går på ungdomsskolen. Her om dagen kom hen hjem og fortalte noe som rystet vår lille familie langt inn i ryggmargen. Dette hendte mens klassen var på biblioteket for å finne en bok å lese. Mens vår unge skoleelev gikk der mellom bokhyllene på jakt etter lesestoff, fikk hen øye på noen bøker hen har hørt meget om, men aldri lest. (Vi er påpasselige med å gi hen egnet litteratur med gode verdier.) Der stod nemlig «Harry Potter»-bøkene av J.K. Rowling i all sin fargerike, forlokkende prakt. Her må noen ha sovet i timen, tenkte vi, for ingen som følger med i nyhetsbildet kan vel ha unngått å få med seg at Rowling er en moderne hatprofet som sprer sin giftige transfobiske propaganda ikke bare på «sosiale medier», men også gjennom disse tilsynelatende harmløse barnebøkene og de filmene de er basert på. Da vårt barn konfronterte bib

Rasehets i NRK

  En ting mange ikke er klar over, er at japanske gameshow av den særegne typen som nylig ble parodiert på NRK, har dype røtter i japansk tradisjon. De eldste variantene av denne underholdningsformen kan dateres helt tilbake til 700-tallet, og mye tyder på at de er enda eldre enn det.  Disse gameshowene utgjør en inngrodd del av den japanske kulturen og spiller en grunnleggende rolle for enhver japaners identitet og selvforståelse. Og dette gjelder ikke bare japanere. Japans enorme påvirkning på andre østasiatiske kulturer gjennom århundrene har ført til at det japanske gameshowet også med tiden har blitt en del av folkesjelen i land som Korea, Kina, Vietnam, Laos, Kambodsja, Thailand og Mongolia, medregnet disse nasjonenes diasporaer på andre kontinenter og ellers alle som har en eller annen genetisk forbindelse til disse folkene. Derfor er det beklagelig at NRK har tillatt seg å angripe denne essensielle delen av den østasiatiske raseånd på denne måten.  Würmstuggu berømmer derfor at

"Palestinerne burde vært utryddet fra jorden."

Den islamkritiske og proisraelske propagandaorganisasjonen Med Israel For Fred har en aktiv tilstedeværelse på Facebook. På organisasjonens Facebook-side og i gruppen " Nordmenn som støtter Israel " foregår det daglig livlig debatt om aktuelle temaer som opptar norske israelvenner: bibelske profetier om endetiden, muligheten for et renraset stor-Israel, Arbeiderpartiets bånd til nazismen og islam, nyhetsmedienes store antisemittiske/sosialistiske konspirasjon og fremfor alt - hvorvidt det eksisterer palestinere, og om disse menneskene har livets rett.  De fleste har vel etterhvert fått med seg at Facebook-kommentarer regnes som offentlige ytringer, og at dette medfører et redaksjonelt ansvar. Daglig leder Conrad Myrland og hans moderatorer har et svært avslappet forhold til dette. Det skal svært mye til før rasistiske kommentarer blir fjernet. Kanskje ikke så rart egentlig, i og med at organisasjonen ser på det som sin hovedoppgave å forsvare politikken til et